EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:256:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 256, 19 Iúil 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 256

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
19 Iúil 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1172 ón gComhairle an 18 Meitheamh 2021 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe Maidir le Teorainneacha Ama do na Socruithe lena Soláthraítear Aerárthaí le Criú idir an tAontas Eorpach, Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Íoslainn, agus Ríocht na hIorua

1

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2021/1173 ón gComhairle an 13 Iúil 2021 maidir leis an gComhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2018/1488

3

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1174 ón gCoimisiún an 12 Iúil 2021 lena bhformheastar leasú nach mion ar shonraíocht ainm a iontráladh sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (“Asparago di Badoere” (TGFC))

52

 

*

Rialachán (AE) 2021/1175 ón gCoimisiún an 16 Iúil 2021 lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le húsáid polól i dtáirgí áirithe milseogra fuinneamhlaghdaithe ( 1 )

53

 

*

Rialachán (AE) 2021/1176 ón gCoimisiún an 16 Iúil 2021 lena leasaítear Iarscríbhinní III, V, VII agus IX a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 999/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le géinitíopáil cásanna dearfacha de TSE i ngabhair, aois ainmhithe caoraigh agus gabhar a chinntiú, na bearta is infheidhme i dtréad nó in ealta le scráibeach aitíopúil agus na coinníollacha d’allmhairí táirgí de bhunadh bó-ainmhithe, caorach agus gabhar ( 1 )

56

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1177 ón gCoimisiún an 16 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/408 maidir le própocsacarbasón a bhaint de liosta na substaintí gníomhacha atá le meas mar shubstaintí lena n-ionadú ( 1 )

60

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1178 ón gCoimisiún an 16 Iúil 2021 lena leasaítear Iarscríbhinní áirithe a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann le liostaí áirithe de thríú tíortha atá údaraithe i dtaca le hainmhithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch teacht isteach san Aontas ( 1 )

63

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1179 ón gCoimisiún an 16 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1051/2011 a mhéid a bhaineann leis na táblaí comhiomlána agus na comhaid micreashonraí maidir le tarchur na sonraí ( 1 )

89

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1180 ón gComhairle an 13 Iúil 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa nós imeachta i scríbhinn ag na Rannpháirtithe sa Socrú maidir le Creidmheasanna Onnmhairiúcháin arna dTacú go hOifigiúil a mhéid a bhaineann le cinneadh a ghlacadh lena leasaítear na forálacha maidir le Rátaí Tagartha don Ús Tráchtálach sa Socrú

97

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1181 ón gComhairle an 13 Iúil 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Choiste Trádála arna bhunú leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam a mhéid a bhaineann leis na Rialacha Nós Imeachta a ghlacadh don Choiste Trádála

99

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1182 ón gCoimisiún an 16 Iúil 2021 maidir leis na caighdeáin chomhchuibhithe i ndáil le feistí leighis a dréachtaíodh chun tacú le Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

100

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1183 ón gCoimisiún an 16 Iúil 2021 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/450 a mhéid a bhaineann le tagairtí do Dhoiciméid um Measúnú Eorpach a fhoilsiú le haghaidh táirgí foirgníochta áirithe ( 1 )

103

 

 

RIALACHA NÓS IMEACHTA

 

*

Cinneadh Uimh. 41/2021 ón gCúirt Iniúchóirí maidir leis na rialacha slándála chun faisnéis rúnaicmithe AE a chosaint (FRAE)

106

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top