EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_054_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 54

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.054.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 054

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1996

L 266

1

 

 

31996L0060

 

 

 

Direktiva Komisije 96/60/EZ od 19. rujna 1996. o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u vezi s energetskim označivanjem kombiniranih perilica-sušilica rublja

3

1997

L 229

14

 

 

31997D0556

 

 

 

(97/556/EZ)
Odluka Komisije od 14. srpnja 1997. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u odnosu na povezane sustave/sklopove za vanjsku toplinsku izolaciju sa žbukom (ETICS) (1)

30

1998

L 331

1

 

 

31998L0079

 

 

 

Direktiva 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima

33

2002

L 006

50

 

 

32001L0104

 

 

 

Direktiva 2001/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. prosinca 2001. o izmjeni Direktive Vijeća 93/42/EEZ u vezi s medicinskim proizvodima (1)

70

2003

L 144

9

 

 

32003D0424

 

 

 

(2003/424/EZ)
Odluka Komisije od 6. lipnja 2003. o izmjeni Odluke 96/603/EZ o utvrđivanju popisa proizvoda razreda A Ne doprinose požaru predviđenog u Odluci 94/611/EZ o primjeni članka 20. Direktive Vijeća 89/106/EEZ o građevnim proizvodima (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 1673) (1)

72

2003

L 201

25

 

 

32003D0593

 

 

 

(2003/593/EZ)
Odluka Komisije od 7. kolovoza 2003. o izmjeni Odluke 2003/43/EZ o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 2592) (1)

73

2005

L 135

37

 

 

32005D0403

 

 

 

(2005/403/EZ)
Odluka Komisije od 25. svibnja 2005. o utvrđivanju razreda otpornosti na požar krovova i krovnih pokrova kod vanjskog požara za određene građevne proizvode, kako je predviđeno Direktivom Vijeća 89/106/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1501) (1)

76

2005

L 173

15

 

 

32005D0484

 

 

 

(2005/484/EZ)
Odluka Komisije od 4. srpnja 2005. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu sustava za izgradnju hladnjača i sustava za oblaganje hladnjača (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1961) (1)

79

2006

L 066

47

 

 

32006D0190

 

 

 

(2006/190/EZ)
Odluka Komisije od 1. ožujka 2006. o izmjeni Odluke 97/808/EZ o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s podnim oblogama (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 553) (1)

82

2007

L 213

7

 

 

32007R0963

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 963/2007 od 14. kolovoza 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 s obzirom na odstupanja koja treba odobriti za strukturne poslovne statistike

85

2007

L 247

21

 

 

32007L0047

 

 

 

Direktiva 2007/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 90/385/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na aktivne medicinske proizvode za ugradnju, Direktive Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima i Direktive 98/8/EZ o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (1)

104

2008

L 015

32

 

 

32008D0060

 

 

 

(2008/60/EZ)
Odluka Komisije od 21. prosinca 2007. o izmjeni Odluke 2003/548/EZ s obzirom na uklanjanje određenih vrsta iznajmljenih vodova iz najmanjeg skupa iznajmljenih vodova (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 6635) (1)

139

2008

L 220

24

 

 

32008D0671

 

 

 

(2008/671/EZ)
Odluka Komisije od 5. kolovoza 2008. o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5875 – 5905 MHz za sigurnosne aplikacije inteligentnih transportnih sustava (ITS) (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 4145) (1)

140

2008

L 262

39

 

 

32008D0763

 

 

 

(2008/763/EZ)
Odluka Komisije od 29. rujna 2008. o uspostavljanju zajedničke metodologije za izračun godišnje prodaje prijenosnih baterija i akumulatora krajnjim korisnicima u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 5339) (1)

143

2008

L 339

45

 

 

32008R1275

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1275/2008 od 17. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn za uporabu električne energije u električnoj i elektroničkoj kućanskoj i uredskoj opremi u stanju pripravnosti ili isključenosti (1)

144

2008

L 345

68

 

 

32008L0112

 

 

 

Direktiva 2008/112/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni direktiva Vijeća 76/768/EEZ, 88/378/EEZ, 1999/13/EZ i direktiva 2000/53/EZ, 2002/96/EZ i 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi njihove prilagodbe Uredbi (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (1)

152

2009

L 033

6

 

 

32009R0097

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 97/2009 od 2. veljače 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu korištenja fleksibilnog modula (1)

159

2009

L 040

26

 

 

32009D0109

 

 

 

