EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document da2ff042-049f-11ee-87ec-01aa75ed71a1

Consolidated text: Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/749 ón gCoimisiún an 11 April 2023 lena leasaítear Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/260 a mhéid a bhaineann leis na bearta náisiúnta is infheidhme sa Danmhairg maidir le galar baictéarach duáin (BKD) agus neacróis phaincréasach thógálach (IPN) agus na bearta náisiúnta is infheidhme sa Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann) maidir le víreas heirpéis oisre-1μvar (OsHV-1μvar) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

02023D0749 — GA — 12.04.2023 — 000.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/749 ÓN gCOIMISIÚN

an ►C1  11 April 2023 ◄

lena leasaítear Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/260 a mhéid a bhaineann leis na bearta náisiúnta is infheidhme sa Danmhairg maidir le galar baictéarach duáin (BKD) agus neacróis phaincréasach thógálach (IPN) agus na bearta náisiúnta is infheidhme sa Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann) maidir le víreas heirpéis oisre-1μvar (OsHV-1μvar)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

(IO L 099 12.4.2023, lch. 28)


Arna cheartú le:

►C1

Ceartúchán, IO L 105, 20.4.2023, lch.  66 ((AE) 2023/749)
▼B

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/749 ÓN gCOIMISIÚN

an ►C1  11 April 2023 ◄

lena leasaítear Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/260 a mhéid a bhaineann leis na bearta náisiúnta is infheidhme sa Danmhairg maidir le galar baictéarach duáin (BKD) agus neacróis phaincréasach thógálach (IPN) agus na bearta náisiúnta is infheidhme sa Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann) maidir le víreas heirpéis oisre-1μvar (OsHV-1μvar)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)Airteagal 1

Cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo in ionad Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/260.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
IARSCRÍBHINN
“IARSCRÍBHINN IBallstáit (1) nó codanna díobh a mheastar a bheith saor ó ghalair áirithe a bhaineann d’ainmhithe uisceacha agus a bhformheastar na bearta náisiúnta ina leith i gcomhréir le hAirteagal 226(3) de Rialachán (AE) 2016/429

Galar

Ballstát

Cód

Críochú geografach an limistéir a bhformheastar na bearta náisiúnta ina leith

Galar víreas heirpéas Koi (KHV)

An Fhrainc

FR

Crios an Durançole, ó fhoinse na habhann Durançole go dtí a béal ag FR 13092001 CE Ferme Marine de la Durançole

Na deighleoga aonair seo a leanas, inar bunaíocht dobharshaothraithe gach ceann acu leis an uimhir fhormheasta shonraithe:

FR 17116001 CE Pisiculture de l’EARL Carpio

FR 34023506 CE SCEA les poissons du Soleil

FR 34195501 CE Olivier Germaine – Pisciculture

FR 39366002 CE Pisciculture du Moulin de Pierre

FR 63263022 CE Pisciculture de Fontanas

FR 66190003 CE SCEA les poissons du Soleil

FR 72261001 CE Ecloserie de l’AAPPMA de Conlie – Bernay – Ruillé

FR 72294001 CE Ecloserie de l’AAPPMA 72 – Sougé Le Ganelon

An Iodáil

IT

Crios lochanna Monticoli a chuimsíonn an gorlann IT004BZ106, an ‘Grande lago di Monticolo/Große Montiggler see’ agus an ‘Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler see’

Éire

IE

An chríoch iomlán

An Phortaingéil

PT

An deighleog aonair seo a leanas, is bunaíocht dobharshaothraithe í leis an uimhir fhormheasta shonraithe:

PT 06001 CP Herdade de Entre Águas/PT

An Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann)

UK (NI)

Tuaisceart Éireann

Víréime carbán an earraigh (SVC)

An Danmhairg

DK

An chríoch iomlán

An Fhionlainn

FI

An chríoch iomlán

An Ungáir

HU

An chríoch iomlán

Éire

IE

An chríoch iomlán

An tSualainn

SE

An chríoch iomlán

An Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann)

UK (NI)

Tuaisceart Éireann

Galar baictéarach duáin (BKD)

