EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:271:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, C 271, 31 Iúil 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 271

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

66
31 Iúil 2023


Clár

Leathanach

 

IV   Fógraí

 

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

 

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

2023/C 271/01

Foilseacháin deiridh de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


 

V   Fógairtí

 

NÓSANNA IMEACHTA CÚIRTE

 

Cúirt Bhreithiúnais

2023/C 271/02

Cás C-499/21 P: Breithiúnas na Cúirte (an tOchtú Dlísheomra) an 15 Meitheamh 2023 – Joshua David Silver, Leona Catherine Bashow, Charles Nicholas Hilary Marquand, JY, JZ, Anthony Styles Clayton, Gillian Margaret Clayton v Comhairle an Aontais Eorpaigh (Achomharc – Caingean le haghaidh neamhniú – Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach – Cinneadh (AE) 2020/135 – Náisiúnaigh de chuid Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann – Iarmhairtí an chomhaontaithe sin ar stádas saoránaigh den Aontas Eorpach agus na cearta a ghabhann leis an stádas sin do na náisiúnaigh sin – An ceathrú fomhír d’Airteagal 263 CFAE – Seasamh chun imeachtaí a thionscnamh – Coinníollacha – Leas in imeachtaí a thionscnamh)

2

2023/C 271/03

Cás C-501/21 P: Breithiúnas na Cúirte (an tOchtú Dlísheomra) an 15 Meitheamh 2023 – Harry Shindler, Christopher David Randolph, Douglas Edward Watson, Michael Charles Strawson, Hilary Elizabeth Walker, Sarah Caroline Griffiths, James Graham Cherrill, Anita Ruddell Tuttell, Joséphine French, William John Tobbin v Comhairle an Aontais Eorpaigh (Achomharc – Caingean le haghaidh neamhniú – Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach – Cinneadh (AE) 2020/135 – Náisiúnaigh de chuid Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann – Iarmhairtí an chomhaontaithe sin ar stádas shaoránaigh an Aontais Eorpaigh agus ar na cearta a ghabhann leis an stádas sin do na náisiúnaigh sin – An ceathrú fomhír d'Airteagal 263 CFAE – Seasamh chun imeachtaí a thionscnamh – Coinníollacha – Leas in imeachtaí a thionscnamh)

3

2023/C 271/04

Cás C-502/21 P: Breithiúnas na Cúirte (an tOchtú Dlísheomra) an 15 Meitheamh 2023 – David Price v Comhairle an Aontais Eorpaigh (Achomharc – Caingean le haghaidh neamhniú – Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach – Cinneadh (AE) 2020/135 – Náisiúnaigh de chuid Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann – Iarmhairtí an chomhaontaithe sin ar stádas saoránaigh den Aontas Eorpach agus na cearta a ghabhann leis an stádas sin do na náisiúnaigh sin – An ceathrú fomhír d’Airteagal 263 CFAE – Seasamh chun imeachtaí a thionscnamh – Coinníollacha – Leas in imeachtaí a thionscnamh)

3

2023/C 271/05

Cás C-520/21 Bank M. (Iarmhairtí cealú conartha): Breithiúnas na Cúirte Bhreithiúnais (an Ceathrú Dlísheomra) an 15 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie – an Pholainn) – Arkadiusz Szcześniak v Bank M. SA (Tarchur chun réamhrialú – Téarmaí éagóracha i gconarthaí tomhaltóra – Treoir 93/13/CEE – Airteagail 6(1) agus 7(1) – Creidmheas morgáiste arna innéacsú d'airgeadra eachtrach – Clásail chomhshó – An ráta malairte idir an t-airgeadra eachtrach sin agus an t-airgeadra náisiúnta a chinneadh – Éifeachtaí dearbhaithe go bhfuil téarma éagórach – Éifeachtaí neamhniú conartha ina iomláine – An fhéidearthacht éilimh a dhearbhú a théann thar aisíocaíocht na méideanna a comhaontaíodh sa chonradh agus íocaíocht úis mhainneachtana – Aimhleas an tomhaltóra – Neamh-infhaighteacht mhéid na dtráthchodanna míosúla a íocadh leis an mbanc – Damáiste don bhanc – Neamh-infhaighteacht an mhéid caipitil a íocadh leis an tomhaltóir – Éifeacht dhíspreagthach an toirmisc ar théarmaí éagóracha – Cosaint éifeachtach tomhaltóirí – Léiriú breithiúnach ar reachtaíocht náisiúnta)

