EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gluaisteáin níos sábháilte: criosanna sábhála agus srianta sábháilteachta páiste

Gluaisteáin níos sábháilte: criosanna sábhála agus srianta sábháilteachta páiste

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 661/2009: cineálcheadú le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

I gcoitinne, éilítear sa treoir nach mór cineálcheadú* a chur i bhfeidhm maidir le páirteanna agus le comhpháirteanna uile mótarfheithiclí sular féidir iad a chur ar an margadh san Aontas Eorpach (AE).

Áirítear leis na páirteanna agus comhpháirteanna sin criosanna sábhála agus srianta sábháilteachta páiste.

Cinntítear leis seo nach mór do na monaróirí criosanna sábhála agus srianta sábháilteachta páiste ar fud an Aontais Eorpaigh na caighdeáin sábháilteachta chéanna a chomhlíonadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do na monaróirí a chinntiú go ndéantar feithiclí nua a dhearadh, a thógáil agus a chóimeáil ar shlí a íoslaghdódh an riosca go ndéanfaí dochar do thaistealaithe na feithicle agus d’úsáideoirí bóithre eile.

Áirítear leis seo córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh na feithicle, amhail:

criosanna sábhála, agus

córais dhaingnithe ISOFIX agus srianta páiste ionsuite. Caighdeán de chuid Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán is ea ISOFIX, a bhaineann le córais dhaingnithe do shuíocháin sábháilteachta páiste.

Na ceanglais a bhaineann le criosanna sábhála agus le srianta páiste a shuiteáil, rialaítear iad le rialacháin maidir le comhchuibhiú teicniúil domhanda feithiclí arna ndréachtú ag Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip:

Rialachán Uimh. 16 (criosanna sábhála, srianta sábháilteachta, srianta sábháilteachta páiste agus srianta sábháilteachta páiste ISOFIX);

Rialachán Uimh. 44 (srianta sábháilteachta páiste);

Rialachán Uimh. 129 (srianta sábháilteachta páiste feabhsaithe).

Bíonn ar mhonaróirí a thaispeáint go gcloíonn criosanna sábhála agus srianta sábháilteachta páiste leis na rialacháin sin de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip. Má chloítear leis na rialacháin sin, measfar go gcloíonn siad freisin leis an rialachán seo agus go bhfuil siad incháilithe chun cineálcheadú CE a fháil.

Rinneadh rialacha agus nósanna imeachta an rialacháin a leasú in 2015 le Rialachán (AE) 2015/166 ón gCoimisiún.

CÚLRA

Féach “Comhchuibhiú teicniúil”ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

EOCHAIRFHOCAIL

* Cineálcheadú: is ionann cineálcheadú agus tástálacha a bheith déanta chun a chinntiú go gcloítear leis na ceanglais ábhartha rialála, theicniúla agus sábháilteachta.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineálcheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 661/2009

20.8.2009

IO L 200, 31.7.2009, lgh. 1–24.

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 661/2009. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán Uimh. 16 ó Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip — Forálacha aonghnéitheacha a bhaineann leis na nithe seo a leanas a cheadú: I. Criosanna sábhála, srianta sábháilteachta, srianta sábháilteachta páiste agus srianta sábháilteachta páiste ISOFIX i dtaobh taistealaithe i bhfeithiclí cumhacht-thiomáinte — II. Feithiclí a bhfuil criosanna sábhála, meabhrúchán criosanna sábhála, srianta sábháilteachta, srianta sábháilteachta páiste agus srianta sábháilteachta páiste ISOFIX feistithe iontu (IO L 233, 9.9.2011, lgh. 1–94)

Rialachán Uimh. 44 ó Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip — Forálacha aonghnéitheacha a bhaineann le srianta sábháilteachta a cheadú i dtaobh taistealaithe páiste i bhfeithiclí cumhacht-thiomáinte (srianta sábháilteachta páiste) (IO L 330, 16.12.2005, lgh. 56–157)

Rialachán Uimh. No 129 ó Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip — Forálacha aonghnéitheacha a bhaineann le srianta sábháilteachta páiste feabhsaithe a cheadú a úsáidtear i mótarfheithiclí (IO L 97, 29.3.2014, lgh. 21–128)

Nuashonraithe 20.10.2015

Top