Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Muirir fánaíochta laistigh den Aontas Eorpach

Muirir fánaíochta laistigh den Aontas Eorpach

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 — maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh de AE

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Tá sé mar aidhm leis deireadh a chur le muirir fánaíochta le linn do dhaoine a bheith ag taisteal laistigh de AE. Ciallaíonn sé sin gur féidir le saoránaigh AE atá ag taisteal laistigh de AE glaonna a dhéanamh, teachtaireachtaí téacs a sheoladh agus an t–idirlíon a rochtain ar bhfóin phóca ar an bpraghas céanna agus a chosnaíonn sé ina dtíortha féin.
 • Leagtar amach ann freisin cosaintí lena áirithiú go ndéantar cosaint ar oibreoirí teileafóin phóca i gcoinne mí-úsáide agus is féidir na rialacha fánaíochta nua a chothú leis gan praghsanna baile a mhéadú.
 • Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 le Rialachán (AE) 2017/920 le héifeacht ón 15 Meitheamh 2017. Tugtar isteach rialacha leis lena gcuirtear teorainn leis an méid a fhéadann oibreoirí teileafón soghluaiste a ghearradh ar a chéile le haghaidh fánaíochta (.i. fánaíocht mhórdhíola) in AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Déanfar costais glaonna, téacs agus sonraí a thabhófar le linn do dhaoine a bheith ag taisteal i dtír eile de chuid AE a asbhaint as méid intíre an úsáideora.
 • Ní gá d’oibreoirí seirbhísí fánaíochta a thairiscint; má dhéanann siad amhlaidh, áfach, ní mór dóibh cloí leis an bprionsabal “fánaíocht mar a dhéanfá sa bhaile” agus gan ach an ráta baile a ghearradh ar úsáideoir amháin.
 • Níl sé i gceist leis an rialachán “fánaíocht bhuan” a cheadú, i gcás ina n–úsáidtear cárta modúil aitheantas rannpháirtí (SIM) ó thír eile de chuid AE ar bhonn buan.
  • Is féidir le hoibreoirí mí-úsáid an phrionsabail a bhrath trí anailís a dhéanamh ar ghlaonna fánaíochta agus ar ghlaonna intíre agus ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí soghluaiste thar thréimhse 4 mhí.
  • Má chaitheann custaiméirí tromlach a gcuid ama thar lear agus má úsáideann siad a bhfón póca níos mó thar lear ná sa bhaile, féadfaidh an t–oibreoir a iarraidh ar an gcustaiméir an cás a shoiléiriú laistigh de 14 lá.
  • Tá an tseiceáil seo ceaptha chun díriú ar dhaoine a fhanann thar lear ar feadh tréimhsí fada, ní iad siúd a logálann isteach ar a líonra náisiúnta go rialta, mar shampla oibrithe teorann.
 • Má bhíonn úsáideoir lasmuigh den tír inar eisíodh an cárta SIM ar bhonn buan, féadfaidh an t–oibreoir formhuirear a chur i bhfeidhm:
  • uasmhéid €0.032 in aghaidh an nóiméid ar ghlaonna gutha;
  • uasmhéid €0.01 in aghaidh seirbhís gearrtheachtaireachtaí (SMS);
  • uasmhéid €7.70 in aghaidh an ghigibhirt sonraí ón 15 Meitheamh 2017 go dtí an 31 Nollaig 2017, ag laghdú ón 1 Eanáir gach bliain mar seo a leanas: €6 in 2018, €4.50 in 2019, €3.50 i 2020, €3 in 2021 agus €2.50 in 2022.
 • I gcás na “bpacáistí sonraí oscailte” (i.e. sonraí neamhtheoranta, nó sonraí ar phraghas aonaid an-íseal), féadfaidh an t–oibreoir teorainn a chur i bhfeidhm ar shonraí fánaíochta gan formhuirear. Ní mór an teorainn seo a bheith os cionn tairsí atá bunaithe ar phraghas an phacáiste baile agus é a bheith mór go leor chun riachtanais fánaíochta fhormhór na gcustaiméirí a chumhdach. Thar an teorainn sin, is féidir leis an gcustaiméir leanúint ar aghaidh le fánaíocht a dhéanamh ar shonraí le formhuirear mar atá léirithe thuas.
 • Féadfaidh an rialtóir náisiúnta eisceacht ar an bprionsabal “fánaíocht mar a dhéanfá sa bhaile” a údarú i gcásanna inar féidir le hoibreoir a thaispeáint, bunaithe ar fhianaise, nach féidir leis seirbhísí “fánaíochta mar a dhéanfá sa bhaile” a chur ar fáil gan na praghsanna baile a mhéadú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Iúil 2012.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (athmhúnlú) (IO L 172, 30.6.2012, lgh. 10-35)

Rinneadh na leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2016/2286 ón gCoimisiún an 15 Nollaig 2016 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur i bhfeidhm bheartas na húsáide córa agus maidir leis an modheolaíocht chun measúnú a dhéanamh ar an inbhuanaitheacht um dheireadh a chur le formhuirir fánaíochta miondíola agus ar an iarratas a chuirfidh soláthraí fánaíochta isteach chun críocha an mheasúnaithe sin (IO L 344, 17.12.2016, lgh. 46-62)

Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (IO L 310, 26.11.2015, lgh. 1 -18)

Nuashonraithe 08.02.2018

Top