EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:338:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, C 338, 25 Meán Fómhair 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 338

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

Imleabhar 66
25 Meán Fómhair 2023


Clár

Leathanach

 

IV   Fógraí

 

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

 

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

2023/C 338/01

Foilseacháin deiridh de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


 

V   Fógairtí

 

NÓSANNA IMEACHTA CÚIRTE

 

Cúirt Bhreithiúnais

2023/C 338/02

Cás C-64/23 P: Achomharc arna thabhairt an 7 Feabhra 2023 ag Neoperl AG i gcoinne bhreithiúnas na Cúirte Ginearálta (an Deichiú Dlísheomra Méadaithe) a fógraíodh an 7 Nollaig 2022 i gCás T-487/21, Neoperl AG v Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh

2

2023/C 338/03

Cás C-114/23, Sapira: Iarraidh ar réamhrialú ón Sąd Okręgowy w Warszawie (an Pholainn) a taisceadh an 27 Feabhra 2023 – Imeachtaí coiriúla i gcoinne KB

2

2023/C 338/04

Cás C-115/23, Jurckow: Iarraidh ar réamhrialú ón Sąd Okręgowy w Warszawie (an Pholainn) a taisceadh an 27 Feabhra 2023 – Imeachtaí coiriúla i gcoinne RZ

3

2023/C 338/05

Cás C-132/23, Kosieski: Iarraidh ar réamhrialú ón Sąd Okręgowy w Warszawie (an Pholainn) a taisceadh an 6 Márta 2023 – Imeachtaí coiriúla i gcoinne AN

3

2023/C 338/06

Cás C-160/23, Oczka: Iarraidh ar réamhrialú ón Sąd Okręgowy w Warszawie (an Pholainn) a taisceadh an 15 Márta 2023 – Imeachtaí coiriúla i gcoinne CG

4

2023/C 338/07

Cás C-256/23, ECHA: Iarraidh ar réamhrialú ó Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (an Ghearmáin) a taisceadh an 20 Aibreán 2023 – an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán v Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.

5

2023/C 338/08

Cás C-290/23, ECHA: Iarraidh ar réamhrialú ó Oberverwaltungsgerichts des Landes Sachsen-Anhalt (an Ghearmáin) arna taisceadh an 8 Bealtaine 2023 – an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán v B. GmbH

5

2023/C 338/09

Cás C-320/23, Bundesarbeitskammer: Iarraidh ar réamhrialú ó Handelsgericht Wien (an Ostair) a taisceadh an 24 Bealtaine 2023 – DocLX Travel Events GmbH v Bundesarbeitskammer

6

2023/C 338/10

Cás C-330/23, Aldi Süd: Iarraidh ar réamhrialú ó Landgericht Düsseldorf (an Ghearmáin) a taisceadh an 25 Bealtaine 2023 – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. v Aldi Süd Dienstleistungs-SE & Co. OHG

7

2023/C 338/11

Cás C-349/23, Zetschek: Iarraidh ar réamhrialú ó Verwaltungsgericht Karlsruhe (an Ghearmáin) a taisceadh an 6 Meitheamh 2023 – HB v Poblacht Chónaidhme na Gearmáine

7

2023/C 338/12

Cás C-350/23, Agrarmarkt Austria: Iarraidh ar réamhrialú ón Verwaltungsgerichtshof (an Ostair) a taisceadh an 7 Meitheamh 2023 – Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria

8

2023/C 338/13

Cás C-386/23, Novel Nutriology: Iarraidh ar réamhrialú ón Bundesgerichtshof (an Ghearmáin) a taisceadh an 26 Meitheamh 2023 – Novel Nutriology GmbH v Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

9

2023/C 338/14

Cás C-390/23, Rzecznik Finansowy: Iarraidh ar réamhrialú ón Sąd Najwyższy (an Pholainn) a taisceadh an 27 Meitheamh 2023 – Rzecznik Finansowy v Bank AG S.A, M.S., A.K.

