EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:033E:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, CE 33, 10 Feabhra 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2571

Iris Oifigiúill

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

52
10 Feabhra 2009


Clár

Leathanach

 

III   Bearta Ullmhúcháin

 

AN CHOMHAIRLE

2009/C /01

Comhsheasamh (CE) Uimh. 1/2009 an 17 Nollaig 2008 a ghlac an Chomhairle ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní (2)

1

2009/C /02

Comhsheasamh (CE) Uimh. 2/2009 an 18 Nollaig 2008 a ghlac an Chomhairle ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 (3)

30


 

2009/C /03

Nóta don léitheoir(Féach ar leathanach 3 den chlúdach)

s3


 


 

(1)   Faoin tagairt C 33 E a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla an Aontais.

 

(2)   Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus leis an Eilvéis

 

(3)   Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

GA

 

Top