EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:396:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 396, 10 Samhain 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 396

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
10 Samhain 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1932 ón gComhairle an 9 Samhain 2021 lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 21(2) de Rialachán (AE) 2016/44 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Libia

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1933 ón gCoimisiún an 14 Iúil 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha maidir le gluaiseachtaí neamhthráchtála peataí éin isteach i mBallstát ó chríoch nó ó thríú tír ( 1 )

4

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1934 ón gCoimisiún an 30 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2446 a mhéid a bhaineann le forálacha áirithe a bhaineann le tionscnamh earraí

10

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1935 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/723 a mhéid a bhaineann leis an bhfaisnéis agus na sonraí maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha atá le cur isteach trí bhíthin na foirme samplaí caighdeánaí ( 1 )

17

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1936 ón gCoimisiún an 9 Samhain 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/2019 a mhéid a bhaineann le plandaí áirithe atá le cur de Ficus carica L. agus de Persea americana Mill. de thionscnamh Iosrael, lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1213 a mhéid a bhaineann leis na bearta fíteashláintíochta chun na plandaí sin atá le cur a thabhairt isteach i gcríoch an Aontais agus lena gceartaítear an Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1213

27

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1937 ón gCoimisiún an 9 Samhain 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 maidir le coinsíneachtaí moileasc agus crústach a theacht isteach san Aontas a bhfuil sé beartaithe iad a choimeád chun críoch ornáideachais i saoráidí dúnta agus lena leagtar síos liosta de thríú tíortha nó de chríocha, nó na de chriosanna nó de dheighleoga de thríú tír nó de chrios óna n-údaraítear na coinsíneachtaí sin a theacht isteach san Aontas ( 1 )

36

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1938 ón gCoimisiún an 9 Samhain 2021 lena mbunaítear an múnla de dhoiciméad sainaitheantais maidir le gluaiseachtaí neamhthráchtála peataí éan isteach i mBallstát ó chríoch nó ó thríú tír agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/25/CE ( 1 )

47

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1939 ón gComhairle an 9 Samhain 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste um Thrádáil arna bhunú leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim, Peiriú, Eacuadór, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le modhnuithe ar Aguisíní 2, 2A agus 5d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis an gComhaontú

56

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1940 ón gComhairle an 9 Samhain 2021 maidir le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe dir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Bealarúise ndáil le heisiúint víosaí a éascú a chur ar fionraí go páirteach

58

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1941 ón gComhairle an 9 Samhain 2021 maidir leis na ranníocaíochtaí airgeadais a bheidh le híoc ag na páirtithe sa Chiste Eorpach Forbraíochta chun an Ciste sin a mhaoiniú, lena n-áirítear an uasteorainn le haghaidh 2023, an méid bliantúil le haghaidh 2022, méid na chéad tráthchoda le haghaidh 2022 agus réamhaisnéis tháscach neamhcheangailteach i dtaca leis na méideanna bliantúla a mheastar a bheidh sna ranníocaíochtaí le haghaidh na mblianta 2024 agus 2025

61

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (CBES) 2021/1942 ón gComhairle an 9 Samhain 2021 lena gcuirtear chun feidhme Cinneadh (CBES) 2015/1333 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Libia

64

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top