10

2023/C 338/15

Cás C-414/23, Metsä Fibre: Iarraidh ar réamhrialú ón Helsingin hallinto-oikeus (an Fhionlainn) a taisceadh an 6 Iúil 2023 – Metsä Fibre Oy

11

2023/C 338/16

Cás C-417/23, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge: Iarraidh ar réamhrialú ón Østre Landsret (an Danmhairg) a taisceadh an 6 Iúil 2023 — Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ, RK v MV, EH, LI, AQ, LO, Social-, Bolig- og Ældreministeriet

11

2023/C 338/17

Cás C-460/23, Kinshasa: Iarraidh ar réamhrialú ó Tribunale di Bologna (an Iodáil) a taisceadh an 21 Iúil 2023 – Imeachtaí coiriúla i gcoinne OB

12

2023/C 338/18

Cás C-505/23: Caingean arna tabhairt an 8 Lúnasa 2023 — Poblacht na Polainne v Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh

13

2023/C 338/19

Cás C-512/23: Caingean arna tabhairt an 8 Lúnasa 2023 — Poblacht na Polainne v Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh

14

2023/C 338/20

Cás C-519/23: Caingean arna tabhairt an 10 Lúnasa 2023 – An Coimisiún Eorpach v Poblacht na hIodáile

15

 

Chúirt Ghinearálta

2023/C 338/21

Cás T-215/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 26 Iúil 2023 – SMA Mineral v an Coimisiún (Comhshaol – Treoir 2003/87/CE – Córas maidir le lamháltas astaíochtaí gáis ceaptha teasa a thrádáil – Leithdháileadh saor in aisce idirthréimhseach lamháltas astaíochtaí gás ceaptha teasa – Saoráid ina úsáidtear táirge idirmheánach ar a ndírítear le tagarmharc táirge – Diúltú do shonraí a bhaineann le leithdháileadh saor in aisce lamháltas maidir leis an tsaoráid sin – Earráidí follasacha measúnaithe)

17

2023/C 338/22

Cás T-244/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 26 Iúil 2023 – Luossavaara-Kiirunavaara v an Coimisiúin (Comhshaol – Treoir 2003/87/CE – Scéim maidir le trádáil lamháltas astaíochtaí gás ceaptha teasa – Saor-leithdháileadh idirthréimhseach lamháltas astaíochtaí gás ceaptha teasa – Suiteálacha a tháirgeann táirge nach gcumhdaítear le tagarmharc táirge – Gan aon inionadaitheacht dhíreach idir táirgí – Diúltú do na sonraí a bhaineann le lamháltais a leithdháileadh saor in aisce do na suiteálacha sin – Oibleagáid cúiseanna a lua – Earráidí follasacha measúnaithe – Cóir chomhionann – Dualgas cúraim – Oibleagáidí agus gealltanais idirnáisiúnta an Aontais Eorpaigh – Pléadáil neamhdhleathachta)

17

2023/C 338/23

Cás T-269/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 26 Iúil 2023 – Arctic Paper Grycksbo v an Coimisiún (Comhshaol – Treoir 2003/87/CE – Scéim um lamháltais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil – Bearta cur chun feidhme náisiúnta – Leithdháileadh saor in aisce idirthréimhseach lamháltas astaíochtaí gás ceaptha teasa – Cinneadh saoráid a úsáideann bithmhais amháin a eisiamh – Dícheall cuí – Ceart éisteacht a fháil – Oibleagáid cúiseanna a lua – Earráid fhollasach measúnaithe – Cóir chomhionann – Ionchas dlisteanach – Pléadáil neamhdhleathachta – Pointe 1 d’Iarscríbhinn I de Threoir 2003/87)

18

2023/C 338/24

Cás T-109/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 26 Iúil 2023 – Schneider v EUIPO – Frutaria Innovation (frutania) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar thrádmhrac fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh ‘frutania’ – Trádmharc fíortha níos luaithe de chuid an Aontais Eorpaigh ‘Frutaria’ – Foras coibhneasta le diúltú – Baol mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2017/1001)

19

2023/C 338/25

Cás T-243/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 26 Iúil 2023 – Pshonka v an Comhairle (Comhbheartas eachtrach agus slándála – Bearta sriantacha arna ndéanamh i bhfianaise na staide san Úcráin – Reo na gcistí – Liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí lena mbaineann reo na gcistí agus na n-acmhainní eacnamaíocha – Ainm an iarratasóra a choinneáil ar an liosta – Ceanglas na Comhairle chun a fhíorú gur glacadh cinneadh údaráis tríú Stát i gcomhréir le cearta na cosanta agus leis an gceart chun cosaint bhreithiúnach éifeachtach a fháil)

