EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Modhanna samplála agus anailíse chun leibhéil comhdhúl áirithe i mbia-ábhair a rialú

Modhanna samplála agus anailíse chun leibhéil comhdhúl áirithe i mbia-ábhair a rialú

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2017/644 lena leagtar síos modhanna samplála agus anailíse maidir le leibhéal dé-ocsainí, PCBanna de chineál déocsaine agus PCBanna neamhdhéocsaineacha i mbia-ábhair áirithe a rialú go hoifigiúil

Rialachán (AE) 2015/705 lena leagtar síos modhanna samplála agus critéir feidhmíochta le haghaidh modhanna anailíse chun na leibhéil aigéid éarúcaigh i mbia-ábhair a rialú go hoifigiúil

Rialachán (CE) 333/2007 lena leagtar síos modhanna samplála agus anailíse chun na leibhéil riandúl agus éilleán próiseála i mbia-ábhair a rialú

Rialachán (CE) 401/2006 lena leagtar síos modhanna samplála agus anailíse chun na leibhéil míceatocsainí i mbia-ábhair a rialú go hoifigiúil

CAD IS AIDHM LEIS NA RIALACHÁIN?

Leagtar amach iontu modhanna samplála agus anailíse chun na leibhéal éilleán i mbia a sheiceáil.

PRÍOMHPHOINTÍ

Substaintí is ea éilleáin a fhaightear i mbia mar thoradh ar chéimeanna éagsúla a tháirgthe, a phacáistithe, a iompair agus a stórála, nó a fhaightear ón gcomhshaol. Toisc go mbíonn tionchar diúltach ag éilliú go ginearálta ar cháilíocht bhia agus go dtugtar le fios leis riosca do shláinte an duine, tá bearta déanta ag AE chun na héilleáin i mbia a íoslaghdú. Tá uasleibhéil leagtha síos maidir leis na héilleáin bhia is mó imní do thomhaltóirí AE.

Tagraíonn na ceithre rialachán do Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 maidir le rialuithe oifigiúla (Airteagal 11(4) maidir le modhanna samplála agus anailíse). Rinneadh an rialachán seo a aisghairm le Rialachán (AE) 2017/625 (féach an achoimre), Airteagal 34 ina bpléitear modhanna samplála agus anailíse agus cuireadh an Rialachán sin ina ionad.

Rialachán (AE) 2017/644

Is truailleáin chomhshaoil bhuansheasmhacha iad dé-ocsainí agus comhdhúile de chineál dé-ocsaine, ar seachtháirgí beaga de phróisis dó nó thionsclaíocha iad den chuid is mó. Bhaintí úsáid as PCBanna agus trealamh leictreach, dúigh, greamacháin, moilliúchán bladhaire, agus péinteanna á ndéanamh. Tá siad an-bhuansheasmhach agus an-tuaslagtha i saill, rud a mhíníonn an fáth a bhfuil PCBanna fós ann agus gur féidir leo méadú i saill ainmhithe agus feadh an bhiashlabhra.

 • I roinn 5 den iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 leagtar amach na huasleibhéil incheadaithe (féach an achoimre);
 • Tá cur síos déantar ar na modhanna samplála in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/644;
 • Déantar ullmhú agus anailís samplaí ag baint úsáid as na modhanna agus trí na critéir feidhmíochta in Iarscríbhinn III agus Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/644 a chur i bhfeidhm;
 • Aisghaireadh Rialachán (AE) Uimh. 589/2014 agus treoraítear tagairt ar bith de chuig Rialachán (AE) 2017/644.

Rialachán (AE) 2015/705

Gnáthchomhábhar olaí síolta áirithe is ea aigéad éarúcach agus léiríodh go bhfuil éifeachtaí díobhálacha aige ar an tsláinte má úsáidtear méideanna móra de.

 • I roinn 8 den iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 leagtar amach na huasleibhéil incheadaithe;
 • Déantar sampláil agus anailís ag baint úsáid as na modhanna agus trí na critéir feidhmíochta ar a gcuirtear síos san iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/705 a chur i bhfeidhm;
 • Aisghaireadh Treoir 80/891/CEE agus treoraítear tagairt ar bith di chuig Rialachán (AE) 2015/705.

Rialachán (CE) Uimh. 333/2007

Faightear luaidhe, caidmiam, mearcair, sárchlóráit, stán, 3-MCPD, eistir aigéid shailligh 3-MCPD, eistir aigéid shailligh ghlicidile, beinsi(a)piréin, aicriolaimíde agus hidreacarbóin iltimthriallacha aramatacha (PAH) eile i mbia mar thoradh ar éilliú comhshaoil, aistriú ó phacáistiú agus is féidir leis dul isteach sa bhiashlabhra chomh maith i bpróiseáil, agus is féidir leis bithbhailiú i bhfíocháin dhaonna.

Faightear luaidhe, caidmiam, mearcair agus sárchlóráit go príomha i mbia mar thoradh ar éilliú comhshaoil agus próisis thionsclaíocha. Faightear stán i mbianna cannaithe trí aistriú stáin ón gcanna go dtí an bia.

