EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:339:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 339, 24 Meán Fómhair 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 339

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
24 Meán Fómhair 2021


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2021/1701 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Meán Fómhair 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2020/2222 chun síneadh a chur le tréimhse bhailíochta dheimhnithe sábháilteachta agus cheadúnais na ngnóthas iarnróid a oibríonn trí Nasc Seasta Mhuir nIocht ( 1 )

1

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1702 ón gCoimisiún an 12 Iúil 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2021/523 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí ghnéithe breise agus rialacha mionsonraithe le haghaidh Scórchlár InvestEU a leagan amach

4

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1703 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 a mhéid a bhaineann leis na ceanglais sláinte ainmhithe maidir le táirgí de bhunadh ainmhíoch atá i dtáirgí ilchodacha teacht isteach san Aontas ( 1 )

29

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1704 ón gCoimisiún an 14 Iúil 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí shonrú breise a dhéanamh ar mhionsonraí na faisnéise staitistiúla atá le cur ar fáil ag údaráis chánach agus chustaim agus lena leasaítear Iarscríbhinní V agus VI ( 1 )

33

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1705 ón gCoimisiún an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha maidir le teacht isteach coinsíneachtaí ainmhithe áirithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch san Aontas, agus maidir lena ngluaiseacht agus lena láimhseáil tar éis a dteacht isteach ( 1 )

40

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1706 ón gCoimisiún an 14 Iúil 2021 lena leasaítear agus lena gceartaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/688 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le ceanglais sláinte ainmhithe maidir le gluaiseachtaí ainmhithe talún agus uibheacha goir laistigh den Aontas ( 1 )

56

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1707 ón gCoimisiún an 22 Meán Fómhair 2021 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 maidir le praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnáil na feola éanlaithe clóis agus in earnáil na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe

62

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1708 ón gCoimisiún an 23 Meán Fómhair 2021 lena ndéantar cainníochtaí áirithe a coinníodh siar sa bhliain 2020 a chur le cuótaí iascaireachta 2021 de bhun Airteagal 4(2) de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 ón gComhairle

65

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1709 ón gCoimisiún an 23 Meán Fómhair 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/627 a mhéid a bhaineann le socruithe praiticiúla aonfhoirmeacha maidir le rialuithe oifigiúla a dhéanamh ar tháirgí de bhunadh ainmhíoch ( 1 )

84

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1710 ón gComhairle an 21 Meán Fómhair 2021 lena leagtar síos an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Speisialaithe um Chomhordú Slándála Sóisialta arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, maidir le glacadh cinnidh chun na hIarscríbhinní a ghabhann leis an bPrótacal maidir le Comhordú Slándála Sóisialta a leasú

89

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1711 ón gCoimisiún an 23 Meán Fómhair 2021 comhaltaí a cheapadh ar an bpainéal a chuidíonn leis an gCoimisiún iarrthóirí a roghnú chun dualgais comhaltaí cúirteanna agus binsí infheistíochta idirnáisiúnta a dhéanamh

123

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top