EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mórthionóiscí a bhaineann le ceimiceán chontúirteacha

Mórthionóiscí a bhaineann le ceimiceán chontúirteacha

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2012/18/AE maidir le guaiseacha mórthionóisce a rialú lena mbaineann substaintí contúirteacha

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Is é is aidhm léi guaiseacha mórthionóisce lena mbaineann substaintí contúirteacha a rialú, go háirithe ceimiceáin.

Leis an Treoir seo, Seveso-III mar a thugtar air, leasaíodh Seveso-II roimhe sin, (Treoir 96/82/CE), lenar leasaíodh, i bhfianaise na gceachtanna a foghlaimíodh ó thionóiscí níos déanaí amhail Bhopal, Toulouse nó Enschede, an bhun-Treoir Seveso (Treoir 82/501/CEE), i ndiaidh don tionóisce thubaisteach i mbaile Seveso san Iodáil in 1976 glacadh reachtaíochta maidir le cosc agus rialú tionóiscí dá leithéid a spreagadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Athraíodh an reachtaíocht chun cearta níos láidre a thabhairt don phobal. Soláthraítear leis an reachtaíocht sin rochtain níos fearr ar fhaisnéis maidir leis na rioscaí a d’fhéadfadh tarlú ó shuiteálacha tionsclaíocha in aice láimhe agus cad le déanamh i gcás tionóisce.

Ní foláir nó go mbeidh an fhaisnéis sin, ina mínítear an dóigh a mbuailfear rabhaidh agus cad ba cheart don phobal a dhéanamh, ar fáil ar líne.

Cad iad na hathruithe?

Cumhdaítear faoin dlí anois thart ar 12,000 láithreán tionsclaíoch ar fud AE ina n-úsáidtear nó ina stóráiltear ceimiceáin nó peitriceimiceáin, nó ina ndéantar mínchóireáil ar mhiotal.

Ní mór do gach tír AE a áirithiú go bhfuil bearta i bhfeidhm chun déileáil le tionóiscí i láithreacha thart ar shuiteálacha tionsclaíocha ina bhfuil méideanna móra de tháirgí contúirteacha:

Ní mór do chuideachtaí a láimhseálann na substaintí sin os cionn tairseacha áirithe:

  • na daoine a bhféadfadh tionóisc dul i gcion orthu a ar chur ar an eolas ar bhonn rialta
  • tuairiscí sábháilteachta a chur ar fáil
  • córas bainistíochta sábháilteachta a bhunú
  • plean éigeandála inmheánach a bheith acu.

Déantar an méid seo a leanas leis an dlí freisin:

  • déantar níos doichte na nósanna imeachta maidir le comhairliúchán poiblí, pleananna agus cláir a bhaineann le gléasraí atá cumhdaithe faoin reachtaíocht.
  • áirithítear, trí athruithe ar na dlíthe um pleanáil talamhúsáide, go lonnófar gléasraí úra achar sábháilte ar shiúl ó chinn atá ann cheana.
  • féadfaidh daoine dul chun na cúirte má mheasann siad nár cuireadh ar an eolas i gceart iad nó mura raibh siad rannpháirteach i gceart.
  • tugtar isteach caighdeáin chigireachta níos doichte le haghaidh na suiteálacha éagsúla, lena áirithiú go bhfuil na rialacha sábháilteachta á gcur chun feidhme go héifeachtach.

Cén fáth a ndearnadh an nuashonrú?

Sa reachtaíocht is déanaí cuirtear san áireamh athruithe áirithe teicniúla Eorpacha agus idirnáisiúnta maidir leis an dóigh a ndéantar ceimiceáin a aicmiú.

Cúlra

Agus an ráta tionsclaíochta an-ard in AE á chur san áireamh, chuidigh Treoir Seveso le minicíocht íseal mórthionóiscí a bhaint amach. Meastar go forleathan go bhfuil an Treoir ina tagarmharc maidir le beartas ar thionóiscí tionsclaíocha agus bhí sí ina heiseamláir le haghaidh reachtaíochta i lear mór tíortha ar fud an domhain.

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 13 Lúnasa 2012. Ní mór do thíortha AE na rialacha úra a chur i bhfeidhm ón 1 Meitheamh 2015.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2012/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le guaiseacha mórthionóisce a rialú lena mbaineann substaintí contúirteacha, lena leasaítear agus lena n aisghairtear ina dhiaidh sin Treoir 96/82/CE ón gComhairle (IO L 197, 24.7.2012, lgh. 1-37)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le cur i bhfeidhm sna Ballstáit Threoir 96/82/EC maidir le guaiseacha mórthionóisce a rialú lena mbaineann substaintí contúirteacha don tréimhse 2012-2014 (COM(2017) 665 final an 16 Samhain 2017)

Nuashonraithe 04.06.2018

Top