EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document b1022366-0185-11ef-a251-01aa75ed71a1

Consolidated text: Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2447 ón gCoimisiún an 24 Deireadh Fómhair 2023 maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe (tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2023) 7450) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

02023D2447 — GA — 15.02.2024 — 006.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/2447 ÓN gCOIMISIÚN

an 24 Deireadh Fómhair 2023

maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe

(tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2023) 7450)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

(IO L 2447 30.10.2023, lch. 1)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

 M1

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/2578 ÓN gCOIMISIÚN  an 13 Samhain 2023

  L 2578

1

20.11.2023

 M2

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/2695 ÓN gCOIMISIÚN  an 24 Samhain 2023

  L 2695

1

28.11.2023

 M3

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/2778 ÓN gCOIMISIÚN  an 7 Nollaig 2023

  L 2778

1

12.12.2023

 M4

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/2913 ÓN gCOIMISIÚN  an 20 Nollaig 2023

  L 2913

1

29.12.2023

 M5

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2024/258 ÓN gCOIMISIÚN  an 10 Eanáir 2024

  L 258

1

18.1.2024

 M6

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2024/416 ÓN gCOIMISIÚN  an 25 Eanáir 2024

  L 416

1

31.1.2024

►M7

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2024/580 ÓN gCOIMISIÚN  an 9 Feabhra 2024

  L 580

1

15.2.2024
▼B

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/2447 ÓN gCOIMISIÚN

an 24 Deireadh Fómhair 2023

maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe

(tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2023) 7450)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

Leis an gCinneadh seo, bunaítear an méid seo a leanas ar leibhéal an Aontais:

(a) 

na criosanna cosanta agus faireachais atá le bunú ag na Ballstáit a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo (na Ballstáit lena mbaineann), tar éis ráig nó ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis nó in éin i mbraighdeanas, i gcomhréir le hAirteagal 21 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, agus fad na mbeart rialaithe galar atá le cur i bhfeidhm sna criosanna cosanta i gcomhréir le hAirteagal 39, agus sna criosanna faireachais i gcomhréir le hAirteagal 55 den Rialachán Tarmligthe sin.

(b) 

na criosanna srianta breise atá le bunú ag na Ballstáit lena mbaineann, tar éis ráig nó ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis nó in éin i mbraighdeanas, i gcomhréir le hAirteagal 21 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, agus fad na mbeart atá le cur i bhfeidhm sna criosanna srianta breise.

Leagtar síos sa Chinneadh seo freisin rialacha maidir le gluaiseachtaí coinsíneachtaí d’éanlaithe clóis, d’éin i mbraighdeanas, d’uibheacha goir agus d’uibheacha sonracha saor ó phataiginí ó na criosanna srianta breise, i gcás inar deonaíodh maolú, i gcomhréir le hAirteagal 23 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, lena gceadaítear gluaiseachtaí den sórt sin.

Airteagal 2

An crios cosanta

Áiritheoidh na Ballstáit lena mbaineann an méid seo a leanas:

(a) 

go gcuimseoidh na criosanna cosanta arna mbunú ag a n-údaráis inniúla, i gcomhréir le hAirteagal 21(1), pointe(a), de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, na limistéir a liostaítear ar a laghad mar chriosanna cosanta i gCuid A den Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo;

(b) 

go gcoimeádtar ar siúl na bearta atá le cur i bhfeidhm sna criosanna cosanta, dá bhforáiltear in Airteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, ar a laghad go dtí na dátaí le haghaidh na gcriosanna cosanta a leagtar amach i gCuid A den Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

Airteagal 3

An crios faireachais

Áiritheoidh na Ballstáit lena mbaineann an méid seo a leanas:

(a) 

go gcuimseoidh na criosanna faireachais arna mbunú ag a n-údaráis inniúla, i gcomhréir le hAirteagal 21(1), pointe (b), de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, ar a laghad na limistéir a liostaítear mar chriosanna faireachais i gCuid B den Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo;

(b) 

go gcoimeádtar ar siúl na bearta atá le cur i bhfeidhm sna criosanna faireachais, dá bhforáiltear in Airteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, ar a laghad go dtí na dátaí le haghaidh na gcriosanna faireachais a leagtar amach i gCuid B den Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

Airteagal 4

Criosanna srianta breise

Áiritheoidh na Ballstáit lena mbaineann an méid seo a leanas:

(a) 

go gcuimseoidh na criosanna srianta breise arna mbunú ag a n-údaráis inniúla, i gcomhréir le hAirteagal 21(1), pointe (c), de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, ar a laghad na limistéir a liostaítear mar chriosanna srianta breise i gCuid C den Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo;

(b) 

go gcoimeádtar ar siúl na bearta atá le cur i bhfeidhm sna criosanna srianta breise, dá bhforáiltear in Airteagal 21(1), pointe (c), de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, ar a laghad go dtí na dátaí le haghaidh na gcriosanna srianta breise a leagtar amach i gCuid C den Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo;

