EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Soláthar poiblí i réimsí na cosanta agus na slándála

Soláthar poiblí i réimsí na cosanta agus na slándála

 

ACHOIMRE

Tá rialacha soláthair ar leith do na hearnálacha cosanta agus slándála de dhíth chun margaí cosanta an Aontais Eorpaigh a oscailt gan leasa dlisteanacha slándála na dtíortha AE a chur i mbaol. Leis an Treoir seo méadaítear ar an iomaíocht agus ar an trédhearcacht sna hearnálacha seo, agus ar an gcaoi sin cuirtear ar chumas comhlachtaí Eorpacha tairiscintí a chur isteach ar níos mó conarthaí cosanta agus slándála ar fud AE.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Leagtar amach inti rialacha soláthair AE, atá curtha in oiriúint do na sainiúlachtaí a bhaineann leis na hearnálacha cosanta agus slándála.

PRÍOMHPHOINTÍ

Scóip: tá feidhm ag an treoir, i bprionsabal, leis na conarthaí uile do sholáthar trealaimh, oibreacha agus seirbhísí míleata agus do na ceannacháin íogaire uile a bhfuil feidhm slándála acu agus a mbaineann eolas rúnda leo.

Coinníonn tíortha AE an ceart faoi Airteagal 346 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh le conarthaí a dhíolmhú ón treoir seo. Tá sé seo riachtanach chun a mbunleasa slándála a chosaint.

Tá cineálacha áirithe ar leith de chonarthaí eisiata ón treoir. Áirítear ina measc:

conarthaí a dhámhtar do ghníomhaíochtaí faisnéise nó a bhaineann le lonnú trúpaí, a dhámhtar faoi réir rialacha na n-eagraíochtaí idirnáisiúnta atá ag ceannach ar na cúiseanna seo;

conarthaí a dhámhann rialtas amháin do rialtas eile i dtaca le trealamh míleata nó íogair a sholáthar.

Tá foráil sa treoir i leith nósanna imeachta athbhreithnithe (i.e. an deis do thairgeoir* agóid a dhéanamh i gcoinne dámhachtain conartha ar thairgeoir eile) a fhéachann le cosaint dhlíthiúil a thabhairt do na tairgeoirí atá páirteach. Ina theannta sin, cothaíonn na nósanna imeachta trédhearcacht agus neamh-idirdhealú i ndámhachtain conarthaí gan teacht salach ar an ngá atá ag tíortha AE le rúndacht.

Baineann an treoir le Treoir 2009/43/CE maidir le haistrithe tháirgí a bhaineann leis an gcosaint laistigh den Aontas Eorpach. Tá na haistrithe simplithe de tháirgí a bhaineann leis an gcosaint idir na tíortha AE, a dhearbhaítear le Treoir 2009/43/CE, riachtanach le go bhfeidhmeoidh tairiscint thrasteorann i gceart.

I Meitheamh na bliana 2014, chuir an Coimisiún Eorpach treochlár i láthair do bhearta chun Margadh Aonair an Aontais Eorpaigh a neartú agus chun an iomaíocht in earnáil na cosanta a chur chun cinn. Féachtar sa treochlár leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún i mí Iúil 2013 maidir le cosaint agus slándáil a chur i bhfeidhm. Áirítear sna bearta atá pleanáilte an Treoir a leasú chun dul i ngleic níos fearr le saobhadh atá fágtha sa mhargadh agus chun feabhas a chur ar shlándáil an tsoláthair de threalamh míleata agus íogair idir na tíortha AE.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig an Treoir i bhfeidhm an 21 Lúnasa 2009 agus b’éigean í a chorprú i dlí náisiúnta na dtíortha AE faoin 21 Lúnasa 2011.

CÚLRA

An Beartas Tionsclaíoch Eorpach um Chosaint

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Tairgeoir: eagraíocht nó cuibhreannas a chuireann tairiscint isteach mar fhreagra ar ghlaoch ar thairiscintí.

GNÍOMH

Treoir 2009/81/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú ar nósanna imeachta chun conarthaí oibre, conarthaí soláthair agus conarthaí seirbhíse áirithe arna ndámhactain ag údaráis nó eintitis chonarthacha i réimsí na cosanta agus na slándála, agus lena leasaítear Treoracha 2004/17/CE agus 2004/18/CE

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2009/81/CE

21.8.2009

21.8.2011

IO L 216, 20.8.2009, lgh. 76–136

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Threoir 2009/81/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is do chúiseanna tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2009/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena simplítear téarmaí agus coinníollacha aistrithe táirgí a bhaineann le cosaint laistigh den Chomhphobal (IO L 146, 10.6.2009, lgh. 1–36). Féach leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 19.10.2015

Top