19

2023/C 338/26

Cás T-244/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 26 Iúil 2023 – Pshonka v an Comhairle (Comhbheartas eachtrach agus slándála – Bearta sriantacha arna ndéanamh i bhfianaise na staide san Úcráin – Reo na gcistí – Liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí lena mbaineann reo na gcistí agus na n-acmhainní eacnamaíocha – Ainm an iarratasóra a choinneáil ar an liosta – Ceanglas na Comhairle chun a fhíorú gur glacadh cinneadh údaráis tríú Stát i gcomhréir le cearta na cosanta agus leis an gceart chun cosaint bhreithiúnach éifeachtach a fháil)

20

2023/C 338/27

Cás T-315/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 26 Iúil 2023 – Yayla Türk v EUIPO – Marmara Import-Export (Sütat) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí cúlghairme – Focalmharc de chuid an Aontais Eorpaigh ‘Sütat’ – Dearbhfhoras neamhbhailíochta – Cineál tuairisciúil – Airteagal 7(1)(c) de Rialachán (CE) Uimh. 40/94 (Airteagal 7(1)(c) de Rialachán (AE) 2017/1001 anois) – An ceart chun éisteacht a fháil)

21

2023/C 338/28

Cás T-434/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 26 Iúil 2023 – Topas v EUIPO – Tarczyński (VEGE STORY) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar fhocalmharc de chuid an Aontais Eorpaigh ‘VEGE STORY’ – Focalmharc níos luaithe de chuid an Aontais Eorpaigh ‘veggie’ – Foras coibhneasta le diúltú – Easpa baol mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2017/1001)

22

2023/C 338/29

Cás T-663/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 26 Iúil 2023 – Mood Media Netherlands v EUIPO – Tailoradio (RADIO MOOD In-store Radio, made easy) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar mharc fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh ‘RADIO MOOD In-store Radio, made easy’ – Marc fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh roimhe seo ‘MOOD:MIX’ – Foras coibhneasta le diúltú – Easpa baol mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 [anois Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2017/1001])

22

2023/C 338/30

Cás T-664/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 26 Iúil 2023 – Mood Media Netherlands v EUIPO – Tailoradio (VIDEO MOOD Digital Signage, made easy) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar thrádmharc fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh VIDEO MOOD Digital Signage, made easy – Trádmharc fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh níos luaithe MOOD:MIX – Foras coibhneasta le diúltú – Easpa baol mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 (Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2017/1001 anois))

23

2023/C 338/31

Cás T-222/23 R: Ordú ó Uachtarán na Cúirte Ginearálta an 21 Iúil 2023 – Arysta Lifescience v EFSA (Bearta eatramhacha – Rochtain ar dhoiciméid – Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 – Doiciméid a bhaineann leis an nós imeachta chun formheas substainte gníomhaí a athnuachan – Doiciméid a thagann ó thríú páirtí – Cinneadh rochtain ar dhoiciméid a dheonú do thríú páirtí – Iarratas ar oibriú birt a chur ar fionraí – Coincheap na ‘faisnéise a bhaineann le hastaíochtaí isteach sa chomhshaol’ – Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 – Cás prima facie – Práinn – Cothromú leasanna)

24

2023/C 338/32

Cás T-226/23 R: Ordú ó Uachtarán na Cúirte Ginearálta an 19 Iúil 2023 – Neuraxpharm Pharmaceuticals v an Coimisiún (Bearta eatramhacha – Táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine – Údarú margaíochta – Iarratas ar bhearta eatramhacha – Iarratas ar urghaire – Easpa práinne)

24

2023/C 338/33

Cás T-227/23 R: Ordú ó Uachtarán na Cúirte Ginearálta an 19 Iúil 2023 – Mylan Ireland v an Coimisiún (Bearta eatramhacha – Táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine – Údarú margaíochta – Iarratas ar bhearta eatramhacha – Iarratas ar urghaire – Easpa práinne)

25

2023/C 338/34

Cás T-228/23 R: Ordú ó Uachtarán na Cúirte Ginearálta an 19 Iúil 2023 – Zaklady Farmaceutyczne Polpharma v an Coimisiún (Bearta eatramhacha – Táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine – Údarú margaíochta – Iarratas ar bhearta eatramhacha – Iarratas ar urghaire – Easpa práinne)

26

2023/C 338/35

Cás T-256/23 R: Ordú Uachtarán na Cúirte Ginearálta an 24 Iúil 2023 – Mylan Ireland v an Coimisiún (Faoiseamh eatramhach – Táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine – Údarú margaíochta – Iarratas ar bhearta eatramhacha – Iarratas ar urghaire – Easpa práinne)

