EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:224:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 224, 24 Meitheamh 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 224

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
24 Meitheamh 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1017 ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2021 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1018 ón gCoimisiún an 22 Meitheamh 2021 lena leasaítear na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme a leagtar síos i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/637 a mhéid a bhaineann le táscairí a nochtadh a bhfuil tábhacht shistéamach dhomhanda leo, agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1030/2014 ( 1 )

6

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1019 ón gComhairle an 22 Meitheamh 2021 maidir leis na ranníocaíochtaí airgeadais a bheidh le híoc ag na páirtithe sa Chiste Eorpach Forbraíochta chun an Ciste sin a mhaoiniú, lena n-áirítear an dara tráthchuid le haghaidh 2021

9

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2021 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh tar éis iarratas ón mBeilg – EGF/2020/005 BE/Swissport

12

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2021 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh tar éis iarratas ón nGearmáin – EGF/2020/003 DE/GMH Guss

14

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2021 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh tar éis iarratas ón Ísiltír – EGF/2020/004 NL/KLM

16

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1023 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2021 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh tar éis iarratas ón bhFionlainn – EGF/2020/007 FI/Finnair

18

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1024 ón gComhairle an 18 Meitheamh 2021 lena leasaítear Cinneadh 2009/908/AE, lena leagtar síos bearta do chur chun feidhme an Chinnidh ón gComhairle Eorpach maidir le feidhmiú Uachtaránacht na Comhairle, agus maidir le cathaoirleacht comhlachtaí ullmhúcháin de chuid na Comhairle

20

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/1025 ón gComhairle an 21 Meitheamh 2021 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2017/809 chun tacú le cur chun feidhme Rún 1540 (2004) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir le neamhleathadh arm ollscriosta agus modhanna a seachadta

22

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/1026 ón gComhairle an 21 Meitheamh 2021 chun tacú le Clár Cibearshlándála agus Athléimne achtaagus Dearbhaithe Faisnéise na hEagraíochta um Thoirmeasc ar Airm Cheimiceacha (OPCW) faoi chuimsiúchur chun feidhme Straitéis AE igcoinne Leathadh Arm Ollscriosta

24

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1027 ón gComhairle an 22 Meitheamh 2021 lena gcuirtear de chúram ar an gCoimisiún Eorpach - Oifig um Riar agus Íoc Teidlíochtaí Indibhidiúla (PMO) - feidhmiú na gcumhachtaí a thugtar don údarás ceapacháin agus don údarás arna chumhachtú chun conarthaí fostaíochta a thabhairt i gcrích a bhaineann le hárachas in aghaidh riosca galair cheirde nó tionóiscí

29

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1028 ón gCoimisiún an 21 Meitheamh 2021 lena nglactar bearta maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le sonraí Lárchóras ETIAS a rochtain, a leasú, a léirscriosadh agus a réamh-léirscriosadh

31

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top