EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:329:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, C 329, 18 Meán Fómhair 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 329

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

Imleabhar 66
18 Meán Fómhair 2023


Clár

Leathanach

 

IV   Fógraí

 

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

 

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

2023/C 329/01

Foilseacháin deiridh de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


 

V   Fógairtí

 

NÓSANNA IMEACHTA CÚIRTE

 

Cúirt Bhreithiúnais

2023/C 329/02

Cás C-615/21 Napfény-Toll: Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais (an Cúigiú Dlísheomra) an 13 Iúil 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Szegedi Törvényszék – an Ungáir) – Napfeny-Toll Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Tarchur chun réamhrialú – Cáin bhreisluacha (CBL) – Reachtaíocht náisiúnta lena bhforáiltear don fhéidearthacht, gan teorainn ama, an tréimhse teorann le haghaidh caingne arna dtionscnamh ag na húdaráis chánach i gcás imeachtaí breithiúnacha a chur ar fhionraí – Nós imeachta cánach athúsáide – Rialachán Uimh. 2988/95 – Raon feidhme – Prionsabail na deimhneachta dlíthiúla agus éifeachtacht dhlí an Aontais)

2

2023/C 329/03

Cás C-335/22, A (Cánachas ar mhargaíocht urrús): Ordú na Cúirte Breithiúnais (an Deichiú Dlísheomra) an 19 Iúil 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – an Phortaingéil) – A, SA v Autoridade Tributária e Aduaneira (Tarchur chun réamhrialú – Airteagal 99 de Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais – Freagra a fhéadfar a bhaint go soiléir as an gcásdlí – Treoir 2008/7/CE – Airteagal 5(2)(b) – Cánacha indíreacha ar chruinniú caipitil – Dleacht stampála ar sheirbhísí chun bannaí agus páipéar tráchtála a chur ar an margadh)

3

2023/C 329/04

Cás C-416/22, EDP (Cánachas ar mhargaíocht urrús): Ordú na Cúirte Breithiúnais (an Deichiú Dlísheomra) an 19 Iúil 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – an Phortaingéil) – EDP – Energias de Portugal, SA v Autoridade Tributária e Aduaneira (Tarchur chun réamhrialú – Airteagal 99 de Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais – Freagra a fhéadfar a bhaint go soiléir as an gcásdlí – Treoir 2008/7/CE – Airteagal 5(2) – Cánacha indíreacha ar chruinniú caipitil – Dleacht stampála ar sheirbhísí a bhaineann le bannaí, tairiscintí poiblí síntiús stoc agus tairiscintí chun bannaí a athcheannach a chur ar an margadh)

3

2023/C 329/05

Cás C-426/22, SOLE-MiZo: Ordú na Cúirte (an Séú Dlísheomra) an 20 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Szegedi Törvényszék – an Ungáir) – SOLE-MiZo Zrt. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Tarchur chun réamhrialú – Comhchóras cánach breisluacha – Treoir 2006/112/CE – Airteagal 183 – Prionsabail na héifeachtachta agus na neodrachta fioscaí – Cáin ionchuir a asbhaint – Aisíocaíocht an bharrachais – Ríomh ús dlite mar gheall ar neamh-infhaighteacht barrachais CBL asbhainte a coinníodh siar de shárú ar dhlí an Aontais – Dímheas airgeadra)

4

2023/C 329/06

Cás C-444/22 P: Ordú na Cúirte (an Séú Dlísheomra) an 13 Meitheamh 2023 – Leon Leonard Johan Veen v Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) (Achomharc – Airteagal 181 de Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais – Dliteanas neamhchonarthach – Comhar i bhforfheidhmiú an dlí – Faisnéis choiriúil – Nochtadh neamhúdaraithe líomhainte sonraí – Rialachán (AE) 2016/794 – Airteagal 50(1) – Damáiste neamhábhartha – Caingean chun cúiteamh a ghnóthú – Achomharc atá do-ghlactha go follasach ar thaobh amháin agus gan bhunús ar an taobh eile)

