EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document REGI_AD(2020)652420

TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)) Rapóirtéir don tuairim: Caroline Roose

AD/2020/652420

  The HTML format is unavailable in your User interface language