An Danmhairg

DK

Na deighleoga aonair seo a leanas, inar bunaíocht dobharshaothraithe gach ceann acu leis an uimhir fhormheasta shonraithe:

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103471

Abildvad Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103587

Trend Å Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103733

Skade Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

128165

Ollerupgård Dambrug

An Fhionlainn

FI

Na deighleoga aonair seo a leanas, inar bunaíochtaí dobharshaothraithe gach ceann acu leis na huimhreacha formheasta sonraithe:

177-1/

Hanka-Taimen Oy,

177-2

Vanaja and Venekoski Fish Farms

386-1

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Keskijärvi Fish Farm

386-2

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Kontiolahti Fish Farm

065-3

Kainuun Lohi Oy, Likolampi Fish Farm

185-2

Terhontammi Oy, Sorsakoski hatchery

383

Kuusamon Jalokala Oy, Käylä hatchery

253-3

Natural Resources Institute Finland - Luke, Taivalkoski Fish Farm

Éire

IE

An chríoch iomlán

An Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann)

UK (NI)

Tuaisceart Éireann

Neacróis phaincréasach thógálach (IPN)

An Danmhairg

DK

Na deighleoga aonair seo a leanas, inar bunaíocht dobharshaothraithe gach ceann acu leis an uimhir fhormheasta shonraithe:

83138

Hallesøhuse Dambrug

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103554

Fruerlund Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103571

Hallesø Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103668

Ravning Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103802

Ådal Dambrug

103910

Piledal Dambrug

104106

Hallundbæk Dambrug

106314

Ravningkær Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

122355

FREA

125770

Aquasearch Ova

128165

Ollerupgård Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

An Fhionlainn

FI

Codanna ilchríochacha na críche

An tSlóivéin

SI

Na deighleoga aonair seo a leanas, inar bunaíocht dobharshaothraithe gach ceann acu leis an uimhir fhormheasta shonraithe:

SIRIB050108 Pšata

SIRIB120102 Ilirska Bistrica

An tSualainn

SE

Codanna ilchríochacha na críche

Ionfhabhtú le Gyrodactylus salaris (GS)

An Fhionlainn

FI

Dobharcheantair an Tenojoki agus an Näätämöjoki; meastar gur criosanna maolánacha iad dobharcheantair an Paatsjoki, an Tuulomajoki, agus an Uutuanjoki

Éire

IE

An chríoch iomlán

An Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann)

UK (NI)

Tuaisceart Éireann

Ionfhabhtú le halfa-víreas salmainide (SAV)

An Fhionlainn

FI

Codanna ilchríochacha na críche

(1)   

I gcomhréir leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 5(4) den Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann i gcomhar le hIarscríbhinn 2 a ghabhann leis an bPrótacal sin, chun críocha na hIarscríbhinne seo, baineann tagairtí do Bhallstáit leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
IARSCRÍBHINN IIBallstáit (1) nó codanna díobh a bhfuil cláir dhíothaithe acu maidir le galair áirithe a bhaineann d’ainmhithe uisceacha agus a bhformheastar na bearta náisiúnta ina leith i gcomhréir le hAirteagal 226(3) de Rialachán (AE) 2016/429

Galar

Ballstát

Cód

Críochú geografach an limistéir a bhformheastar na bearta náisiúnta ina leith

Galar baictéarach duáin (BKD)

An Danmhairg

DK

Na deighleoga aonair seo a leanas, inar bunaíocht dobharshaothraithe gach ceann acu leis an uimhir fhormheasta shonraithe:

106314

Ravningkær Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

118738

Øster Højgård Avlsdambrug

122491

Tarp Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

An tSualainn

SE

Codanna ilchríochacha na críche

Neacróis phaincréasach thógálach (IPN)

An Danmhairg

DK

Na deighleoga aonair seo a leanas, inar bunaíocht dobharshaothraithe gach ceann acu leis an uimhir fhormheasta shonraithe:

103606

Lundby Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

An tSualainn

SE

Codanna cois fharraige na críche

(1)   

I gcomhréir leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 5(4) den Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann i gcomhar le hIarscríbhinn 2 a ghabhann leis an bPrótacal sin, chun críocha na hIarscríbhinne seo, baineann tagairtí do Bhallstáit leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.”

Top