5

2023/C 329/07

Cás C-142/23 P: Ordú na Cúirte Breithiúnais (an Dlísheomra a chinneann ar chóir ligean d’achomhairc dul ar aghaidh) an 13 Iúil 2023 – Hecht Pharma GmbH v Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO) (Achomharc – Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Ligean d‘achomharc dul ar aghaidh – Airteagal 170b de Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais – Iarratas nach léiríonn a shuntasaí is atá ábhar i ndáil le haontacht, comhleanúnachas nó forbairt dhlí an Aontais – Gan ligean d’achomharc dul ar aghaidh)

5

2023/C 329/08

Cás C-289/23, Corván: Iarraidh ar réamhrialú ó Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante a taisceadh an 25 Aibreán 2023 – Agencia Estatal de la Administración Tributaria v A

6

2023/C 329/09

Cás C-305/23, Bacigán: Iarraidh ar réamhrialú ó Juzgado de lo Mercantil no 10 de Barcelona (an Spáinn) a taisceadh an 15 Bealtaine 2023 – Agencia Estatal de la Administración Tributaria v S.E.I

7

2023/C 329/10

Cás C-314/23, STAVLA: Iarraidh ar réamhrialú ón Audiencia Nacional (an Spáinn) a taisceadh an 22 Bealtaine 2023 – Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas (STAVLA) v Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA agus páirtithe eile

8

2023/C 329/11

Cás C-346/23, Banco Santander: Iarraidh ar réamhrialú ón Tribunal Supremo (an Spáinn) a taisceadh an 1 Meitheamh 2023 – Banco Santander SA v Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales-Auge, thar ceann a mball Andrea agus Alberto

9

2023/C 329/12

Cás C-368/23, Fautromb: Iarraidh ar réamhrialú ón Formation restreinte du Haut conseil du Commissariat aux comptes (an Fhrainc) a taisceadh an 12 Meitheamh 2023 – H3C v MO

10

2023/C 329/13

Cás C-381/23, Geterfer: Iarraidh ar réamhrialú ó Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt (an Ghearmáin) a taisceadh an 19 Meitheamh 2023 – ZO v JS

10

2023/C 329/14

Cás C-394/23, Mousse: Iarraidh ar réamhrialú ón Conseil d’État (an Fhrainc) a taisceadh an 28 Meitheamh 2023 – Association Mousse v Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) agus SNCF Connect

11

2023/C 329/15

Cás C-400/23, VB II: Iarraidh ar réamhrialú ó Sofiyski gradski sad (an Bhulgáir), a taisceadh an 29 Meitheamh 2023 – Imeachtaí coiriúla i gcoinne VB

11

2023/C 329/16

Cás C-405/23, Touristic Aviation Services: Iarraidh ar réamhrialú ó Landgericht Köln (an Ghearmáin) a taisceadh an 3 Iúil 2023 – Touristic Aviation Services Limited v flightright GmbH

13

2023/C 329/17

Cás C-437/23, LEGO Juris: Iarraidh ar réamhrialú ó Fővárosi Törvényszék (an Ungáir) a taisceadh an 13 Iúil 2023 – LEGO Juris A/S v Pozitív Energiaforrás Kft

13

2023/C 329/18

Cás C-482/23: Caingean arna tabhairt an 26 Iúil 2023 – an Coimisiún Eorpach v Ríocht na Danmhairge

14

2023/C 329/19

Cás C-490/23 P: Achomharc arna thabhairt an 1 Lúnasa 2023 ag Neos SpA i gcoinne bhreithiúnais na Cúirte Ginearálta (an Deichiú Dlísheomra) a tugadh an 24 Bealtaine 2023 i gCás T-268/21, Ryanair v an Coimisiún (an Iodáil; scéim cabhrach; COVID-19)

15

2023/C 329/20

Cás C-499/23: Caingean arna tabhairt an 4 Lúnasa 2023 – an Coimisiún Eorpach v an Ungáir

16

2023/C 329/21

Cás C-644/21, Tribunalul Cluj agus páirtithe eile: Ordú Uachtarán na Cúirte Breithiúnais an 21 Iúil 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Tribunalul Bihor – an Rómáin) – M.I.A., P.R.-M., V.-C.I-C, F.C.R., P (T roimhe seo). Ş-B., D.R., P.E.E., F.I. v Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureş, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Suceava, Tribunalul Galaţi, tríú páirtí: Consiliul National pentru Combaterea Discriminârii