4

2023/C 271/06

Cás C-721/21, Eco Advocacy: Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais (an Deichiú Dlísheomra) an 15 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón High Court (Éire) – Éire) – Eco Advocacy CLG v an Bord Pleanála (Tarchur chun réamhrialú – Comhshaol – Treoir 92/43/CEE – Gnáthóga nádúrtha agus fána agus flóra fiáine a chaomhnú – Limistéir chaomhantais speisialta – Airteagal 6(3) – Réamhmheasúnú ar phlean nó ar thionscadal d'fhonn a chinneadh an bhfuil gá le measúnú cuí ar éifeachtaí an phlean nó an tionscadail sin ar limistéar faoi chaomhnú speisialta nó nach bhfuil – Ráiteas ar chúiseanna – Bearta a d'fhéadfaí a chur san áireamh – Tionscadal tógála tithíochta – Neamhspleáchas nós imeachta – Prionsabail na coibhéise agus na héifeachtachta – Rialacha nós imeachta faoina gcinntear ábhar na díospóide leis na pléadálacha a ardaíodh tráth tionscanta na caingne)

5

2023/C 271/07

Cás C-132/22, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Rangú speisialta): Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais (an Séú Dlísheomra) an 15 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – an Iodáil) – BM, NP v Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR (Tarchur chun réamhrialú – Saoirse gluaiseachta d'oibrithe – Airteagal 45 CFAE – Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 – Airteagal 3(1) – Constaic – Cóir chomhionann – Nós imeachta aicmithe maidir le leithdháileadh post i bhforais phoiblí náisiúnta áirithe – Coinníoll iontrála atá nasctha le taithí ghairmiúil a fuarthas roimhe sin laistigh de na bunaíochtaí sin – Reachtaíocht náisiúnta nach gceadaíonn taithí ghairmiúil a fuarthas i mBallstáit eile a chur san áireamh – Réasúnú – Cuspóir chun dul i ngleic le neamhbhuaine)

6

2023/C 271/08

Cás C-183/22, Saint-Louis Sucre (Aitheantas d'eagraíocht táirgeoirí): Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais (an Cúigiú Dlísheomra) an 15 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Conseil d’État – an Fhrainc) – Saint-Louis Sucre v Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny (Tarchur chun réamhrialú – Talmhaíocht – Comheagrú na margaí – Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 – Reachtanna eagraíochtaí táirgeoirí – Airteagal 153(1)(b) – Riail lena rialaítear comhaltaí ar le heagraíocht táirgeoirí aonair iad – Raon feidhme – Airteagal 153(2)(c) – Rialú daonlathach ar an eagraíocht táirgeoirí agus ar chinntí a dhéanann comhaltaí táirgeoirí laistigh di – Rialú arna fheidhmiú ag duine ar chomhaltaí áirithe den eagraíocht táirgeoirí)

6

2023/C 271/09

Cás C-287/22, Getin Noble Bank (Comhaontú creidmheasa a chur ar fionraí nó a chomhlíonadh): Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais (an Naoú Dlísheomra) an 15 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Sąd Okręgowy w Warszawie – an Pholainn) – YQ, RJ v Getin Noble Bank S.A (Tarchur chun réamhrialú – Cosaint tomhaltóirí – Téarmaí éagóracha i gconarthaí tomhaltóra – Treoir 93/13/CEE – Iasacht mhorgáiste atá innéacsaithe d’airgeadra eachtrach – Airteagal 6(1) – Airteagal 7(1) – Iarratas ar bhearta eatramhacha – Feidhmíocht an chomhaontaithe iasachta a chur ar fionraí – Lánéifeachtacht na héifeachta athdheimhnithí a áirithiú)

