EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cosmaidí níos sábháilte do mhuintir na hEorpa

Cosmaidí níos sábháilte do mhuintir na hEorpa

Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 maidir le táirgí cosmaideacha

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le táirgí cosmaideacha

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Déantar táirgí cosmaideacha a dhíoltar in AE níos sábháilte trí cheanglais sábháilteachta a dhaingniú.

Simplítear na nósanna imeachta do chuideachtaí agus d’údaráis rialála san earnáil.

Déantar nuashonrú ar na rialacha chun na forbairtí teicneolaíochta is déanaí a chur san áireamh, lena n-áirítear an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as nana-ábhair.

Coinnítear an cosc ar thástáil ainmhithe atá ann cheana.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceanglais bhreise ar mhonaróirí agus iad ag cur na tuarascála sábháilteachta a theastaíonn uathu chun táirge a chur ar an margadh le chéile.

Coincheap nua maidir le“duine freagrach”i gcás gach táirge:

ní féidir le monaróirí aon táirgí a chur ar an margadh in AE go dtí go mbeidh duine nó cuideachta sainaitheanta go soiléir acu laistigh den AE sa ról sin,

ní mór don duine nó don chuideachta sin a áirithiú go gcomhlíonann an táirge na ceanglais sábháilteachta ábhartha faoin reachtaíocht.

Laghdaítear an rómhaorlathas ar mhonaróirí toisc nach gcaithfidh siad a gcuid táirgí a chlárú ach aon uair amháin, le Tairseach Fógraí maidir le Táirgí Cosmaideacha AE.

Ceanglas nua chun iarmhairt thromchúiseach neamh-inmhianaithe a thuairisciú:

iarrtar ar dhaoine freagracha agus ar dháileoirí iarmhairtí den sórt sin a thuairisciú dá n-údaráis náisiúnta,

ní mór d’údaráis náisiúnta an fhaisnéis sin a chomhroinnt ansin - mar aon le haon fhaisnéis a fhaigheann siad ó fhoinsí eile (úsáideoirí, gairmithe sláinte) - lena gcomhghleacaithe i dtíortha AE eile.

Ní mór raon faisnéise a bheith ar an bpacáistiú, lena n-áirítear ainm agus seoladh an duine freagrach, an t-ábhar, réamhchúraimí i gcomhair úsáide agus liosta na gcomhábhar.

Rialacha nua maidir le nana-ábhair a úsáid.

Liostaí substaintí atá coiscthe nó srianta le húsáid i gcosmaidí.

Ní mór do dháileoirí a sheiceáil go bhfuil an lipéadú, lena n-áirítear dáta faoinar cheart a úsáid, agus ceanglais teanga go léir in ord.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Ón 11 Iúil 2013.

CÚLRA

Cosmaidí - Rialacha sábháilteachta AE

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009

11.7.2013; 1.12.2010 (Airteagail 15 míreanna 1 agus 2, Airteagail 14, 16, 31 agus 32) 11.1.2013 (Airteagal 16, mír 3, an dara halt)

-

IO L 342, 22.12.2009, lgh. 59-209

Rinneadh leasuithe agus ceartúcháin leantacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 a chuimsiú sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cumarsáid ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le tástáil ainmhithe agus cosc margaíochta agus an cás mar atá maidir le modhanna malartacha sa réimse cosmaidí (COM (2013)135 final,11.3.2013)

Nuashonraithe 19.06.2015

Top