17

2023/C 329/22

Cás C-690/21, RSD Reise Service Deutschland: Ordú Uachtarán na Cúirte Breithiúnais an 5 Iúil 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Landgericht München I – an Ghearmáin) – RSD Reise Service Deutschland GmbH v QL

17

2023/C 329/23

Cás C-707/21, Recamier: Ordú Uachtarán na Cúirte Breithiúnais an 7 Iúil 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Cour de cassation – an Fhrainc) – Recamier SA v BR

18

2023/C 329/24

Cás C-423/22 P: Ordú Uachtarán an Seachtú Dlísheomra den Chúirt an 16 Meitheamh 2023 – Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa v Paula Correia

18

2023/C 329/25

Cás C-718/22, Debeka Lebensversicherung: Ordú Uachtarán na Cúirte Breithiúnais an 21 Iúil 2023 (iarraidh ar réamhrialú ó Landgericht Erfurt – an Ghearmáin) – HK v Debeka Lebensversicherungsverein aG

18

2023/C 329/26

Cás C-796/22, INSS: Ordú Uachtarán na Cúirte an 14 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – an Spáinn) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) v Bernardino

18

2023/C 329/27

Cás C-234/23, Astoria Management: Ordú Uachtarán na Cúirte an 27 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Rayonen sad – Nesebar – an Bhulgáir) – Astoria Management OOD v CW

19

 

Chúirt Ghinearálta

2023/C 329/28

Cás T-8/21: Breithiúnas naCúirte Ginearálta an 12 Iúil 2023 – IFIC Holding v an Coimisiún (Beartas tráchtála – Cosaint i gcoinne éifeachtaí cur i bhfeidhm seach-chríochach reachtaíochta arna glacadh ag tríú tír – Bearta srianta arna ndéanamh ag na Stáit Aontaithe i gcoinne na hIaráine – Smachtbhannaí tánaisteacha lena gcuirtear cosc ar dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha de chuid an Aontais caidreamh tráchtála a bheith acu leis na gnóthais atá faoi réir na mbeart sin – Toirmeasc ar reachtaíocht den sórt sin a chomhlíonadh – An dara fomhír d’Airteagal 5 de Rialachán (CE) Uimh. 2271/96 – Cinneadh ón gCoimisiún lena n-údaraítear do dhuine dlítheanach de chuid an Aontais an reachtaíocht sin a chomhlíonadh – Oibleagáid maidir le cúiseanna a thabhairt – Raon feidhme cúlghabhálach an údaraithe – Leas an ghnóthais ar a ndírítear le bearta sriantacha an tríú tír a chur san áireamh – An ceart éisteacht a fháil)

20

2023/C 329/29

Cás T-377/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 12 Iúil 2023 – Eurecna v an Coimisiún (Rochtain ar dhoiciméid – Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 – Tuarascáil deiridh ar an imscrúdú arna dhéanamh ag OLAF ar chomhlíonadh conartha seirbhíse arna mhaoiniú ag CEF – Diúltú rochtain a thabhairt – Eisceacht a bhaineann le cosaint an phróisis cinnteoireachta – Eisceacht a bhaineann le cosaint chuspóir na gcigireachtaí, na n-imscrúduithe agus na n-iniúchtaí – Toimhde ghinearálta – Oibleagáid cúiseanna a lua)

21

2023/C 329/30

Cás T-379/21: Breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 12 Iúil 2023 – Vendrame v an Coimisiún (Rochtain ar dhoiciméid – Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 – Tuarascáil deiridh ar an imscrúdú arna dhéanamh ag OLAF ar fheidhmiú conartha seirbhíse arna mhaoiniú ag CEF – Diúltú rochtain a thabhairt – Eisceacht a bhaineann le cosaint an phróisis cinnteoireachta – Eisceacht a bhaineann le cosaint chuspóir na gcigireachtaí, na n-imscrúduithe agus na n-iniúchtaí – Toimhde ghinearálta – An oibleagáid cúiseanna a thabhairt)

