EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:089:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, C 089, 10 Márta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 89

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

66
10 Márta 2023


Clár

Leathanach

 

III   Gníomhartha ullmhúcháin

 

AN BANC CEANNAIS EORPACH

2023/C 89/01

Tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach an 16 Eanáir 2023 maidir le togra le haghaidh treoir maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh (athmhúnlú) (CON/2023/2)

1


 

IV   Fógraí

 

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

 

An Chomhairle

2023/C 89/02

Fógra le haghaidh eintiteas amháin atá faoi réir na mbeart sriantach dá bhforáiltear i gCinneadh 2010/413/CBES ón gComhairle agus i Rialachán (AE) 267/2012 ón gComhairle a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne na hIaráine

7

2023/C 89/03

Fógra le haghaidh eintiteas amháin atá faoi réir na mbeart sriantach dá bhforáiltear i gCinneadh (CBES) 2020/1999 ón gComhairle agus i Rialachán (AE) 2020/1998 ón gComhairle a bhaineann le bearta sriantacha in aghaidh sáruithe agus mí-úsáidí tromchúiseacha ar chearta an duine

8

 

An Coimisiún Eorpach

2023/C 89/04

Rátaí malairte an euro — 9 Márta 2023

9

 

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

2023/C 89/05

Achoimre ar Thuairim an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí maidir leis an Togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcomhchuibhítear gnéithe áirithe den dlí dócmhainneachta (Tá téacs iomlán na Tuairime seo le fáil i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis ar shuíomh gréasáin MECS https://edps.europa.eu)

10

 

FÓGRAÍ Ó BHALLSTÁIT

2023/C 89/06

Fógra faoi Chód Teorainneacha Schengen — Aireacht Gnóthaí Baile Phoblacht na Cróite

14

 

FÓGRAÍ Ó THRÍÚ TÍORTHA

 

An Coimisiún Eorpach

2023/C 89/07

Réamhfhógra faoi chomhchruinniú (Cás M.11044 — Dericheburg / Elior) — Cás a d'fhéadfaí a chur faoin nós imeachta simplithe ( 1 )

16


 

V   Fógairtí

 

NÓSANNA IMEACHTA RIARACHÁIN

 

An Coimisiún Eorpach

2023/C 89/08

Fógra de bhun airteagal 29(2) de na rialacháin foirne — Foilsiú folúntais le haghaidh phost an Leas-Ard-Stiúrthóra in Ard-Stiúrthóireacht an Tionscail Cosanta agus an Spáis (DEFIS) (grád AD 15) — COM/2023/10428

18

 

NÓSANNA IMEACHTA A BHAINEANN LEIS AN mBEARTAS IOMAÍOCHTA A CHUR CHUN FEIDHME

 

An Coimisiún Eorpach

2023/C 89/09

Réamhfhógra faoi chomhchruinniú (Cás M.11020 – KKR / APRIL) — Cás a d’fhéadfaí a chur faoin nós imeachta simplithe ( 1 )

19

2023/C 89/10

Réamhfhógra faoi chomhchruinniú (Cás M.11063 – CVC CAPITAL / SCAN GLOBAL LOGISTICS) — Cás a d’fhéadfaí a chur faoin nós imeachta simplithe ( 1 )

21

 

GNÍOMHARTHA EILE

 

An Coimisiún Eorpach

2023/C 89/11

Foilsiú teachtaireachta maidir le formheas leasaithe chaighdeánaigh ar shonraíocht táirge i ndáil le hainm in earnáil an fhíona dá dtagraítear in Airteagal 17(2) agus (3) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/33 ón gCoimisiún

23


 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

 

Top