EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:336:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 336, 23 Meán Fómhair 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 336

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
23 Meán Fómhair 2021


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2021/1696 ón gComhairle an 21 Meán Fómhair 2021 lena leathnaítear cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2021/840 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh don tréimhse 2021-2027 (“clár Pericles IV”) go dtí na Ballstáit neamh-rannpháirteacha

1

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1697 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na critéir chun aitheantas a thabhairt d’údaráis rialúcháin agus do chomhlachtaí rialúcháin atá inniúil ar rialuithe a dhéanamh ar tháirgí orgánacha i dtríú tíortha, agus chun a n-aitheantas a tharraingt siar ( 1 )

3

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1698 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le ceanglais nós imeachta maidir le húdaráis rialaithe agus comhlachtaí rialaithe atá inniúil chun rialuithe a dhéanamh ar oibreoirí agus ar ghrúpaí oibreoirí arna ndeimhniú mar oibreoirí orgánacha a aithint agus ar tháirgí orgánacha i dtríú tíortha agus le rialacha maidir lena maoirseacht agus na rialuithe agus na gníomhaíochtaí eile atá le déanamh ag na húdaráis rialaithe agus na comhlachtaí rialaithe sin ( 1 )

7

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1699 ón gCoimisiún an 22 Meán Fómhair 2021 lena leasaítear Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 a mhéid a bhaineann leis an deimhniú sláinte samplach le haghaidh coinsíneachtaí seachtháirgí ainmhithe a aistriú ó chriosanna srianta a bunaíodh chun galair liostaithe áirithe a chosc agus a rialú ( 1 )

42

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1255 ón gCoimisiún an 21 Aibreán 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 231/2013 a mhéid a bhaineann leis na rioscaí inbhuanaitheachta agus tosca inbhuanaitheachta atá le cur san áireamh ag Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha ( IO L 277, 2.8.2021 ) ( IO L 0, 2.8.2021 )

47

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top