EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gníomh príomha an Aontais Eorpaigh

Gníomh príomha an Aontais Eorpaigh

 

ACHOIMRE AR:

Dlí príomha AE

CAD IS DLÍ PRÍOMHA ANN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Tagann an dlí príomha, ar a dtugtar foinsí príomhúla freisin, as:

Raon feidhme an dlí phríomha:

  • geografach: ar thíortha AE, roinnt oileán agus críoch thar lear, amhail ranna Francacha thar lear agus críocha a bhfuil a gcaidreamh eachtrach á láimhseáil ag Ballstát, amhail Giobráltar agus an Ríocht Aontaithe (1);
  • am: ón am a dtiocfaidh conradh i bhfeidhm.

CÚLRA

Chomh maith leis an dlí príomha, tá dlí AE bunaithe ar fhoinsí tánaisteacha agus foinsí forlíontacha:

comhaontuithe idirnáisiúnta le tíortha neamh–AE nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta ina ndlúthchuid de dhlí AE freisin. Tá na comhaontuithe seo ar leithligh ón dlí príomha agus ón reachtaíocht thánaisteach agus tá siad ina gcuid de chatagóir sui generis. De réir roinnt breithiúnas de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, d’fhéadfadh éifeacht dhíreach a bheith acu agus tá a bhfeidhm dlíthiúil níos láidre ná an reachtaíocht thánaisteach, agus ní mór di cloí leo dá réir sin.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach — Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Prótacail — Iarscríbhinní a ghabhann leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Dearbhuithe atá i gceangal leis an Acht Deiridh den Chomhdháil Idir-Rialtasach a ghlac Conradh Liospóin, arna síniú ar 13 Nollaig 2007 — Táblaí comhghaol (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 1-388)

Nuashonraithe 13.03.2020(1) Tharraing an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach agus rinneadh tríú tír (tír neamh–AE) di ón 1 Feabhra 2020.

Top