EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:288:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, C 288, 29 Iúil 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 288

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

Imleabhar 65
29 Iúil 2022


Clár

Leathanach

 

II   Faisnéis

 

FAISNÉIS Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

 

An Coimisiún Eorpach

2022/C 288/01

Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le Rialachán (Euratom) Uimh. 1493/93 ón gComhairle maidir le loingsiú substaintí radaighníomhacha idir na Ballstáit

1

2022/C 288/02

Fógra ón gCoimisiún i dtaca le treoirlínte maidir leis an nós imeachta i ndáil le creidiúnú, formheas agus údarú oibreoirí neamhspleácha chun rochtain a fháil ar ghnéithe slándála feithicle a leagtar síos in Iarscríbhinn X a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/858

7

2022/C 288/03

Gan cur i gcoinne comhchruinniú ar tugadh fógra faoi (Cás M.10624 — ENEL / INTESA / JV) ( 1 )

33


 

IV   Fógraí

 

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

 

An Coimisiún Eorpach

2022/C 288/04

Rátaí malairte an euro — 28 Iúil 2022

34

 

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

2022/C 288/05

Achoimre ar an Tuairim ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí faoin Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais (athmhúnlú) (Tá téacs iomlán na Tuairime seo le fáil in mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis ar shuíomh gréasáin MECS website https://edps.europa.eu)

35


 

V   Fógairtí

 

GNÍOMHARTHA EILE

 

An Coimisiún Eorpach

2022/C 288/06

Foilsiú teachtaireachta maidir le formheas ar leasú caighdeánach ar shonraíocht táirge ainm in earnáil an fhíona dá dtagraítear in Airteagal 17(2) agus (3) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/33 ón gCoimisiún

38

2022/C 288/07

Foilsiú teachtaireachta maidir le formheas ar leasú caighdeánach ar shonraíocht táirge ainm in earnáil an fhíona dá dtagraítear in Airteagal 17(2) agus (3) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/33 ón gCoimisiún

43

2022/C 288/08

Foilsiú iarratais ar ainm a chlárú de bhun Airteagal 50(2)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí

46


 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

 

Top