(2009/109/EZ)
Odluka Komisije od 9. veljače 2009. o organizaciji privremenog pokusa kojim se predviđaju određena odstupanja od stavljanja na tržište mješavina sjemena namijenjenih za upotrebu kao krmno bilje prema Direktivi Vijeća 66/401/EEZ za utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za uvrštenje u točku A. stavka 1. članka 2. Direktive 66/401/EEZ određenih vrsta koje nisu navedene u direktivama Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/55/EZ ili 2002/57/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 724) (1)

161

2009

L 046

3

 

 

32009R0134

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 134/2009 od 16. veljače 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezinog Priloga XI. (1)

166

2009

L 067

14

 

 

32009R0192

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 192/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe s obzirom na razmjenu povjerljivih podataka između Komisije (Eurostata) i država članica (1)

169

2009

L 080

5

 

 

32009R0254

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 254/2009 od 25. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Tumačenja 12 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) (1)

177

2009

L 087

164

 

 

32009R0223

 

 

 

Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (1)

186

2009

L 110

37

 

 

32009D0357(01)

 

 

 

(2009/357/EZ)
Odluka Komisije od 27. travnja 2009. o izmjeni Odluke 2007/134/EZ o osnivanju Europskog istraživačkog vijeća (1)

196

2009

L 198

9

 

 

32009L0059

 

 

 

Direktiva 2009/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o retrovizorima za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (kodificirana verzija) (1)

198

2009

L 201

29

 

 

32009L0079

 

 

 

Direktiva 2009/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o rukohvatima za putnike na motornim vozilima na dva kotača (kodificirana verzija) (1)

204

2009

L 206

13

 

 

32009D0603

 

 

 

(2009/603/EZ)
Odluka Komisije od 5. kolovoza 2009. o utvrđivanju uvjeta za registraciju proizvođača baterija i akumulatora u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 6054) (1)

211

2009

L 264

12

 

 

32009L0105

 

 

 

Direktiva 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na jednostavne tlačne posude (kodificirana verzija) (1)

214

2009

L 317

46

 

 

32009D0884

 

 

 

(2009/884/EZ)
Odluka Komisije od 30. studenoga 2009. o izmjeni Odluke 2007/116/EZ s obzirom na uvođenje dodatnih rezerviranih brojeva koji počinju sa 116(priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 9425) (1)

232

2010

C 210

4

 

 

32010D0803(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 30. srpnja 2010. o osnivanju Foruma na visokoj razini za poboljšano funkcioniranja lanca opskrbe hranom (2010/C 210/03)

234

2010

L 038

11

 

 

32010D0082

 

 

 

(2010/82/EU)
Odluka Komisije od 9. veljače 2010. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevinskih proizvoda s obzirom na dekorativne zidne obloge u rolama i pločama (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 397) (1)

236

2011

L 044

2

 

 

32011R0143

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 143/2011 od 17. veljače 2011. o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (1)

238

2011

L 097

49

 

 

32011D0232

 

 

 

(2011/232/EU)
Odluka Komisije od 11. travnja 2011. o izmjeni Odluke 2000/367/EZ o utvrđivanju sustava razredbe reakcije na požar građevnih proizvoda, građevnih objekata i njihovih dijelova (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2417) (1)

243

2011

L 237

1

 

 

32011R0914

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 914/2011 od 13. rujna 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 605/2010 o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju (1)

245

2011

L 243

7

 

 

32011L0078

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/78/EU od 20. rujna 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tvari Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotip H14, soj: AM65-52 kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

261

2012

L 144

19

 

 

32012R0471

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 471/2012 od 4. lipnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe lisozima (E 1105) u pivu (1)

264

2012

L 144

22

 

 

32012R0472

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 472/2012 od 4. lipnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe glicerolnih estera smole drveta (E 445) za tiskanje na konditorskim proizvodima s tvrdom glazurom (1)

267

2012

L 169

43

 

 

32012R0570

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 570/2012 od 28. lipnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe benzojeve kiseline – benzoata (E 210-213) u bezalkoholnom vinu (1)

270

2012

L 173

8

 

 

32012R0583

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 583/2012 od 2. srpnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe polisorbata (E 432-436) u kokosovom mlijeku (1)

273

2012

L 217

11

 

 

32012D0463

 

 

 

(2012/463/EU)
Odluka Komisije od 23. srpnja 2012. o izmjeni odluka 2006/679/EZ i 2006/860/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (priopćena od brojem dokumenta C(2012) 4984) (1)

275

2012

L 258

1

 

 

32012R0874

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 874/2012 od 12. srpnja 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti električnih žarulja i rasvjetnih tijela (1)

284

2012

L 267

162

 

 

32012R0873

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 873/2012 od 1. listopada 2012. o prijelaznim mjerama koje se odnose na Unijin popis aroma i sirovina utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

304

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top