7

2023/C 271/10

Cás C-292/22, Nova Targovska Kompania 2004: Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais (an Deichiú Dlísheomra) an 15 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Administrativen sad – Varna – an Bhulgáir) – Teritorialna Direktsia Mitnitsa Varna v ‘NOVA Targovska KOMPANIA 2004’ AD (Tarchur chun réamhrialú – An t-aontas custaim – An Chomhtharaif Chustaim – Aicmiú earraí – Ainmníocht Chomhcheangailte – Ceannteidil 1511 agus 1517 – Ola phailme scagtha, tuartha agus díbholaithe – Gan aon mhodh a leagtar síos chun anailís a dhéanamh ar chomhsheasmhacht táirge)

8

2023/C 271/11

Cás C-411/22, Thermalhotel Fontana: Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais (an Seachtú Dlísheomra) an 15 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Verwaltungsgerichtshof – an Ostair) –Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft mbH (Tarchur chun réamhrialú – Slándáil shóisialta – Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 – Airteagal 3(1)(a) – Coincheap an ‘tsochair breoiteachta’ – Raon feidhme – Saoirse gluaiseachta d’oibrithe – Airteagal 45 CFAE – Rialachán (CE) Uimh. 492/2011 – Airteagal 7(2) – Buntáistí sóisialta – Difríocht sa chóir – Réasúnuithe – COVID-19 – Leithlisiú fostaithe arna ordú ag an údarás náisiúnta sláinte – Cúiteamh na bhfostaithe sin ag an bhfostóir – Aisíoc an fhostóra ag an údarás inniúil – Eisiamh oibrithe trasteorann a cheanglaítear a leithlisiú faoi bheart arna ghlacadh ag údarás a n-áit chónaithe)

9

2023/C 271/12

Cás C-676/20, ASADE: Ordú na Cúirte Breithiúnais (an Naoú Dlísheomra) an 31 Márta 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Tribunal Superior de Justicia de Aragón – an Spáinn) – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) v Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón (Tarchur chun réamhrialú – Airteagal 53(2) agus Airteagal 99 de Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais – Staid inmheánach amháin – Soláthar poiblí – Treoir 2014/24/AE – Airteagail 74 go 77 – Seirbhísí sóisialta agus sláinte a sholáthar – Comhaontuithe gníomhaíochta conarthaí a úsáid le heagraíochtaí príobháideacha neamhbhrabúis – Seirbhísí sa mhargadh inmheánach – Treoir 2006/123/CE – Raon feidhme – Airteagal 2(2)(f) agus (j))

10

2023/C 271/13

Cás C-30/22, Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut-Veliko Tarnovo: Ordú na Cúirte Breithiúnais (an Seachtú Dlísheomra) an 24 Márta 2023 (iarraidh ar réamhrialú ó Chúirt Riaracháin Veliko Tarnovo – an Bhulgáir) – DV v Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut – Veliko Tarnovo (Tarchur chun réamhrialú – Airteagal 99 de Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais – Oibrithe imirceacha – Dífhostaíocht – Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach – Slándáil shóisialta – Airteagal 30 – An ceart chun sochar dífhostaíochta a shocrú – Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 – Airteagal 65(2) – Saoránach Ballstáit a shaothraigh gníomhaíocht íoctha sa Ríocht Aontaithe – Foirceannadh a conartha fostaíochta i ndiaidh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ag deireadh na hidirthréimhse arna socrú leis an gcomhaontú sin – Ceart an shaoránaigh chun sochar dífhostaíochta faoi reachtaíocht an Bhallstáit sin ar a filleadh ar an mBallstát sin)

