EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stór focal coiteann don soláthar poiblí

Stór focal coiteann don soláthar poiblí

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 2195/2002 maidir leis an Stór Focal Coiteann AE don Soláthar Poiblí

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

 • Féachtar leis an rialachán na téarmaí a chaighdeánú, a úsáidtear ag údaráis agus ag eintitis chonarthacha chun tuairisc a thabhairt ar ábhar conarthaí, trí chóras aicmithe aonair a úsáid don soláthar poiblí.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Cuirtear córas aicmithe aonair ar bun faoin rialachán: Stór Focal Coiteann don Soláthar Poiblí (CPV). Féachtar leis an aicmiú sin tréithe na gconarthaí seo a leanas a chumhdach: conarthaí soláthairtí, oibreacha agus seirbhísí. Buíochas leis an CPV, déantar na tagairtí a chaighdeánú, a úsáidtear ag údaráis chonarthacha chun tuairisc a thabhairt ar ábhar conarthaí. Cuireann sé sin le trédhearcacht an tsoláthair phoiblí a chumhdaítear i dtreoracha an Aontais Eorpaigh (AE).
 • Tríd an CPV a úsáid, bíonn sé níos éasca ar chonraitheoirí féideartha, amhail cuideachtaí, deiseanna gnó a aimsiú, agus déantar an riosca a laghdú go ndéanfar earráid agus nótaí á n-aistriú (tá an CPV ar fáil i dteangacha uile an AE).
 • Cuirtear tuairisc ar ábhar an chonartha i gceangal le gach cód uimhriúil sa CPV, agus tá leagan den tuairisc sin le fáil i ngach teanga oifigiúil AE. Is éard atá sa CPV ná:
  • príomhstór focal, bunaithe ar struchtúr crainn, a bhfuil sraith cód uimhriúil ann atá comhdhéanta d’ocht ndigit agus de dhigit amháin eile a úsáidtear chun na digití roimhe sin a fhíorú;
  • stór focal forlíontach lena gcuirtear leis an tuairisc ar ábhar conartha trí shonraí breise a chur leis maidir le nádúr nó le ceann scríbe ábhar an chonartha.
 • Is féidir breathnú ar liosta de na cóid CPV agus ar na táblaí faoin mbaint atá ag an CPV le hainmníochtaí eile ar an láithreán gréasáin seo: SIMAP (Córas Faisnéise um Sholáthar Poiblí).
 • Ceapadh an CPV reatha chun bheith níos áisiúla don úsáideoir: dírítear níos lú ar ábhair agus dírítear níos mó ar tháirgí. Ina theannta sin, rinneadh ordlathas an CPV a réasúnú.
 • Cinntítear le láithreán gréasáin TED go ndéantar fógraí faoi thairiscintí poiblí, atá faoi réir threoracha AE, a fhoilsiú i sraith “S” den Iris Oifigiúil. Tá úsáid á baint ag TED as cóid CPV ó 2003 i leith. Rinneadh cóid éigeantacha de na cóid sin nuair a glacadh le Treoir 2004/17/CE agus le Treoir 2004/18/CE (arna n-aisghairm faoi seach ina dhiaidh sin le Treoir 2014/25/AE agus le Treoir 2014/24/AE).

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 2195/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Samhain 2002 maidir leis an Stór Focal Coiteann don Soláthar Poiblí (CPV) (IO L 340, 16.12.2002, lgh. 1-562)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 2195/2002. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 2151/2003 ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2003 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2195/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an Stór Focal Coiteann don Soláthar Poiblí (CPV) (IO L 329, 17.12.2003, lgh. 1-270). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 451/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena mbunaítear aicmiú nua staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 ón gComhairle (IO L 145, 4.6.2008, lgh. 65-226). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 15.02.2016

Top