EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:115:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, C 115, 09 Bealtaine 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2571

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

51
9 Bealtaine 2008


Clár

Leathanach

 

2008/C /01

Leaganacha comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

1

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach

13

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

47

Prótacail

201

Iarscríbhinní

329

Dearbhuithe a cuireadh i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach na Comhdhála Idir-Rialtasaí a ghlac Conradh Liospóin

335

Tábla comhghaoil

361


COMHAIRLE DON LÉITHEOIR

Is éard atá san fhoilseachán seo na leaganacha comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, mar atá siad tar éis na leasuithe a tugadh isteach le Conradh Liospóin arna shíniú an 13 Nollaig 2007 i Liospóin. Tá na dearbhuithe ann freisin a cuireadh i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach na Comhdhála Idir-Rialtasaí a ghlac Conradh Liospóin.

Tá Conradh Liospóin fós á dhaingniú ag na Ballstáit i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach. Tiocfaidh an Conradh i bhfeidhm, mar a fhoráiltear le hAirteagal 6 de, an 1 Eanáir 2009, má bhíonn na hionstraimí daingniúcháin uile taiscthe roimh an lá sin, agus mura mbeidh, tiocfaidh sé i bhfeidhm an chéad lá den mhí tar éis thaisceadh na hionstraime daingniúcháin deireanaí.

Is foilseachán sealadach é an foilseachán seo. As seo go dtí go dtiocfaidh Conradh Liospóin i bhfeidhm, d'fhéadfadh sé go ndéanfaí ceartúcháin ar leagan amháin nó ar leagan eile den téacs, d'fhonn botúin a d'fhéadfadh a bheith ann a cheartú a dtiocfaí orthu i gConradh Liospóin nó sna Conarthaí atá ann cheana.

Is áis dhoiciméadach é an téacs seo nach gcuireann aon dliteanas ar institiúidí an Aontais Eorpaigh.

 


 

(1)   Faoin tagairt C 115 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

GA

 

Top