EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:421:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 421, 26 Samhain 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 421

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
26 Samhain 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2021/2061 ón gComhairle an 11 Samhain 2021 maidir le leithdháileadh na ndeiseanna iascaireachta faoin bPrótacal maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine (2021-2026)

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2062 ón gCoimisiún an 23 Lúnasa 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/2014 ina sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír i gcás iascach áirithe sa Mhuir Thuaidh le haghaidh na tréimhse 2021-2023

4

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2063 ón gCoimisiún an 25 Lúnasa 2021 lena leasaítear agus lena gceartaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/2015 lena sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír i gcás iascaigh áirithe in Uiscí an Iarthair le haghaidh na tréimhse 2021-2023

6

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2064 ón gCoimisiún an 25 Lúnasa 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le díolúine de minimis a bhunú ón oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír i gcás iascach grinnill áirithe i Muir Aidriad agus sa Mheánmhuir Thoir Theas

9

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2065 ón gCoimisiún an 25 Lúnasa 2021 lena mbunaítear plean maidir le hábhar muirí aischurtha haghaidh iascach turbard sa Mhuir Dhubh

14

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2066 ón gCoimisiún an 25 Lúnasa 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le mionsonraí faoi chur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír maidir le stoic ghrinnill áirithe sa Mheánmhuir Thiar le haghaidh na tréimhse 2022-2024

17

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2067 ón gCoimisiún an 24 Samhain 2021 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 maidir le praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnáil na feola éanlaithe clóis agus in earnáil na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe

22

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2068 ón gCoimisiún an 25 Samhain 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 a mhéid a bhaineann le síneadh a chur le tréimhsí formheasa na substaintí gníomhacha beanflurailin, démhocsastróibin, fluasanam, flutolainil, meiceapróp-P, meipiocuat, meitiream, ocsaimil agus pireaclóstróibin ( 1 )

25

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2069 ón gCoimisiún an 25 Samhain 2021 lena leasaítear Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2072 maidir le prátaí margaidh a thabhairt isteach san Aontas ón mBoisnia agus ón Heirseagaivéin, ó Mhontainéagró agus ón tSeirbia agus lena n-aisghairtear Cinneadh Cur Chun Feidhme 2012/219/AE agus Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1199

28

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2070 ón gCoimisiún an 25 Samhain 2021 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 474/2006 a mhéid a bhaineann le liosta na n-aeriompróirí a bhfuil toirmeasc ar a n-oibriú nó atá faoi réir srianta oibríochtúla laistigh den Aontas ( 1 )

31

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2071 ón gCoimisiún an 25 Samhain 2021 lena gcuirtear vacsaíní áirithe agus substaintí gníomhacha a úsáidtear chun na vacsaíní sin a mhonarú faoi réir faireachas onnmhairiúcháin

52

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/2072 ón gComhairle an 25 Samhain 2021 chun tacú le hathléimneacht a chothú sa bhithshábháilteacht agus sa bhithshlándáil tríd an gCoinbhinsiún maidir le hAirm Bhitheolaíocha agus Thocsaine

56

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/2073 ón gComhairle an 25 Samhain 2021 chun tacú le héifeachtacht oibríochtúil na hEagraíochta um Thoirmeasc ar Airm Cheimiceacha (OPCW) a fheabhsú trí bhíthin íomhánna satailíte

65

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/2074 ón gComhairle an 25 Samhain 2021 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2017/2370 chun tacú le Cód Iompair na Háige agus neamhleathadh diúracán balaistíoch faoi chuimsiú chur chun feidhme Straitéis an Aontais Eorpaigh i gcoinne Leathadh Arm Ollscriosta

70

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/2075 ón gComhairle an 25 Samhain 2021 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2020/979 a thacaíonn le córas a fhorbairt a aithnítear go hidirnáisiúnta, lena ndéantar bainistiú arm agus armlón a bhailíochtú de réir caighdeáin idirnáisiúnta oscailte

72

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2021/1056 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Meitheamh 2021 lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir ( IO L 231, 30.6.2021 )

74

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top