26

2023/C 338/36

Cás T-257/23 R: Ordú ó Uachtarán na Cúirte Ginearálta an 24 Iúil 2023 – Neuraxpharm Pharmaceuticals v an Coimisiún (Bearta eatramhacha – Táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine – Údarú margaíochta – Iarratas ar bhearta eatramhacha – Iarratas ar urghaire – Easpa práinne)

27

2023/C 338/37

Cás T-258/23 R: Ordú ó Uachtarán na Cúirte Ginearálta an 24 Iúil 2023 – Zaklady Farmaceutyczne Polpharma v an Coimisiún (Bearta eatramhacha – Táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine – Údarú margaíochta – Iarratas ar bhearta eatramhacha – Iarratas ar urghaire – Easpa práinne)

28

2023/C 338/38

Cás T-278/23 R: Ordú ó Uachtarán na Cúirte Ginearálta an 24 Iúil 2023 – Zentiva agus Zentiva Pharma v an Coimisiún (Bearta eatramhacha – Táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine – Údarú margaíochta – Iarratas ar bhearta eatramhacha – Iarratas ar urghaire – Easpa práinne)

29

2023/C 338/39

Cás T-286/23 R: Ordú ó Uachtarán na Cúirte Ginearálta an 26 Iúil 2023 – OT v an Chomhairle (Nós imeachta eatramhach – Comhbheartas eachtrach agus slándála – Bearta sriantacha arna ndéanamh i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise lena mbaintear an bonn d'iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad – Cistí a chalcadh – Iarraidh ar bhearta eatramhacha – Easpa práinne)

29

2023/C 338/40

Cás T-350/23: Caingean arna tabhairt an 26 Meitheamh 2023 –Kargins v an Coimisiún

30

2023/C 338/41

Cás T-389/23: Caingean arna tabhairt an 7 Iúil 2023 – Raiffeisen Bank International v BRA

31

2023/C 338/42

Cás T-462/23: Caingean arna tabhairt an 7 Lúnasa 2023 – ePlus v EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus)

32

2023/C 338/43

Cás T-463/23: Caingean arna tabhairt an 7 Lúnasa 2023 – ePlus v EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus)

33

2023/C 338/44

Cás T-477/23: Caingean arna taisceadh an 31 Iúil 2023 – DZ Bank v BRA

34

2023/C 338/45

Cás T-480/23: Caingean arna tabhairt an 9 Lúnasa 2023 – Plahotniuc v an Chomhairle

35

2023/C 338/46

Cás T-481/23: Caingean arna tabhairt an 8 Lúnasa 2023 – Banco Credibom v BRA

36

2023/C 338/47

Cás T-483/23: Caingean arna tabhairt an 28 Iúil 2023 – Deutsche Kreditbank v BRA

36

2023/C 338/48

Cás T-484/23: Caingean arna tabhairt an 28 Iúil 2023 – DZ Bank v BRA

38

2023/C 338/49

Cás T-485/23: Caingean arna tabhairt an 28 Iúil 2023 – Deutsche Bank v BRA

38

2023/C 338/50

Cás T-486/23: Caingean arna tabhairt an 31 Iúil 2023 – Bayerische Landesbank v BRA

39

2023/C 338/51

Cás T-487/23: Caingean arna tabhairt an 31 Iúil 2023 – Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale v BRA

40

2023/C 338/52

Cás T-488/23: Caingean arna taisceadh an 31 Iúil 2023 – BHW Bausparkasse v BRA

40

2023/C 338/53

Cás T-497/23: Caingean arna tabhairt an 12 Lúnasa 2023 – Fidia farmaceutici v EUIPO – Vorwarts Pharma (HYALERA)

41

2023/C 338/54

Cás T-499/23: Caingean arna tabhairt an 14 Lúnasa 2023 – Enterprise Holdings v EUIPO – Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE)

42

2023/C 338/55

Cás T-500/23: Caingean arna tabhairt an 14 Lúnasa 2023 – Enterprise Holdings v EUIPO – Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE)

43

2023/C 338/56

Cás T-501/23: Caingean arna tabhairt an 15 Lúnasa 2023 – Listan v EUIPO (Silent Loop)

43

2023/C 338/57

Cás T-502/23: Caingean arna tabhairt an 15 Lúnasa 2023 – HX v an Chomhairle

44

2023/C 338/58

Cás T-506/23: Caingean arna taisceadh an 16 Lúnasa 2023 – Freistaat Bayern v EUIPO – BSGE (Neuschwanstein)

45


GA

 

Top