(c) 

i gcás ina ndeonóidh údarás inniúil Ballstáit lena mbaineann maolú, tar éis toradh dearfach ar mheasúnú riosca, i gcomhréir le hAirteagal 23 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, lena gceadaítear gluaiseachtaí coinsíneachtaí éanlaithe clóis, éan faoi chuing, uibheacha goir agus uibheacha saor ó phataigin shonrach ó na criosanna srianta breise a liostaítear i gCuid C den Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo chuig Ballstáit eile, áiritheoidh na Ballstáit lena mbaineann go mbeidh an deimhniú sláinte ainmhithe ábhartha nó an deimhniú sláinte ainmhithe/oifigiúil a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/403 ón gCoimisiún in éineacht leis na coinsíneachtaí sin, deimhniú nach mór an fianú seo a leanas a bheith ann:

‘Comhlíonann an choinsíneacht na forálacha a leagtar síos in Airteagal 4 de Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) C(2023)7450 ón gCoimisiún.’

Airteagal 5

Cur i bhFeidhm

Beidh feidhm ag an gCinneadh seo go dtí an 30 Meán Fómhair 2024.

Airteagal 6

Seolaithe

Is chuig na Ballstáit a dhírítear an Cinneadh seo.

▼M7
IARSCRÍBHINN

Cuid A

Criosanna cosanta sna Ballstáit lena mbaineann* dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (a), agus Airteagal 2:

Ballstát: An BhulgáirUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Plovdiv Region

BG-HPAI(P)-2024-00001

BG-HPAI(P)-2024-00002

BG-HPAI(P)-2024-00003

The following villages in Brezovo municipality:

— Brezovo

— Choba

1.3.2024

BG-HPAI(P)-2024-00004

The following villages in Brezovo municipality:

— Otets Kirilovo

— Drangovo

8.3.2024

Ballstát: An tSeiciaUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Pardubice Region:

CZ-HPAI(P)-2024-00001

633933 Dvořisko; 638269 Hemže; 651974 Choceň; 790737 Kosořín; 687031 Loučky; 633941 Nořín; 790745 Zálší u Chocně; 791024 Zářecká Lhota;

25.2.2024

CZ-HPAI(P)-2024-00002

724661 Horní Hynčina; 647233 Hradec nad Svitavou; 662801 Moravská Kamenná Horka; 724670 Pohledy; 748242 Sklené u Svitav;

27.2.2024

Vysočina Region:

CZ-HPAI(P)-2024-00003

615463 Budišov; 783226 Hostákov; 751219 Kojatín; 701599 Nárameč; 726842 Pozďatín; 751227 Smrk na Moravě; 768286 Trnava u Třebíče; 701602 Valdíkov; 783234 Vladislav;

2.3.2024

Ballstát: An DanmhairgUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

DK-HPAI(P)-2024-00001

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2415; E 11.4210

18.2.2024

DK-HPAI(P)-2024-00002

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2951; E 11.2851

21.2.2024

DK-HPAI(P)-2024-00003

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2437; E 11.3894

23.2.2024

DK-HPAI(P)-2024-00004

The parts of Sorø and Kalundborg municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.5304; E 11.3738

29.2.2024

DK-HPAI(P)-2024-00005

The parts of Aabenraa municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9033; E 9.2812

29.2.2024

Ballstát: An GhearmáinUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2024-00020

Stadt Cottbus

Betroffen sind die Gemarkungen Ströbitz, Sachsendorf, Groß Gaglow, Madlow, Spremberger Vorstadt, Altstadt, Brunschwig

14.2.2024

Landkreis Spree-Neiße

Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Kolkwitz, Hänchen, Klein Gaglow

14.2.2024

HESSEN

DE-HPAI(P)-2024-00006

Landkreis Kassel

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück

25.2.2024

Landkreis Schwalm-Eder

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Edermünde, Guxhagen

25.2.2024

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2024-00008

Landkreis Vorpommern-Rügen

— die gesamte Gemeinde Ummanz, außer die Ortsteile Unrow und Moordorf

— von der Gemeinde Gingst die Ortsteile Rattelvitz, Volsvitz, Gingst und Kapelle

27.2.2024

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2024-00005

Landkreis Northeim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Städte Dassel und Einbeck.

9.2.2024

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2024-00007

Kreis Steinburg

Beschreibung/Benennung der Schutzzone

Amt Krempermarsch:

Die Gemeinden

— Süderau

— Grevenkop

— der westliche der A23 gelegene Teil der Gemeinde Hohenfelde

— der nördlich gelegene Teil der Straßen Heisterender Chaussee, Horstheider Weg, Schulstraße, Wilhelm-Busch-Weg, Horstmoor, Schönmoor der Gemeinde Horst

— der östlich gelegene Teil der Gemeinde Sommerland

— der östlich gelegene Teil der Gemeinde Krempe

— der südlich gelegene Teil der Straße West und Ost (K10) der Gemeinde Neuenbrook

27.2.2024

Ballstát: An FhraincUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Departement: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2024-00003

