EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:104:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 104, 25 Márta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 104

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
25 Márta 2021


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

TREORACHA

 

*

Treoir (AE) 2021/514 ón gComhairle an 22 Márta 2021 lena leasaítear Treoir 2011/16/AE maidir le comhar riaracháin i réimse an chánachais

1

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh (AE) 2021/515 ón gComhairle an 22 Márta 2021 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe I bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Comhlathas na hAstráile de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 a bhaineann le lamháltais a mhodhnú ar na cuótaí rátaí taraife uile a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

27

 

*

Cinneadh (AE) 2021/516 ón gComhairle an 22 Márta 2021 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIndinéise de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT) 1994, comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha a bhaineann le modhnú lamháltas ar na cuótaí ráta taraife go léir a áirítear i Sceideal CLXXV an Aontais de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

29

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/517 ón gCoimisiún an 11 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/2361 a mhéid a bhaineann leis na socruithe maidir le ranníocaíochtaí a íoc le caiteachais riaracháin an Bhoird Réitigh Aonair

30

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/518 ón gCoimisiún an 18 Márta 2021 lena gcláraítear tásc geografach dí biotáille faoi Airteagal 30(2) de Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, is é sin, “Vasi vadkörte pálinka”

34

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/519 ón gCoimisiún an 24 Márta 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1375 maidir le tástáil le haghaidh Trichinella i ndlúthchrúbaigh agus maolú na Ríochta Aontaithe ar thástáil le haghaidh Trichinella i mucra clóis ( 1 )

36

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/520 ón gCoimisiún an 24 Márta 2021 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le hinrianaitheacht ainmhithe talún áirithe ar coimeád ( 1 )

39

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/521 ón gCoimisiún an 24 Márta 2021 lena ndéantar socruithe sonracha maidir leis an sásra lena gcuirtear táirgí áirithe faoi réir údarú onnmhairiúcháin a thabhairt ar aird

52

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top