EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:075E:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, CE 75, 31 Márta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2571

Iris Oifigiúill

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

52
31 Márta 2009


Clár

Leathanach

 

III   Bearta Ullmhúcháin

 

AN CHOMHAIRLE

2009/C /01

Comhsheasamh (CE) Uimh. 10/2009 an 9 Eanáir 2009 a ghlac an Chomhairle, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialtóirí Fuinnimh (2)

1

2009/C /02

Comhsheasamh (CE) Uimh. 11/2009 an 9 Eanáir 2009 a ghlac an Chomhairle, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le coinníollacha rochtana ar an líonra um mhalartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003 (2)

16

2009/C /03

Comhsheasamh (CE) Uimh. 12/2009 an 9 Eanáir 2009 a ghlac an Chomhairle, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le coinníollacha rochtana ar na líonraí tarchurtha gáis nádúrtha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005 (2)

38

2009/C /04

Comhsheasamh (CE) Uimh. 13/2009 an 16 Feabhra 2009 a ghlac an Chomhairle, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaighchun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach a dhéanamh le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle (2)

58

2009/C /05

Comhsheasamh (CE) Uimh. 14/2009 an 16 Feabhra 2009 a ghlac an Chomhairle, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Grúpa na Rialálaithe Eorpacha Teileachumarsáide (GERT) (2)

67


 


 

(1)   Faoin tagairt C 75 E a foilsíodh ábhar an eagráin seo I dteangacha oifigiúla an Aontais.

 

(2)   Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

GA

 

Top