EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:027:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 027, 27 Eanáir 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 27

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
27 Eanáir 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/70 ón gCoimisiún an 23 Deireadh Fómhair 2020 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/1229 maidir leis na caighdeáin theicniúla rialála i dtaca le smacht socraíochta, i dtaca lena theacht i bhfeidhm ( 1 )

1

 

*

Rialachán (AE) 2021/71 ón gCoimisiún an 21 Eanáir 2021 lena mbunaítear iamh iascach alfainsíní in uiscí an Aontais agus in uiscí idirnáisiúnta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 agus 14 i gcás soithí a bhfuil bratach na Fraince ar foluain acu

3

 

*

Rialachán (AE) 2021/72 ón gCoimisiún an 22 Eanáir 2021 lena mbunaítear iamh iascach roc dústríoctha in uiscí an Aontais 7d agus 7e i gcás soithí a bhfuil bratach na Fraince ar foluain acu

6

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/73 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 808/2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT)

9

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/74 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1191 maidir le bearta chun tabhairt isteach agus leathadh an Víris rocaigh dhonn torthaí trátaí (ToBRFV) san Aontas a chosc

15

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2021/75 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2020 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Chróit agus don Pholainn i ndáil le tubaiste nádúrtha agus chun foráil a dhéanamh maidir le hairleacain a íoc leis an gCróit, le hÉirinn, leis an nGearmáin, leis an nGréig, leis an bPortaingéil, leis an Spáinn agus leis an Ungáir i ndáil le héigeandáil sláinte poiblí

18

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/76 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2021 maidir le caighdeáin chomhchuibhithe i dtaca le hardaitheoirí agus le comhpháirteanna sábháilteachta le haghaidh ardaitheoirí mar thacú le Treoir 2014/33/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

20

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top