Faightear eistir aigéid shailligh 3-MCPD agus eistir aigéid shailligh ghlicidile in olaí plandúla scagtha, agus i mbianna ina bhfuil na holaí sin, agus cuireann siad isteach ar na duáin agus ar thorthúlacht fhireannach má sháraítear méideanna sábháilte.

Cruthaítear aicriolaimíd i mbianna ar mhórán carbaihiodráití le linn bácála, rósta, griollta, friochta agus gríosctha. Bíonn beinsi(a)piréin aicriolaimíde agus hidreacarbóin iltimthriallacha aramatacha eile mar thoradh ar dhóchán ábhair orgánaigh agus faightear iad in go leor bianna, go háirithe feolta griollta.

 • I ranna 3, 4 agus 6 den iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 leagtar amach na huasleibhéil incheadaithe;
 • Déantar sampláil agus anailís ag úsáid modhanna a thuairiscítear san iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 333/2007;
 • Aisghaireadh Treoir 2001/22/CE, Treoir 2004/16/CE agus Treoir 2005/10/CE agus treoraítear tagairtí ar bith dóibh chuig Rialachán (CE) Uimh. 333/2007.

Rialachán (CE) Uimh. 401/2006

Substaintí tocsaineacha is ea míceatocsainí a tháirgeann fungais lena bhféadfaí bia agus beatha a éilliú ag gach céim den bhiashlabhra. D’fhéadfadh éifeachtaí carcanaigineacha (an t-ae agus na duáin) a bheith ag míceatocsainí áirithe.

 • I roinn 2 den iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 leagtar amach uasleibhéil incheadaithe míceatocsainí áirithe i mbia-ábhair áirithe;
 • Tá cur síos déantar ar na modhanna samplála in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 401/2006;
 • Déantar ullmhú agus anailís samplaí ag baint úsáid as na modhanna agus trí na critéir feidhmíochta in Iarscríbhinn III agus Iarscríbhinn IV a chur i bhfeidhm ar Rialachán (CE) Uimh. 401/2006;
 • Aisghaireadh Treoir 98/53/CE, Treoir 2002/26/CE, Treoir 2003/78/CE agus Treoir 2005/38/CE agus treoraítear tagairtí ar bith dóibh chuig Rialachán (CE) Uimh. 401/2006.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA RIALACHÁN?

 • Tá feidhm le Rialachán (AE) 2017/644 (dé-ocsainí agus PCBanna) ón 26 Aibreán 2017
 • Tá feidhm le Rialachán (AE) 2015/705 ón 21 Bealtaine 2015
 • Tá feidhm le Rialachán (AE) Uimh. 333/2007 (riandúile agus éilleáin phróiseála) ón 1 Meitheamh 2007
 • Tá feidhm le Rialachán (CE) Uimh. 401/2006 (míceatocsainí) ón 1 Iúil 2006

CÚLRA

Chun breis faisnéise a fháil, féach ar:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Rialachán (AE) 2017/644 ón gCoimisiún an 5 Aibreán 2017 lena leagtar síos modhanna samplála agus anailíse maidir le leibhéil dé-ocsainí, PCBanna de chineál dé-ocsaine agus PCBanna neamh-dhé-ocsaineacha i mbia-ábhair áirithe a rialú agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 589/2014 (IO L 92, 6.4.2017, lgh. 9-34)

Rialachán (AE) 2015/705 ón gCoimisiún an 30 Aibreán 2015 lena leagtar síos modhanna samplála agus critéir feidhmíochta le haghaidh modhanna anailíse chun na leibhéil aigéid éarúcaigh i mbia-ábhair a rialú go hoifigiúil agus lena n–aisghairtear Treoir 80/891/CEE ón gCoimisiún (IO L 113, 1.5.2015, lgh. 29-37)

Rialachán (CE) Uimh. 333/2007 ón gCoimisiún an 28 Márta 2007 lena leagtar síos modhanna samplála agus anailíse chun na leibhéil riandúl agus éilleán próiseála i mbia-ábhair a rialú (IO L 88, 29.3.2007, lgh. 29-38)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 333/2007 a chorprú sa bhuntéacs. Ní de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán (CE) Uimh. 401/2006 ón gCoimisiún an 23 Feabhra 2006 lena leagtar síos na modhanna samplála agus anailíse le haghaidh rialú oifigiúil na leibhéal míceatocsainí i mbia-ábhair (IO L 70, 9.3.2006, lgh. 12-34)

Féach an leagan comhdhlúite.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2093 ón gCoimisiún an 29 Samhain 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 333/2007 i ndáil le hanailís maidir le heistir aigéid shailligh 3-MCPD, eistir aigéid shailligh ghlicidile, sárchlóráit agus aicriolaimíd (IO L 317, 9.12.2019, lgh. 96-101)

Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE ón gComhairle agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) (IO L 95, 7.4.2017, lgh. 1–142)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 ón gComhairle an 19 Samhain 2006 lena leagtar síos uasleibhéil le haghaidh éilleáin áirithe i mbia-ábhair (IO L 364, 20.12.2006, lgh. 5-24)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 08.05.2020

Top