EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:307:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 307, 1 Meán Fómhair 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 307

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
1 Meán Fómhair 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1422 ón gCoimisiún an 26 Aibreán 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/624 i dtaca le deimhniú i gcás marú a dhéantar ar láthair an ghabháltais bunáitíochta ( 1 )

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1423 ón gCoimisiún an 21 Bealtaine 2021 lena leagtar síos na socruithe mionsonraithe faoi Threoir (AE) 2021/555 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis a mhalartú go córasach, trí mheán leictreonach, i ndáil le diúltuithe údaruithe a dheonú chun airm thine áirithe a fháil nó a shealbhú ( 1 )

3

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1424 ón gCoimisiún an 31 Lúnasa 2021 maidir le údarú ullmhóid Enterococcus faecium DSM 7134 mar bhreiseán beathaithe le haghaidh sicíní lena ramhrú a athnuachan, agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 998/2010 (sealbhóir an údaraithe Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 )

9

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1425 ón gCoimisiún an 31 Lúnasa 2021 maidir le húdarú crágaigh mangainéise de lísín agus aigéid ghlútamaigh mar bhreiseán beathaithe le haghaidh gach speicis ainmhíoch ( 1 )

12

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1426 ón gCoimisiún an 31 Lúnasa 2021 maidir le húdarú próitéáise séirín arna táirgeadh ag Bacillus licheniformis DSM 19670 mar bhreiseán beathaithe le haghaidh sicíní lena ramhrú (sealbhóir an údaraithe: DSM Nutritional Products Ltd., atá á ionadú san Aontas ag DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ( 1 )

17

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1427 ón gCoimisiún an 21 Bealtaine 2021 maidir le tionscadal píolótach chun na forálacha maidir le comhar riaracháin a chur chun feidhme trí bhíthin Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh, forálacha a bhaineann le cinntí diúltaithe i leith údaruithe a dheonú agus a leagtar amach i dTreoir (AE) 2021/555 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

20

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top