EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:130:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 130, 24 Aibreán 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 130

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

63
24 Aibreán 2020


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2020/558 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2020 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1301/2013 agus (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le bearta sonracha lena soláthraítear solúbthacht eisceachtúil chun leas a bhaint as Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa mar fhreagairt ar ráig COVID-19

1

 

*

Rialachán (AE) 2020/559 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2020 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a mhéid a bhaineann le bearta sonracha a thabhairt isteach chun dul i ngleic le ráig COVID-19

7

 

*

Rialachán (AE) 2020/560 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2020 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 508/2014 agus (AE) Uimh. 1379/2013a mhéid a bhaineann le bearta sonracha chun tionchar ráig COVID-19 a mhaolúin earnáil an iascaigh agus an dobharshaothraithe

11

 

*

Rialachán (AE) 2020/561 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2020 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/745 maidir le feistí leighis, a mhéid a bhaineann le dátaí cur i bhfeidhm forálacha áirithe de ( 1 )

18

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/562 ón gComhairle an 23 Aibreán 2020 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 401/2013 maidir le bearta sriantacha i dtaca le Maenmar/Burma

23

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2020/563 ón gComhairle an 23 Aibreán 2020 lena leasaítear Cinneadh 2013/184/CBES maidir le bearta sriantacha i gcoinne Mhaenmar/Bhurma

25

 

*

Cinneadh (CBES) 2020/564 ón gComhairle an 23 Aibreán 2020 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2018/298 maidir le tacaíocht an Aontais do ghníomhaíochtaí Choimisiún Ullmhúcháin Eagraíocht an Chonartha um Chosc Cuimsitheach ar Thrialacha Núicléacha (CTBTO) d’fhonn a chumais faireacháin agus fíoraithe a neartú agus faoi chuimsiú chur chun feidhme Straitéis an Aontais i gcoinne Leathadh na nArm Ollscriosta

27

 

 

RIALACHA NÓS IMEACHTA

 

*

Cinneadh ó Bhord Bainistíochta na Gníomhaireachta um Thacaíocht do BEREC (OIFIG BEREC) an 10 Meán Fómhair 2019 lena leagtar síos rialacha inmheánacha maidir le srianta ar chearta áirithe na n-ábhar sonraí a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta faoi chuimsiú gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag Oifig BEREC

28

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top