EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Suiteálacha cábla-bhealaigh do phaisinéirí

Suiteálacha cábla-bhealaigh do phaisinéirí

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2016/424 — suiteálacha cábla-bhealaigh

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Leagtar amach ann rialacha maidir leis na ceanglais riachtanacha sábháilteachta, dearadh, tógáil agus iontráil i seirbhís cábla-bhealaí úra ina n-iompraítear paisinéirí.
 • Cinntítear leo sábháilteacht na bpaisinéirí agus is féidir an trealamh a dhíol agus a úsáid ar fud AE leo.
 • Tagann an rialachán in ionad Threoir 2000/9/CE.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Tá feidhm ag an reachtaíocht maidir le suiteálacha cábla-bhealaí úra *, maidir le hathruithe ar shuiteálacha cábla-bhealaí atá ann cheana a dteastaíonn údarú ina leith agus maidir le fochórais* agus comhpháirteanna sábháilteachta* do shuiteálacha cábla-bhealaí. Ní mór dóibh go léir na ceanglais riachtanacha sábháilteachta in Iarscríbhinn II den rialachán a chomhlíonadh.
 • Tá ceanglais riachtanacha in Iarscríbhinn II faoina gcumhdaítear gach gné a bhaineann le suiteálacha cábla-bhealaigh, lena n-áirítear cothabháil agus inoibritheacht, ó thoisí agus cóimeáil go tarraingt agus fearais rialaithe.
 • Ní mór don duine nó údarás náisiúnta atá freagrach as suiteálacha cábla-bhealaigh anailís chuimsitheach sábháilteachta ar gach suiteáil atá beartaithe a chur i gcrích agus na torthaí i dtuarascáil sábháilteachta a bheith inti.
 • Ní mór do thíortha AE:
  • a chinntiú nach ndéanfaidh suiteáil chábla-bhealaigh ar bith atá á hoibriú sláinte nó sábháilteacht daoine nó maoine a chur i gcontúirt nuair a dhéantar iad a shuiteáil, a chothabháil agus a oibriú i gceart i gcomhréir lena cuspóir beartaithe;
  • nósanna imeachta a leagan síos chun tógáil agus iontráil i seirbhís suiteálacha cábla-bhealaigh faoina ndlínse a údarú.
  • gan cead a thabhairt leanúint le suiteálacha cábla-bhealaigh a oibriú ach amháin má chloíonn siad leis na coinníollacha sa tuarascáil sábháilteachta.
 • Ní mór do mhonaróirí fochóras agus comhpháirteanna sábháilteachta:
  • a chinntiú go bhfuil siad sin deartha agus déanta de réir na gceanglas riachtanach arna leagan amach in Iarscríbhinn II;
  • an doiciméadúchán teicniúil agus dearbhú comhréireachta AE a choinneáil ar feadh 30 bliain;
  • cineál, baisc, nó sraithuimhir inaitheanta a thabhairt dóibh;
  • a sonraí teagmhála a léiriú;
  • faisnéis shothuigthe ar úsáid agus ar shábháilteachta a chur ar fáil;
  • na húdaráis náisiúnta a chur ar an eolas láithreach má bhaineann riosca le fochórais nó le comhpháirt sábháilteachta.
 • Cuirtear oibleagáidí ar allmhaireoirí agus ar dháileoirí a chinntiú go gcomhlíonann na fochórais nó na comhpháirteanna sábháilteachta ceanglais riachtanacha.
 • Cuireann tíortha AE na comhlachtaí atá údaraithe chun tástálacha measúnaithe comhréireachta a dhéanamh in iúl don Choimisiún Eorpach.
 • Eagraíonn an Coimisiún malartú taithí idir na húdaráis náisiúnta.
 • Ní mór do thíortha AE pionóis a bheith i bhfeidhm acu i gcomhair sáruithe ar bith ar an dlí faoin 21 Márta 2018.
 • Níl feidhm ag an reachtaíocht maidir le:
  • ardaitheoirí atá cumhdaithe faoi reachtaíocht AE ar leith (Treoir 2014/33/AE);
  • cábla-bhealaí a rinneadh roimh an 1 Eanáir 1986 atá a n-oibriú fós agus a meastar iad a bheith ina ndíol spéise stairiúil, cultúrtha nó oidhreachta, nach ndearnadh athruithe suntasacha ar bith ar a ndearadh nó ar a dtógáil, lena n-áirítear fochórais agus comhpháirteanna sábháilteachta a dearadh go sonrach dóibh;
  • suiteálacha a úsáidtear chun críocha talmhaíochta nó foraoiseachta;
  • cábla-bhealaigh ina n-iompraítear earraí agus daoine arna n-ainmniú go sonrach chuig foscadáin sléibhe agus botháin;
  • trealamh fóillíochta i bpáirceanna aonaigh nó i bpáirceanna siamsaíochta;
  • suiteálacha mianadóireachta agus tionsclaíocha;
  • suiteálacha uisce-iompartha.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 21 Aibreán 2018, seachas airteagail áirithe ina ndéileáiltear den chuid is mó le comhlachtaí a dtugtar fógra dóibh nó nósanna imeachta. Tá siad sin i bhfeidhm ón 21 Deireadh Fómhair 2016.

CÚLRA

 • Cumhdaítear faoin reachtaíocht seo carranna cábla, cáblaí, cathaoireacha cábla ina n-iompraítear daoine, go háirithe in ionaid turasóireachta ar airde mhór nó i saoráidí iompair uirbeacha.
 • Is iad tarraingt le cábla agus iompar paisinéirí an dá chritéar riachtanacha lena gcinntear an bhfuil suiteáil cábla-bhealaigh cumhdaithe faoin reachtaíocht.
 • Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Suiteáil chábla-bhealaigh: córas iomlán ar an láithreán, lena n-áirítear an bonneagar agus na fochórais, chun daoine a iompar ar chábla.

Fochóras: córas nó teaglaim córas a bhfuil sé beartaithe iad a ionchorprú i suiteáil chábla-bhealaigh, amhail trealamh tochrais, fearais chrochta nó leictriteicniúla.

Comhpháirt sábháilteachta: comhpháirt trealaimh nó fearais ar bith a bhfuil sé beartaithe iad a ionchorprú i bhfochóras nó i suiteáil chun feidhm sábháilteachta a chinntiú.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (IO L 81, 31.3.2016, lgh. 1-50)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2016/424 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 13.12.2016

Top