EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sábháilteacht bia — pacáistiú slán

Sábháilteacht bia — pacáistiú slán

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004 — ábhair agus earraí teagmhála bia

SUMMARY

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

  • Leagtar síos ann rialacha ginearálta le haghaidh ábhar agus earraí pacáistithe amhail buidéil agus coimeádáin, a dhéanann teagmháil, nó a d’fhéadfadh teagmháil a dhéanamh le bia, go díreach nó go hindíreach.
  • Féachtar leis, sláinte an duine agus leasanna na dtomhaltóirí a chosaint. Chomh maith leis sin, cinntítear leis gur féidir na táirgí a úsáidtear a dhíol áit ar bith sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch — limistéar a bhfuil 28 dtír an Aontais Eorpaigh (AE) ann, chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua, ina bhfuil saorghluaiseacht daoine, earraí, seirbhísí, agus caipitil.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Aithnítear sa reachtaíocht 17 ngrúpa ábhar agus earraí, idir chorc agus gloine agus plaisteach agus teicstílí, inar féidir glacadh le sainbhearta.
  • Féadfar bearta mar iad seo a leanas a chur san áireamh, caighdeáin íonachta agus liosta na substaintí a úsáideadh.
  • Ní mór iarratas ar úsáid substainte nua a sheoladh isteach chuig an údarás ábhartha náisiúnta, a sheolann ar aghaidh é ansin chuig an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia chun tuairim an údaráis sin a fháil.
  • Ní mór na hábhair phacáistithe a aithint mar “ábhair theagmhála bia” agus ní mór lógó oiriúnach a chur leo, amhail meaisín caife, buidéal fíona nó spúnóg anraith.
  • Ní mór bearta inrianaitheachta a bheith curtha i bhfeidhm ionas gur féidir táirgí lochtacha a aisghairm nó faisnéis shonrach a chur ar fáil don phobal.
  • Féadfaidh údaráis náisiúnta úsáid ábhair áirithe a chur ar fionraí má thagann forais mhionsonraithe chun cinn go bhféadfaí sláinte an duine a chur i gcontúirt de bharr na húsáide sin. Cuireann siad an Coimisiún Eorpach agus a gcomhúdaráis sna tíortha go léir sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, ar an eolas láithreach maidir leis an gcinneadh sin.
  • Tugtar údarú faoi na rialacha chun pacáistiú “gníomhach” agus “cliste” a úsáid, ar féidir leis cur le seilfré bia agus faisnéis a thabhairt ar úire an bhia, ar an gcoinníoll nach ndéanfaidh sé dochar don chomhdhéanamh.
  • Ní bhaineann na rialacha le hábhair sheanda (e.g. potaí ceirmeacha seanda) agus earraí nó cumhdaigh, amhail craiceann cáise, táirgí feola ullmhaithe nó torthaí, ar cuid den bhia iad nó ar féidir iad a ithe leis an mbia.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 3 Nollaig 2004.

CÚLRA

Féach sábháilteacht cheimiceach bia ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le hábhair agus earraí teagmhála bia agus lena n-aisghairtear Treoir 80/590/CEE agus Treoir 89/109/CEE (IO L 338, 13.11.2004, lgh. 4-17)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 03.02.2016

Top