EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Staidreamh maidir le sláinte phoiblí/sláinte agus sábháilteacht ag an obair

Staidreamh maidir le sláinte phoiblí/sláinte agus sábháilteacht ag an obair

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 i ndáil le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leagtar rialacha amach leis an rialachán maidir leis an gcaoi ar cheart staidreamh faoin tsláinte phoiblí agus faoi shláinte agus sábháilteacht ag an obair a bhailiú agus a chur i láthair chun sonraí inchomparáide a chur ar fáil thar raon thíortha uile AE.

Cabhróidh sé sin leis an Aontas Eorpach beartas éifeachtach um shláinte phoiblí a leagadh amach agus tacú le straitéisí náisiúnta sa réimse sin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Seoltar an staidreamh a bhailíonn tíortha AE, Lichtinstéin, an Íoslainn agus an Iorua chuig oifig staidrimh AE, Eurostat.

Bailítear staidreamh faoi na hábhair seo a leanas:

 • an tsláinte agus na tosca a chuireann isteach ar an tsláinte:
  • tuairimí sláinte;
  • feidhmiú agus míchumas coirp agus meabhrach;
  • rátaí galrachta*, miondealaithe de réir diagnóise;
  • tionóiscí agus gortuithe;
  • stíl mhaireachtála (aclaíocht, aiste bia, caitheamh tobac, alcól, úsáid drugaí, srl.) agus tosca comhshaoil, sóisialta agus ceirde;
  • rochtain ar shaoráidí cúram sláinte agus úsáid na saoráidí sin;
  • faisnéis dhéimeagrafach agus shocheacnamaíoch maidir le daoine aonair;
 • cúram sláinte:
  • saoráidí;
  • baill foirne;
  • costas agus maoiniú.
 • cúiseanna báis:
  • saintréithe an duine a fuair bás;
  • réigiún;
  • cúiseanna bunúsacha an bháis;
 • tionóiscí ag an obair, galair cheirde agus fadhbanna sláinte eile a bhaineann leis an obair:
  • an duine lena mbaineann;
  • gortú nó breoiteacht agus déine an ghortaithe nó na breoiteachta sin;
  • eagraíocht agus ionad oibre;
  • na cúiseanna agus tosca atá i gceist.

Leanadh Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 le roinnt rialachán cur chun feidhme, lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta níos mionsonraithe maidir le gnéithe eile de bhailiú staidrimh sláinte:

 • Rialachán (AE) 328/2011 — básanna agus marbh-bhreitheanna cláraithe i ngach tír AE;
 • Rialachán (AE) Uimh. 349/2011 — staidreamh a bhailiú maidir le tionóiscí ag an obair;
 • Rialachán (AE) Uimh. 141/2013 — Suirbhé ar Agallamh Sláinte na hEorpa;
 • Rialachán (AE) Uimh. 2015/359 — miondealú staidrimh maidir le caiteachas agus maoiniú cúraim sláinte.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 20 Eanáir 2009.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Galracht: leitheadúlacht breoiteachta nó galair shonraigh i limistéar geografach.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair (IO L 354, 31.12.2008, lgh. 70-81)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 577/98 ón gComhairle an 9 Márta 1998 maidir le suirbhé samplach ar an lucht saothair a eagrú sa Chomhphobal (IO L 77, 14.3.1998, lgh. 3-7)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 577/98 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán (AE) Uimh. 328/2011 ón gCoimisiún an 5 Aibreán 2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair, i dtaca le staidreamh a bhaineann le cúiseanna báis (IO L 90, 6.4.2011, lgh. 22-24)

Rialachán (AE) Uimh. 349/2011 ón gCoimisiún an 11 Aibreán 2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair, i dtaca le staidreamh a bhaineann le tionóiscí ag an obair (IO L 97, 12.4.2011, lgh. 3-8)

Rialachán (AE) Uimh. 141/2013 ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2013 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair, i dtaca le staidreamh atá bunaithe ar an Suirbhé Eorpach um Agallamh Sláinte (IO L 47, 20.2.2013, lgh. 20-48)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 2015/359 ón gCoimisiún an 4 Márta 2015 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca le staidreamh maidir le caiteachas agus maoiniú cúraim sláinte (IO L 62, 6.3.2015, lgh. 6-15)

Nuashonraithe 29.09.2015

Top