EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sult a bhaint as ábhar ar líne gan teorainneacha

Sult a bhaint as ábhar ar líne gan teorainneacha

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2017/1128 — inaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne ar fud AE

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Is é is aidhm leis a áirithiú go bhféadfaidh síntiúsóirí le seirbhís ábhair ar líne ina dtír AE féin, amhail scannáin, imeachtaí spóirt, ríomhleabhair, cluichí físeáin agus ceol, an tseirbhís sin a rochtain nuair a bheidh siad ag fanacht go sealadach i dtíortha eile AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do sholáthraí ábhair ar líne a chur ar chumas síntiúsóirí a bhfuil cuairt á tabhairt acu ar thír eile AE rochtain a bheith acu ar sheirbhísí ar íoc siad astu ar an mbealach céanna a dhéanann siad amhlaidh sa tír ina bhfuil cónaí orthu. D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i gceist leis sin; físeán ar éileamh (amhail Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi nó Chili TV), teilifís ar líne (amhail Viasat’s Viaplay, Sky’s Now TV nó Voyo), sruthú ceoil (amhail Spotify, Deezer nó Google Music) nó margaí cluichí ar líne (amhail Steam nó Origin). Maidir leis an ábhar atá ar fáil i dtíortha AE eile, ba cheart:

 • gurb é an t-ábhar céanna,
 • go bhfuil sé ar an réimse céanna gléasanna agus ar an líon céanna gléasanna,
 • go bhfuil sé ar fáil don líon céanna úsáideoirí,
 • go bhfuil an fheidhmiúlacht chéanna aige, agus
 • nach bhfuil táillí breise ar bith ag baint leis.

Níl oibleagáid ar bith ann an cháilíocht chéanna a chur ar fáil mura gcomhaontaítear é sin leis an síntiúsóir, ach níl cead an cháilíocht a laghdú d’aon ghnó, agus ní mór an síntiúsóir a chur ar an eolas faoi cháilíocht an tseachadta sula gcuirfear an tseirbhís ar fáil.

Caithfear le seirbhís ar bith a chuirfear ar fáil i dtír eile AE amhail is dá mbeadh sé ag tarlú sa tír ina bhfuil cónaí ar an síntiúsóir amháin.

Ag conclúid an chonartha agus ar a athnuachan, ní mór don soláthraí an tír ina bhfuil cónaí ar an síntiúsóir a fhíorú go réasúnach agus go héifeachtach gan úsáid a bhaint as níos mó ná dhá cheann de na foinsí faisnéise seo a leanas:

 • cárta aitheantais nó doiciméad aitheantais bailí ar bith eile ar a ndearbhaítear tír AE an tsíntiúsóra;
 • sonraí íocaíochta síntiúsóra an tsíntiúsóra;
 • an áit a bhfuil an gléas lena soláthraítear an tseirbhís suiteáilte;
 • íocaíocht táille ceadúnais, amhail do chraoladh seirbhíse poiblí;
 • conradh idirlín, gutháin nó conradh comhchosúil a nascann an síntiúsóir leis an tír AE;
 • faisnéis clárúcháin toghthóirí, má tá sé ar fáil go poiblí;
 • íocaíocht táillí áitiúla, má tá sé ar fáil go poiblí;
 • bille fóntais a nascann an síntiúsóir leis an tír AE;
 • an seoladh billeála nó poist;
 • dearbhú ón síntiúsóir ina ndearbhaíonn siad a seoladh sa tír AE;
 • seoladh prótacal idirlín a sheiceáil chun an tír AE ina ndéanann an síntiúsóir an tseirbhís ábhair ar líne a shainaithint.

Ní chaithfidh an soláthraí a sheirbhís a chur ar fáil i dtír eile AE mura dtugann an síntiúsóir faisnéis trína bhfuil sé ábalta an tír ina bhfuil siad ina gcónaí a fhíorú. Ní mór do phróiseáil na sonraí a bheith i gcomhréir lena chuspóir a bhaint amach agus Treoir 95/46/CE agus Treoir 2002/58/CE a chomhlíonadh.

Féadfaidh sealbhóirí ceart úsáid as a n-ábhar a cheadú gan tír chónaithe AE a fhíorú agus féadfaidh siad an cead sin a aistarraingt trí fhógra réasúnta a thabhairt don soláthraí. Ní mór nach sriantar an ceart chun aistarraingthe sin leis an gconradh idir an sealbhóir ceart agus an soláthraí. Riail chonarthach ar bith, idir an síntiúsóir, an soláthraí agus an sealbhóir ceart, a thagann salach ar an rialachán seo, níl sí infheidhmithe.

I gcás go gcuirtear seirbhís saor in aisce ar fáil, féadfaidh an soláthraí rochtain agus úsáid a cheadú do shíntiúsóirí atá i dtír eile AE ar bhonn sealadach má fhíoraítear an tír AE ina bhfuil siad ina gcónaí de réir an rialacháin.

Cuirfidh an Coimisiún Eorpach tuarascáil isteach, mar aon le togra reachtach ar bith, ar fheidhmiú an rialacháin faoin 2 Aibreán 2021 i bhfianaise forbairtí dlíthiúla, teicneolaíocha agus eacnamaíocha ar bith. Áireofar leis sin an dóigh a bhfuil an fíorú ag oibriú agus cibé acu an bhfuil gá le hathbhreithniú nó nach bhfuil, agus aird faoi leith á tabhairt ar an tionchar ar ghnólachtaí beaga agus ar chosaint sonraí pearsanta.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá an rialachán i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2018.

CÚLRA

Go luath i ndiaidh do thomhaltóirí a bheith ag baint tairbhe as rialacha fánaíochta nua d’fhóin phóca mar chuid de straitéis um margadh aonair digiteach AE tá an fhéidearthacht ann go bhféadfaí seirbhísí ábhair ar líne a rochtain nuair a bhíonn daoine ag taisteal. Ón 15 Meitheamh 2017 i leith, íocaíonn daoine a bhíonn ag taisteal praghsanna baile don idirlíon móibíleach, faoi réir úsáid chóir, beag beann ar an áit a bhfuil siad ag taisteal in AE.

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2017/1128 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánach (IO L 168, 30.6.2017, lgh. 1-11)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2017/1128 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Straitéis um margadh aonair digiteach don Eoraip (COM(2015) 192 críochnaitheach, an 6.5.2015)

Nuashonraithe 07.02.2018

Top