11

2023/C 271/14

Cás C-34/22 Stát na Beilge: Ordú ón gCúirt (an Séú Dlísheomra) an 27 Márta 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent – an Bheilg) – VN v Stát na Beilge (Tarchur chun réamhrialú – Airteagal 53(2) agus Airteagal 99 de Rialacha Nós Imeachta na Cúirte – Saoirse chun seirbhísí a sholáthar – Saorghluaiseacht caipitil – Srianta – Reachtaíocht chánach – Cáin ioncaim – Díolúine cánach atá forchoimeádta i leith úis arna íoc ag bainc a chomhlíonann coinníollacha dlíthiúla áirithe – Idirdhealú indíreach – Institiúidí creidmheasa atá bunaithe sa Bheilg agus institiúidí atá bunaithe i mBallstát eile den Aontas Eorpach nó den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch)

11

2023/C 271/15

Cás C-669/22, Rozhlas a televízia Slovenska: Ordú na Cúirte Breithiúnais (an Deichiú Dlísheomra) an 6 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ó Okresný súd Prešov – an tSlóvaic) – Rozhlas a televízia Slovenska v CI (Tarchur chun réamhrialú – Airteagal 53(2) agus Airteagal 94 de Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais – Treoir Uimh. 93/13/CEE – Téarmaí éagóracha i gconarthaí tomhaltóra – Raon feidhme – Ráiteas ar na cúiseanna go bhfuil gá le léiriú ón gCúirt Bhreithiúnais ar fhorálacha áirithe de dhlí an Aontais agus ar an gceangal idir na forálacha sin agus an reachtaíocht náisiúnta is infheidhme – Soiléiriú easnamhach – Do-ghlacthacht fhollasach)

12

2023/C 271/16

Cás C-12/23 P: Achomharc arna thabhairt an 13 Eanáir 2023 ag Autoramiksas UAB i gcoinne ordú na Cúirte Ginearálta (an tOchtú Dlísheomra) a fógraíodh an 10 Samhain 2022 i gCás T-374/22, Autoramiksas v an Coimisiún

12

2023/C 271/17

Cás C-91/23 P: Achomharc arna thabhairt an 16 Feabhra 2023 ag XH i gcoinne ordú na Cúirte Ginearálta (an Ceathrú Dlísheomra) a fógraíodh an 19 Nollaig 2022 i gCás T-522/21, XH v an Coimisiún

13

2023/C 271/18

Cás C-144/23 KUBERA: Iarraidh ar réamhrialú ón Vrhovno sodišče Republike Slovenije (an tSlóivéin) a taisceadh an 9 Márta 2023 – KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o. v Poblacht na Slóivéine

14

2023/C 271/19

Cás C-216/23, Hauser Weinimport: Iarraidh ar réamhrialú ón Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (an Ghearmáin) a taisceadh an 4 Aibreán 2023 – Hauser Weinimport GmbH v Freistaat Bayern

14

2023/C 271/20

Cás C-285/23, Linte: Iarraidh ar réamhrialú ón Ekonomisko lietu tiesa (an Laitvia) a taisceadh an 3 Bealtaine 2023 – Imeachtaí coiriúla i gcoinne A, B, C, Z, F, AS Latgales Invest Holding, SIA METEOR HOLDING, METEOR Kettenfabrik GmbH, SIA Tool Industry agus AS Ditton pievadķēžu rūpnīca

15

2023/C 271/21

Cás C-291/23, Hantoch: Iarraidh ar réamhrialú ón Landgericht Düsseldorf (an Ghearmáin) a taisceadh an 8 Bealtaine 2023 – LS v PL

16

2023/C 271/22

Cás C-323/23, Pensionsversicherungsanstalt: Iarraidh ar réamhrialú ón Oberster Gerichtshof (an Ostair) a taisceadh an 25 Bealtaine 2023 – DS v Pensionsversicherungsanstalt

