EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:188:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 188, 28 Bealtaine 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 188

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
28 Bealtaine 2021


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2021/847 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2021 lena mbunaítear an clár “Fiscalis” chun comhar a dhéanamh i réimse an chánachais agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1286/2013

1

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/848 ón gComhairle an 27 Bealtaine 2021 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 36/2012 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa tSiria

18

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/849 ón gCoimisiún an 11 Márta 2021 lena leasaítear, chun í a oiriúnú do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíoch, Cuid 3 d’Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán ( 1 )

27

 

*

Rialachán (AE) 2021/850 ón gCoimisiún an 26 Bealtaine 2021 lena leasaítear agus lena gceartaítear Iarscríbhinn II agus lena leasaítear Iarscríbhinní III, IV agus VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosmaideacha ( 1 )

44

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/851 ón gCoimisiún an 26 Bealtaine 2021 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 maidir le praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnáil na feola éanlaithe clóis agus in earnáil na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe

52

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/852 ón gCoimisiún an 27 Bealtaine 2021 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 847/2006 ón gCoimisiún a mhéid a bhaineann le heisiamh allmhairiú táirgí de thionscnamh na Ríochta Aontaithe ó tharaif-chuótaí

54

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/853 ón gCoimisiún an 27 Bealtaine 2021 lena ndéantar an formheas ar an tsubstaint ghníomhach Streptomyces tréithchineál K61 a athnuachan i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh, agus lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún ( 1 )

56

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/854 ón gCoimisiún an 27 Bealtaine 2021 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála shealadach ar allmhairí táirgí cruach dosmálta cothroma fuar-rollta de thionscnamh na hIndia agus na hIndinéise

61

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/855 ón gComhairle an 27 Bealtaine 2021 lena leasaítear Cinneadh 2013/255/CBES maidir le bearta sriantacha i gcoinne na Siria

90

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/856 ón gCoimisiún an 25 Bealtaine 2021 lena gcinntear an dáta a ghlacfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh ar láimh a cúraimí imscrúdaithe agus ionchúisimh

100

 

*

Cinneadh (AE) 2021/857 ón gCoimisiún an 27 Bealtaine 2021 lena leasaítear Cinneadh (AE, Euratom) 2021/625 a mhéid a bhaineann le gnólachtaí infheistíochta áirithe a chuimsiú faoi réir na gcritéir incháilitheachta le haghaidh comhaltas i líonra príomhdhéileálaithe an Aontais

103

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/858 ón gCoimisiún an 27 Bealtaine 2021 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2017/253 maidir le foláirimh a fhógraítear de bharr bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte agus maidir le rianú teagmhálaithe paisinéirí a shainaithnítear trí Fhoirmeacha Aimsithe Paisinéirí ( 1 )

106

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top