EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tásca geografacha faoi chosaint — Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin

Tásca geografacha faoi chosaint — Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin

 

ACHOIMRE AR:

Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

Cinneadh (AE) 2019/1754 — aontachas an Aontaisle hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

Rialachán (AE) 2019/1753 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

CAD IS AIDHM LEIS AN ACHT, LEIS AN GCINNEADH AGUS LEIS AN RIALACHÁN?

 • Le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin féadfaidh na páirtithe conarthacha uile leas a bhaint as cosaint thapa, ardleibhéil agus éiginnte le haghaidh tásca geografacha (TGanna)* trí chlárú aonair.
 • Leis an gcinneadh tugtar údarú don Aontas ballraíocht a ghlacadh in Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin.
 • Leagtar amach sa rialachán na rialacha lena rialaítear feidhmiú AE maidir lena chearta agus comhlíonadh a oibleagáidí faoin Acht na Ginéive.

PRÍOMHPHOINTÍ

Conradh Liospóin

 • Conradh is ea Conradh Liospóin 1958 arna riar ag an Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil (EDMI). Déantar foráil ann i leith cosaint ainmniúchán tionscnaimh* e.g. fíonta Bordeaux, agus a gclárúchán idirnáisiúnta. Is cineál speisialta TG iad ainmniúcháin tionscnaimh le haghaidh táirgí a bhfuil nasc an–láidir acu lena n–áit tionscnaimh.
 • Ó mhí na Bealtaine 2020 i leith, tá 30 páirtí conarthach i gComhaontú Liospóin, agus is tíortha AE iad 7 gcinn díobh — an Bhulgáir, an Fhrainc, an Iodáil, an Phortaingéil, an tSeicia, an tSlóvaic agus an Ungáir.
 • Shínigh 3 cinn eile díobh — an Ghréig, an Spáinn agus an Rómáin — an comhaontú ach níor dhaingnigh siad é.

Acht na Ginéive

 • Le hAcht na Ginéive nuachóirítear Conradh Liospóin agus leathnaítear a raon feidhme chun ní amháin ainmniúcháin tionscnaimh a chlúdach ach chun TGanna a chlúdach chomh maith agus ceadaítear leis d’eagraíochtaí idirnáisiúnta bheith ina bpáirtithe conarthacha.
 • Chomh maith le tionscnamh táirge a chur in iúl, baintear úsáid as TGanna chomh maith chun cionta cultúrtha a idirdhealú agus a neartú agus chun luach saothair a thabhairt ar chruthaitheacht saineolais bharántúil. Ní féidir ach le táirgeoirí atá lonnaithe ina limistéar ainmnithe úsáid a bhaint as ainm táirge atá cláraithe — san Aontas Eorpach mar thásc geografach faoi chosaint nó mar ainmniúchán tionscnaimh faoi chosaint.
 • Tá sé d’oibleagáid ar gach páirtí conarthach tásc geografach nó ainmniúchán tionscnaimh táirgí a thagann as tíortha sínithe eile dá nglacann sé cosaint a chosaint ar a chríoch féin laistigh dá chóras agus dá chleachtas dlíthiúil féin.

Cinneadh (AE) 2019/1754

 • inniúlacht eisiach ag AE maidir leis na réimsí atá clúdaithe in Acht na Ginéive. Tugtar údarú leis an gcinneadh don Aontas Eorpach ballraíocht a ghlacadh in Acht na Ginéive lena bheith ábalta a inniúlacht eisiach a fheidhmiú mar is ceart.
 • Féadfaidh tíortha AE ar mian leo amhlaidh a dhéanamh aontú le hAcht na Ginéive chomh maith i dteannta leis an Aontas Eorpach ar mhaithe leis an Aontas Eorpach agus maidir lena inniúlacht eisiach ina hiomláine.
 • Féadfaidh tíortha AE a bhí ina bpáirtithe cheana i gComhaontú Liospóin roimh aontú AE le hAcht na Ginéive bheith ina bpáirtí fós ann (féach Cás C-24/20 — An Coimisiún Eorpach i leith Chomhairle an Aontais Eorpaigh).

Rialacha AE

Leagtar amach leis an rialachán na rialacha lena rialaítear cearta agus oibleagáidí AE faoi Acht na Ginéive. Faoin rialachán:

 • tá an Coimisiún Eorpach freagrach as iarratais ar chlárú idirnáisiúnta tásc geografach a bhaineann le táirgí a thionscnaíonn san Aontas a chomhdú.
 • déanfaidh an Coimisiún measúnú chomh maith ar cé acu ar comhlíonadh nó nár comhlíonadh na coinníollacha maidir le cosaint ar fud an Aontais a thabhairt i leith tásc geografach a cláraíodh ar bhonn idirnáisiúnta faoin acht agus a thionscnaíonn i dtír nach tír den Aontas Eorpach í.

Déileáiltear go sonrach leis an méid a leanas leis an rialachán chomh maith:

 • coimhlintí idir tásc geografach a cláraíodh ar bhonn náisiúnta agus trádmharc.
 • rialacha idirthréimhseacha chun freastal ar na tíortha siúd de chuid an Aontais a bhí ina bpáirtithe cheana i gConradh Liospóin roimh aontú an Aontais le hAcht na Ginéive.
 • rialacha maidir le ceisteanna airgeadais agus oibleagáid um fhaireachán don Choimisiún.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN ACHTA, AN CHINNIDH AGUS AN RIALACHÁIN?

 • Tháinig Acht na Ginéive i bhfeidhman 26 Feabhra 2020.
 • Tá an rialachán agus an cinneadh i bhfeidhm ón 13 Samhain 2019.

CÚLRA

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Tásca geografacha (TGanna): is éard atá i gceist leo táirgí a thionscnaíonn ó limistéar geografach ar leith, agus a bhfuil cáilíocht, cáil nó saintréithe eile nasctha leis an tionscnamh geografach ina leith.
Ainmniúchán tionscnaimh: ainmniúcháin tionscnaimh lena léirítear tionscnamh táirge chomh maith lena saintréithe sainiúla agus cáiliúla a bhaineann leis an suíomh.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (IO L 271, 24.10.2019, lgh. 15-29)

Cinneadh (AE) 2019/1754 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2019 maidir le haontachas an Aontais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (IO L 271, 24.10.2019, lgh. 12-14)

Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (IO L 271, 24.10.2019, lgh. 1-11)

Nuashonraithe 18.05.2020

Top