16

2023/C 271/23

Cás C-329/23, Sozialversicherungsanstalt: Iarraidh ar réamhrialú ón Verwaltungsgerichtshof (an Ostair) a taisceadh an 25 Bealtaine 2023 – Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen

17

2023/C 271/24

Cás C-335/23, Qatar Airways: Iarraidh ar réamhrialú ó Landgericht Frankfurt am Main (an Ghearmáin) a taisceadh an 26 Bealtaine 2023 – MN v Qatar Airways

18

2023/C 271/25

Cás C-341/23: Caingean arna tabhairt an 30 Bealtaine 2023 – An Coimisiún Eorpach v Poblacht na Slóvaice

18

2023/C 271/26

Cás C-366/23 P: Achomharc arna thabhairt an 8 Meitheamh 2023 ag Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) i gcoinne bhreithiúnas na Cúirte Ginearálta (an tOchtú Dlísheomra) a fógraíodh an 29 Márta 2023 i gCás T-26/22, CIMV v an Coimisiún

19

2023/C 271/27

Cás C-190/21, PayPal: Ordú ó Uachtarán na Cúirte Breithiúnais an 17 Márta 2023 (iarraidh ar réamhrialú ó Oberlandesgericht Stuttgart – an Ghearmáin) – Paypal (Europe) Sarl agus Cie, SCA v PQ

20

2023/C 271/28

Cás C-723/21, Stadt Frankfurt (Oder) agus FWA: Ordú ó Uachtarán an Dara Dlísheomra den Chúirt Bhreithiúnais an 16 Márta 2023 (iarraidh ar réamhrialú ó Verwaltungsgericht Cottbus – an Ghearmáin) – Stadt Frankfurt (Oder), FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH v Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

20

2023/C 271/29

Cás C-651/22: Ordú Uachtarán na Cúirte an 17 Márta 2023 – An Coimisiún Eorpach v Poblacht na Portaingéile

21

2023/C 271/30

Cás C-668/22: Ordú Uachtarán na Cúirte Breithiúnais an 16 Márta 2023 – an Coimisiún Eorpach v Poblacht na Slóvaice

21

 

Chúirt Ghinearálta

2023/C 271/31

Cás T-571/17 RENV: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 21 Meitheamh 2023 – UG v an Coimisiún (Státseirbhís – Baill foirne ar conradh – Conradh fostaíochta neamhiata – Foirceannadh conartha – Airteagal 47(c)(i) de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal Eorpach – Neamhinniúlacht ghairmiúil – Iompar sa tseirbhís agus dearcadh ar obair nach luíonn le leasanna na seirbhíse – Dualgas cúiseanna a lua – An ceart chun éisteacht a fháil – An ceart chun saoire tuismitheora – Airteagal 42a de na Rialacháin Foirne – Cur i bhfeidhm íoscheanglais Threoir 2010/18/AE agus Threoir 2002/14/CE – Airteagail 27, 30 agus 33 den Chairt um Chearta Bunúsacha – An ceart chun faisnéise agus comhairliúcháin le hoibrithe – Airteagal 24b de na Rialacháin Foirne – Earráid shoiléir mheasúnaithe – Cosaint i gcás dífhostú gan údar – Agóid teagmhasach i gcoinne gníomhartha cinntitheacha – Neamh-inghlacthacht – Prionsabal na comhréireachta – Mí-úsáid cumhachtaí – Dliteanas))

22

2023/C 271/32

Cás T-200/20: Breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 14 Meitheamh 2023 – Stone Brewing v EUIPO – Molson Coors Brewing Company (UK) (STONE BREWING) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar fhocalmharc de chuid an Aontais Eorpaigh STONE BREWING – Focalmharc de chuid Aontais Eorpaigh níos luaithe STONES – Foras coibhneasta le diúltú – Fíorúsáid an mhairc níos luaithe – Riosca mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 (Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2017/1001) anois)

