EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Foinsí dlí an Aontais Eorpaigh

Foinsí dlí an Aontais Eorpaigh

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 207 den Chonradh ar fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Airteagal 216 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Airteagal 288 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

CAD IS AIDHM LE HAIRTEAGAL 207, LE HAIRTEAGAL 216 AGUS LE HAIRTEAGAL 288 DEN CHONRADH AR FHEIDHMIÚ AN AE (CFAE)?

  • Leagtar síos le hAirteagal 207 den CFAE an bonn dlíthiúil le haghaidh bheartas trádála AE agus leagtar síos leis na nósanna imeachta atá le leanúint agus cinntí á ndéanamh maidir le gnéithe éagsúla na trádála.
  • Leagtar síos le hAirteagal 216 den CFAE na coinníollacha faoina bhféadfaidh an AE comhaontuithe a thabhairt i gcrích le tíortha neamh-AE agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta.
  • Sainmhínítear in Airteagal 288 den CFAE na cineálacha éagsúla gníomhartha dlíthiúla a fhéadfaidh an AE a ghlacadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá trí fhoinse de dhlí AE ann: dlí príomha, dlí tánaisteach agus dlí forlíontach (féach ordlathas norm).

Dlí príomha

Dlí tánaisteach

Cuimsítear le dlí tánaisteach gníomhartha aontaobhacha, ar féidir iad a roinnt ina dhá chatagóir:

comhaontuithe idirnáisiúnta le tíortha neamh–AE nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta ina ndlúthchuid de dhlí AE freisin. Tá siad ar leithligh ó dhlí príomha agus reachtaíocht thánaisteach agus tá siad ina gcuid de chatagóir sui generis. De réir roinnt breithiúnas ó CBAE, d’fhéadfadh tionchar díreach a bheith acu, agus tá a bhfeidhm dhlíthiúil níos láidre ná an reachtaíocht thánaisteach, agus dá réir sin caithfear cloí leo.

Foinsí forlíontacha dlí

Is iad na foinsí forlíontacha eilimintí dlí nach luaitear go sonrach sna conarthaí. Áirítear sa chatagóir seo:

  • cásdlí de Chúirt Bhreithiúnais AE (CBAE);
  • dlí idirnáisiúnta — is minic gur foinse inspioráide don CBAE é nuair a bhforbraítear a chásdlí. Déileálann an CBAE le dlí scríofa, lena shaincheapadh agus lena fheidhmiú;
  • prionsabail ghinearálta an dlí — foinsí dlí neamhscríofa arna bhforbairt ag cásdlí an CBAE. Cuireadh ar cumas CBAE leo rialacha a chur chun feidhme i réimsí éagsúla nach luaitear sna conarthaí.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Cúig — Gníomhaíochtaí seachtracha an Aontais — Teideal II — Comhbheartas tráchtála — Airteagal 207 (sean–Airteagal 133 CCE) (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 140-141)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Cúig — Gníomhaíochtaí seachtracha an Aontais — Teideal V — Comhaontuithe idirnáisiúnta — Airteagal 216 (IO C 202, 7.6.2016, lch. 144)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Sé — Forálacha institiúideacha agus airgeadais — Teideal I — Forálacha institiúideacha — Caibidil 2 — Gníomhartha dlíthiúla an Aontais, nósanna imeachta glactha agus forálacha eile — Alt 1 — Gníomhartha dlíthiúla an Aontais — Airteagal 288 (sean–Airteagal 249 CCE) (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 171-172)

Nuashonraithe 13.03.2020

Top