EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

 

ACHOIMRE AR:

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

RÉAMHRÁ

Mar thoradh ar Chonradh Liospóin, forbraíodh an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) ón gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (CCE nó Conradh CE), mar a cuireadh ar bun ag Conradh Maastricht. Bhí an Conradh CE féin bunaithe ar an gConradh lenar bunaíodh Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (TEEC), a síníodh sa Róimh an 25 Márta 1957. Le cruthú an Aontais Eorpaigh trí bhíthin Chonradh Maastricht (7 Feabhra 1992) baineadh céim eile amach ar an gcosán chuig aontas polaitiúil na hEorpa.

Ach níor tháinig an tAontas Eorpach in ionad ar na Comhphobail Eorpacha ach chuir sé iad faoin mbrat céanna bunaithe ar an struchtúr “3-cholún”:

Le gach conradh nua bíonn athuimhriú ar na hairteagail. Le Conradh Liospóin, a síníodh an 13.12.2007 agus a tháinig i bhfeidhm an 1.12.2009, ansin athainmníodh an CCE mar an CFAE a rinne na 3 cholún a chumasc in AE athchóirithe agus rinneadh é a athuimhriú arís.

Tá an CFAE ar cheann den 2 phríomhchonradh taobh leis an gConradh ar an Aontas Eorpach (CAE). Cruthaítear leis an bonn mionsonraithe le dlí AE trí shainmhíniú a dhéanamh ar phrionsabail agus cuspóirí AE agus an scóip le gníomhú laistigh dá réimsí beartais. Leagtar amach ann freisin mionsonraí eagraíochtúla agus feidhmíochta institiúidí AE.

CAD IS AIDHM LEIS AN GCONRADH?

Mar a luadh cheana sa bhrollach a bhíodh leis, bhí sé mar aidhm ag an CCE “na bunchlocha a leagan d’aontas níos dlúithe fós i measc mhuintir na hEorpa”. Tá an fhoclaíocht sin fós ann sa bhrollach leis an CFAE reatha chomh maith leis an mbrollach leis an CAE. Le fírinne, chuir na conarthaí seo gné níos polaitiúla agus níos daonlathaí le comhtháthú Eorpach níos faide siar ná an bunchuspóir eacnamaíochta le margadh aonair a chruthú.

PRÍOMHPHOINTÍ AN CHONARTHA COMHDHLÚITE

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHONARTHA?

Sínithe ag 27 dtír AE (níor tháinig an Chróit isteach in AE go dtí 2013) an 13 Nollaig 2007, tháinig an CFAE i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh an 13 Nollaig 2007 — leagan comhdhlúite (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 47-360)

DOICIMEID GHAOLMHARA

An Conradh lena mbunaítear Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (nár foilsíodh san Iris Oifigiúil)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar an gconradh a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha amháin atá an leagan comhdhlúite seo.

Conradh Maastricht an 7 Feabhra 1992 (IO C 191, 29.7.1992, lgh. 1-112)

Conradh Liospóin an 13 Nollaig 2007 (IO C 306, 17.12.2007, lgh. 1-271)

Nuashonraithe 15.12.2017

Top