22

2023/C 271/33

Cás T-585/20: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 14 Meitheamh 2023 –Polwax v an Coimisiún (Iomaíocht – Comhchruinnithe – Margadh réamhtheachtach do chéir bhog – Margadh iartheachtach do chéiracha pairifín – Cinneadh lena ndearbhaítear go bhfuil an tiúchan comhoiriúnach leis an margadh inmheánach agus le Comhaontú LEE – Easpa gealltanais i ndáil le soláthar céarach bhog – Éifeachtaí ingearacha – Foriamh an mhargaidh ionchuir)

23

2023/C 271/34

Cás T-79/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 14 Meitheamh 2023 — Ryanair agus Airport Marketing Services Ltd v An Coimisiún (Státchabhair – Comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích leis an aerlíne Ryanair agus lena fhochuideachta Airport Marketing Services – Seirbhísí Margaíochta – Cinneadh lena ndearbhaítear go bhfuil an chabhair ar neamhréir leis an margadh inmheánach agus lena n-ordaítear go n-aisghabhálfaí í – Buntáiste – Critéir maidir le riachtanas iarbhír – Airteagail 41 agus 47 den Chairt um Chearta Bunúsacha – An ceart chun rochtain a fháil ar an gcomhad – An ceart chun éisteacht a fháil)

24

2023/C 271/35

Cás T-201/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 14 Meitheamh 2023 — Covington & Burling agus Van Vooren v An Coimisiún (Rochtain ar dhoiciméid – Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 – Buanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha – Seasaimh ar leith arna nglacadh ag na Ballstáit – Diúltú rochtain a thabhairt – Airteagal 4(3) de Rialachán Uimh. 1049/2001 – Eisceacht maidir leis an bpróiseas cinnteoireachta a chosaint – Coisteolaíocht – Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006)

24

2023/C 271/36

Cás T-376/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 14 Meitheamh 2023 – Instituto Cervantes v an Coimisiún (Conarthaí seirbhíse poiblí – Nós imeachta tairisceana – Seirbhísí oiliúna teanga a sholáthar d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh – Aicmiú tairgeora sa nós imeachta cascáide – Oibleagáid cúiseanna a lua – Codanna den tairiscint a bhfuil rochtain orthu trí nasc hipirtéacs – Earráidí follasacha measúnaithe – Mí-úsáid cumhachtaí)

25

2023/C 271/37

Cás T-748/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 21 Meitheamh 2023 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group agus páirtithe eile v an Coimisiún (Dumpáil – Síneadh ar an dleacht frithdhumpála chinntitheach a fhorchuirtear ar allmhairí scragall alúmanaim áirithe de thionscnamh na Síne chuig allmhairí scragall alúmanaim áirithe a choinsínítear ón Téalainn – Imscrúdú frith-imchéimniúcháin – Imchéimniú in aghaidh imchéimniúchán – Airteagal 13 de Rialachán (AE) 2016/1036 – Fianaise leordhóthanach – Earráid fhollasach measúnaithe – An oibleagáid cúiseanna a lua)

26

2023/C 271/38

Cásanna Uamtha T-197/22 agus T-198/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 21 Meitheamh 2023 – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories v EUIPO – Arbora & Ausonia (InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima) (Trádmharc an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar mharcanna fíoraithe de chuid an Aontais Eorpaigh InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima – Focalmharcanna níos luaithe de chuid an Aontais Eorpaigh agus náisiúnta ‘EVAX’ – Foras coibhneasta le diúltú – Baol mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2017/1001)

