EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_07_013_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 013

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.013.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 013

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1969

L 156

8

 

 

31969R1192

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1192/69 od 26. lipnja 1969. o zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika

3

1992

L 409

17

 

 

31992L0114

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/114/EEZ od 17. prosinca 1992. o vanjskim izbočinama ispred stražnje stijenke kabine motornih vozila N kategorije

16

1993

L 188

32

 

 

31993L0033

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/33/EEZ od 14. lipnja 1993. o zaštitnim napravama namijenjenim za sprečavanje neovlaštene uporabe motornih vozila na dva ili tri kotača

30

1999

L 040

36

 

 

31999L0007

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/7/EZ od 26. siječnja 1999. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/311/EEZ u odnosu na uređaj za upravljanje motornim vozilima i njihovim prikolicama (1)

36

2002

L 013

9

 

 

32001L0096

 

 

 

Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret (1)

46

2002

L 324

1

 

 

32002R2099

 

 

 

Uredba (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) i o izmjeni uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova

58

2005

L 048

19

 

 

32005L0012

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/12/EZ od 18. veljače 2005. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi 2003/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim zahtjevima stabiliteta za ro-ro putničke brodove (1)

63

2005

L 310

28

 

 

32005L0065

 

 

 

Direktiva 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite luka (1)

72

2006

L 102

35

 

 

32006L0022

 

 

 

Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ - Izjave (1)

84

2006

L 389

261

 

 

32006L0137

 

 

 

(2006/137/EZ)
Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o izmjeni Direktive 2006/87/EZ o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe

93

2007

L 315

1

 

 

32007R1370

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70

96

2008

L 097

72

 

 

32008R0300

 

 

 

Uredba (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (1)

109

2008

L 156

10

 

 

32008R0536

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 536/2008 od 13. lipnja 2008. o provedbi članka 6. stavka 3. i članka 7. Uredbe (EZ) br. 782/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o zabrani organokositrenih spojeva na brodovima i o izmjeni te Uredbe

122

2009

L 013

3

 

 

32009R0029

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 29/2009 od 16. siječnja 2009. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s uslugama podatkovnih veza za jedinstveno europsko nebo (1)

124

2009

L 029

45

 

 

32009L0005

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/5/EZ od 30. siječnja 2009. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prometa (1)

141

2009

L 141

29

 

 

32009L0042

 

 

 

Direktiva 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem (preinačena) (1)

147

2009

L 222

1

 

 

32009L0067

 

 

 

Direktiva 2009/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o ugradbi uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila na dva ili tri kotača (Kodificirana verzija) (1)

166

2010

L 023

6

 

 

32010R0073

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 73/2010 od 26. siječnja 2010. o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo (1)

257

2010

L 094

33

 

 

32010D0216

 

 

 

(2010/216/EU)
Odluka Komisije od 14. travnja 2010. o izmjeni Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem (1)

279

2011

L 288

1

 

 

32011L0082

 

 

 

Direktiva 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama

287

2011

L 314

36

 

 

32011D0765

 

 

 

(2011/765/EU)
Odluka Komisije od 22. studenoga 2011. o kriterijima za priznavanje centara za osposobljavanje strojovođa, o kriterijima za priznavanje ispitivača strojovođa i o kriterijima za organizaciju ispitivanja u skladu s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7966) (1)

302

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top