21

2023/C 329/31

Cás T-694/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 12 Iúil 2023 – aTmos Industrielle Lüftungstechnik v EUIPO – aTmos Industrielle Lüftungstechnik (aTmos) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí neamhbhailíochta – Focalmharc de chuid an Aontais Eorpaigh aTmos – Trádainmneacha náisiúnta níos luaithe aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH agus aTmos – Foras coibhneasta le neamhbhailíocht – Airteagal 53(1)(c) agus Airteagal 8(4) de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 [Airteagal 60(1)(c) agus Airteagal 8(4) de Rialachán (AE) 2017/1001 anois] – Na fíorais a scrúdú as a stuaim féin – Airteagal 95(1) de Rialachán 2017/1001)

22

2023/C 329/32

Cás T-261/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 12 Iúil 2023 – mBank v EUIPO – European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí neamhbhailíochta – Marc fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh ‘EMNANK European Merchant Bank’ – Marc fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh níos luaithe ‘mBank’ – Focalmharc náisiúnta níos luaithe ‘mBank’ – Foras coibhneasta le neamhbhailíocht – Easpa baol mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) agus Airteagal 60(1)(a) de Rialachán (AE) 2017/1001 – Airteagal 95(2) de Rialachán 2017/1001 – Airteagal 27(4) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/625 – Doiciméad a cuireadh faoi bhráid an Bhoird Achomhairc den chéad uair)

23

2023/C 329/33

Cás T-325/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 12 Iúil 2023 – Nurel v EUIPO – FKuR Property (Terylene) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar fhocalmharc de chuid an Aontais Eorpaigh “Terylene” – Focalmharc de chuid an Aontais Eorpaigh níos luaithe ‘TERRALENE’ – Forais choibhneasta le diúltú – Baol mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2017/1001 – Fíorúsáid an mhairc níos luaithe – Cruthúnas ar fhíorúsáid)

23

2023/C 329/34

Cás T-585/22: Breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 12 Iúil 2023 – Trus v EUIPO – Unilab (ARTRESAN) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí cúlghairme – Focalmharc de chuid an Aontais Eorpaigh ARTRESAN – Fíorúsáid an mhairc – Airteagal 58(1)(a) de Rialachán (AE) 2017/1001 – An oibleagáid cúiseanna a lua – Airteagal 94(1) de Rialachán 2017/1001)

24

2023/C 329/35

Cás T-662/22: Breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 12 Iúil 2023 – Tavitova v EUIPO – Cordier (AURUS) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar mharc fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh AURUS – Clárú idirnáisiúnta an fhocalmharc níos luaithe AUDAS – Foras coibhneasta le diúltú – Baol mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2017/1001)

25

2023/C 329/36

Cás T-772/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 12 Iúil 2023 – Fibrecycle v EUIPO (BACK-2-NATURE) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Clárú idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas Eorpach – Focalmharc BACK-2-NATURE – Dearbhfhoras le diúltú – Easpa sainiúlachta – Airteagal 7(1)(b) de Rialachán (AE) 2017/1001)

25

2023/C 329/37

Cás T-785/22: Ordú na Cúirte Ginearálta an 27 Iúil 2023 – an Fhrainc v an Coimisiún (An Státseirbhís – Earcaíocht – Fógra comórtais – Fógra cealaithe an chomórtais – Cealú ábhar an aighnis – Cás nach dtéann ar aghaidh chun breithiúnais)

26

2023/C 329/38

Cás T-786/22: Ordú na Cúirte Ginearálta an 27 juillet 2023 – Frajese v an Coimisiún (Caingean le haghaidh neamhniú – Táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine – Údarú margaíochta don táirge íocshláinte ‘Spikevax’ – Údarú margaíochta don táirge íocshláinte ‘Comirnaty’ – Vacsaín COVID-19 – Easpa locus standi – Easpa cúram díreach – Easpa cúram aonair – Do-ghlacthacht)

26

2023/C 329/39

Cás T-377/23: Caingean arna tabhairt an 10 Iúil 2023 – Papouis Dairies agus páirtithe eile v an Coimisiún

27

2023/C 329/40

Cás T-436/23: Caingean arna tabhairt an 28 Iúil 2023 – Daimler Truck v EUIPO (CERTIFIED)

