EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:247:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 247, 13 Iúil 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 247

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
13 Iúil 2021


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2021/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2021 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1004

1

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1140 ón gCoimisiún an 5 Bealtaine 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le rialacha i ndáil le galair liostaithe áirithe a chosc agus a rialú ( 1 )

50

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1141 ón gCoimisiún an 12 Iúil 2021 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc ( 1 )

55

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1142 ón gComhairle an 12 Iúil 2021 lena gcuirtear síneadh breise leis an maolú sealadach ar Rialacha Nós Imeachta na Comhairle a tugadh isteach le Cinneadh (AE) 2020/430, i bhfianaise na ndeacrachtaí taistil a chruthaigh paindéim COVID-19 san Aontas

91

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/1143 ón gComhairle an 12 Iúil 2021 maidir le Misean an Aontais Eorpaigh le haghaidh Oiliúint Mhíleata i Mósaimbíc (EUTM Mhósaimbíc)

93

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/1144 ón gComhairle an 12 Iúil 2021 lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

99

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1145 ón gCoimisiún an 30 Meitheamh 2021 maidir le cur i bhfeidhm Threoir 2009/103/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le seiceálacha ar árachas i gcoinne dliteanas sibhialta i leith úsáid mótarfheithiclí a bhíonn bunaithe de ghnáth i Montainéagró agus sa Ríocht Aontaithe ( 1 )

100

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top