EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2022)704564

TUAIRIM ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár Beartais 2030 ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’ (COM(2021)0574 - C9-0359/2021 - 2021/0293(COD)) Rapóirtéir don tuairim: Ivars Ijabs

AD/2022/704564