28

2023/C 329/41

Cás T-441/23: Caingean arna tabhairt an 27 Iúil 2023 –Landesbank Baden-Württemberg v BRA

29

2023/C 329/42

Cás T-442/23: Caingean arna tabhairt an 31 Iúil 2023 – Giuliani v EUIPO – H&H (Swisse)

30

2023/C 329/43

Cás T-443/23: Caingean arna tabhairt an 27 Iúil 2023 – DZ Hyp v BRA

31

2023/C 329/44

Cás T-447/23: Caingean arna tabhairt an 1 Lúnasa 2023 – Blue Underwriting Agency v EUIPO – Blue Assistance (blue is underwriting)

31

2023/C 329/45

Cás T-448/23: Caingean arna tabhairt an 27 Iúil 2023 – Deutsche Pfandbriefbank v BRA

32

2023/C 329/46

Cás T-449/23: Caingean arna tabhairt an 27 Iúil 2023 – Donner & Reuschel v BRA

32

2023/C 329/47

Cás T-450/23: Caingean arna tabhairt an 27 Iúil 2023 – Kreissparkasse Köln v BRA

33

2023/C 329/48

Cás T-451/23: Caingean arna tabhairt an 31 Iúil 2023 – CreditPlus Bank v SRB

33

2023/C 329/49

Cás T-452/23: Caingean arna tabhairt an 3 Lúnasa 2023 – Bela Vizago Nature v EUIPO – Bidah (bidah chaumel ingredientes naturales)

34

2023/C 329/50

Cás T-455/23: Caingean arna tabhairt an 27 Iúil 2023 – Landesbank Berlin v BRA

35

2023/C 329/51

Cás T-457/23: Caingean arna tabhairt an 27 Iúil 2023 – Sparkasse Hannover v BRA

35

2023/C 329/52

Cás T-464/23: Caingean arna tabhairt an 4 Lúnasa 2023 – Lidl Digital International v EUIPO –Ningbo Hanyuan Lighting (Lampaí)

36

2023/C 329/53

Cás T-467/23: Caingean arna tabhairt an 27 Iúil 2023 – Stadtsparkasse Düsseldorf v BRA

36

2023/C 329/54

Cás T-468/23: Caingean arna tabhairt an 27 Iúil 2023 – Hamburger Sparkasse v BRA

37

2023/C 329/55

Cás T-470/23: Caingean arna tabhairt an 7 Lúnasa 2023 – Erzeugergemeinschaft Winzersekt v EUIPO — Milz (Hinterland)

37

2023/C 329/56

Cás T-471/23: Caingean arna tabhairt an 7 Lúnasa 2023 – Lidl Digital International v EUIPO –Ningbo Hanyuan Lighting (Lampaí)

38

2023/C 329/57

Cás T-473/23: Caingean arna tabhairt an 8 Lúnasa 2023 – Bartex Bartol v EUIPO – Grupa Chorten (duch puszczy)

39

2023/C 329/58

Cás T-474/23: Caingean arna tabhairt an 28 Iúil 2023 – Sparkasse Essen v BRA

40

2023/C 329/59

Cás T-475/23: Caingean arna tabhairt an 28 Iúil 2023 – Sparkasse KölnBonn v BRA

40

2023/C 329/60

Cás T-476/23: Caingean arna tabhairt an 28 Iúil 2023 – Norddeutsche Landesbank – Girozentrale v BRA

41

2023/C 329/61

Cás T-479/23: Caingean arna tabhairt an 9 Lúnasa 2023 – Nosio v EUIPO – Terre di Venezia (VENTESSA)

43

2023/C 329/62

Cás T-414/22: Ordú na Cúirte Ginearálta an 14 Iúil 2023 – Colombani v SEGS

43

2023/C 329/63

Cás T-93/23: Ordú na Cúirte Ginearálta an 18 Iúil 2023 – an Chúirt Iniúchóirí v Allianz Insurance Lucsamburg

43


 

Ceartúcháin

2023/C 329/64

Ceartúchán ar an bhfógra san Iris Oifigiúil i gCás C-720/22 P ( IO C 278, 7.8.2023 )

44


GA

 

Top