26

2023/C 271/39

Cás T-347/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 21 Meitheamh 2023 – Rauch Furnace Technology v EUIPO – Musto et Bureau (Breogán) (Dearadh comhphobail – Imeachtaí neamhbhailíochta – Dearadh Comhphobail lena léirítear breogán – Dearadh níos luaithe – Cúis lena neamhbhailiú – Easpa saincháilíochta – Easpa tuiscint fhoriomlán éagsúil – Nochtadh an dearaidh níos luaithe – Airteagail 6, 7 agus 25(1)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 6/2002 – Fianaise a comhdaíodh i dteanga nach teanga an cháis í – Airteagal 29(1) agus (5) agus Airteagal 81(2) de Rialachán (CE) Uimh. 2245/2002 – Fíorais ar braitheadh orthu nó fianaise a cuireadh faoi bhráid an Bhoird Achomhairc den chéad uair – Airteagal 63 de Rialachán Uimh. 6/2002)

27

2023/C 271/40

Cás T-438/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 21 Meitheamh 2023 – International British Education XXI v EUIPO – Saint George’s School (IBE ST. GEORGE’S) (Trádmharc de chuid an Aontais – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar mharc fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh ‘IBE ST. GEORGE’S’ – Marc fíortha náisiúnta níos luaithe ‘ST. GEORGE’S SCHOOL’ – Foras coibhneasta le diúltú – Baol mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2017/1001)

28

2023/C 271/41

Cás T-446/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 14 Meitheamh 2023 – Corver v EUIPO (CHR ME) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí neamhbhailíochta – Iarratas ar mharc fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh CHR ME – Dearbhfhoras neamhbhailíochta – Cineál tuairisciúil – Airteagal 7(1)(c) de Rialachán (AE) 2017/1001)

28

2023/C 271/42

Cás T-514/22: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 21 Meitheamh 2023 — Vitromed v EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar mharc fíortha de chuid an Aontais ‘VITROMED Germany’ – Clárú idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an marc fíortha níos luaithe ‘VITROMED’ – Foras coibhneasta le diúltú – Baol mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2017/1001)

29

2023/C 271/43

Cás T-433//22: Ordú na Cúirte Ginearálta an 6 Meitheamh 2023 – Spreewood Distillers v EUIPO – Radgonske gorice (STORK) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar fhocalmharc de chuid an Aontais Eorpaigh ‘STORK’ – Focalmharc náisiúnta níos luaithe ‘GOLDEN STORK’ – Cúis choibhneasta le diúltú – Baol mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2017/1001 – Caingean gan bunús sa dlí go follasach)

30

2023/C 271/44

Cás T-134/23: Caingean arna tabhairt an 13 Márta 2023 – Institut Jožef Stefan v an Coimisiún

30

2023/C 271/45

Cás T-282/23: Caingean arna tabhairt an 16 Bealtaine 2023 – WT v an Coimisiún

32

2023/C 271/46

Cás T-290/23: Caingean arna tabhairt an 24 Bealtaine 2023 – Sber v BRA

32

2023/C 271/47

Case T-325/23: Caingean arna tabhairt an 13 Meitheamh 2023 – Meta Platforms Ireland v BECS

34

2023/C 271/48

Cás T-330/23: Caingean arna tabhairt an 16 Meitheamh 2023 – Tyczka v EUIPO (READYPACK)

35

2023/C 271/49

Cás T-333/23: Caingean arna tabhairt an 19 Meitheamh 2023 – MPM-Quality v EUIPO – Elton Hodinářská (PRIM)

35

2023/C 271/50

Cás T-338/23: Caingean arna tabhairt an 19 Meitheamh 2023 – Next Media Project v EFCA

36

2023/C 271/51

Cás T-679/19: Ordú na Cúirte Ginearálta an 12 Meitheamh 2023 – Argyraki v an Coimisiún

36

2023/C 271/52

Cás T-28/23: Ordú na Cúirte Ginearálta an 14 Meitheamh 2023 – D&G Laboratories v EUIPO – Holpindus (aleva NATURALS)

37


GA

 

Top