FR-HPAI(P)-2024-00004

BAZOGES-EN-PAILLERS à l’est de la D37 et de la D23

BEAUREPAIRE

LA GAUBRETIERE à l’ouest de la D755

LES LANDES-GENUSSON à l’est de la D37 et sud de la D755

7.2.2024

Ballstát: An ChróitUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Županija: Brodsko- Posavska

HR-HPAI(P)- 2024-00001

Općina Brodski Stupnik

— naselja: Brodski Stupnik, Stari Slatnik

Općina Bebrina

— naselje Stupnički Kuti

6.3.2024

Ballstát: An UngáirUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Somogy vármegye

HU-HPAI(P)-2024-00005

Kaposvár település közigazgatási területének a 46.386440 és a 17.813310 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

14.2.2024

Győr-Moson-Sopron vármegye

HU-HPAI(P)-2024-00006

Farád, Jobaháza, Rábatamási és Szárföld települések közigazgatási területének a 47.604131 és a 17.157886 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

17.2.2024

Komárom-Esztergom vármegye

SK-HPAI(P)-2024-00002

Ács és Komárom települések közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.3.2024

Ballstát: An PholainnUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

PL-HPAI(P)-2024-00003

PL-HPAI(P)-2024-00004

PL-HPAI(P)-2024-00006

W województwie lubelskim:

1.  powiat lubartowski:

a.  gmina Uścimów: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Nowa Jedlanka, Krasne, Stara Jedlanka PGR;

b.  gmina Ostrów Lubelski: Ostrów Lubelski, Kolechowice,

2.  powiat parczewski:

a.  gmina Sosnowica: Nowy Orzechów.

21.2.2024

PL-HPAI(P)-2024-00005

PL-HPAI(P)-2024-00008

W województwie łódzkim:

1.  powiat sieradzki:

a.  gmina Brzeźnio: Dębołęka, Krzaki, Tumidaj, Złotowizna;

b.  gmina Sieradz: Kłocko, Kuśnie, Łosieniec

c.  gmina Wróblew: Charłupia Wielka, Dąbrówka, Drzązna, Gęsówka, Józefów, Kobierzycko, Kościerzyn, Krzakowizna, Ocin, Oraczew, Oraczew Mały, Próchna, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Słomków Suchy, Smardzew, Tworkowizna, Tworkowizna Oraczewska, Wróblew.

26.2.2024

PL-HPAI(P)-2024-00007

W województwie wielkopolskim:

1.  Część gmin: Szamotuły, Kaźmierz w powiecie szamotulskim.

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.57614/16.59529

21.2.2024

PL-HPAI(P)-2024-00009

W województwie lubuskim:

1.  powiat gorzowski:

a.  gmina Deszczno: Ulim, Prądocin, Dzierżów, Krasowiec, Płonica, Koszęcin, część miejscowości Białobłocie, część miejscowości Bolemin, część miejscowości Kiełpin;

b.  gmina Bogdaniec: Jasiniec;

2.  powiat sulęciński:

a.  gmina Krzeszyce: Kołczyn, Łąków, Rudnica.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 52.6488/15.2025

27.2.2024

Ballstát: An tSlóvaicUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

SK-HPAI(P)-2024-00002

Zlatná na Ostrove, Komárno mesto (city) – časť (part) Čerhát a (and) Nová Stráž

3.3.2024

SK-HPAI(P)-2024-00003

Municipalities of (villages) Častá, Štefanová, Dubová, Píla (county of Pezinok; region Bratislava)

3.3.2024

SK-HPAI(P)-2024-00004

Municipalities of (villages) Špačince, Dolná Krúpa, Jaslovské Bohunice, Malženice, city of Trnava (county of Trnava; region Trnava)

3.3.2024

Ballstát: An tSualainnUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

SE-HPAI(P)-2024-00002

Those parts of the municipality of Ystad contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.403746 and E 14.090864

9.2.2024

Cuid B

Criosanna faireachais sna Ballstáit lena mbaineann* dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (a), agus Airteagal 3:

Ballstát: An BhulgáirUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Plovdiv Region

BG-HPAI(P)-2024-00001

BG-HPAI(P)-2024-00002

BG-HPAI(P)-2024-00003

The following village in Brezovo municipality:

— Brezovo

— Choba

2.3.2024 – 10.3.2024

The following villages in Brezovo municipality:

— Tyurkmen

— Otets Kirilovo

— Drangovo

— Zlatosel

— Zelenikovo

— Bolyarino

The following villages in Rakovski municipality:

— Rakovski

— General Nikolaevo

10.3.2024

BG-HPAI(P)-2024-00004

The following villages in Brezovo municipality:

— Zlatosel

— Zelenkovo

— Bolyarino

— Padarsko

— Borets

— Streltsi

— Varben

The following villages in Rakovski municipality:

— Rakovski

— General Nikolaevo

17.3.2024

The following villages in Brezovo municipality:

— Otets Kirilovo

— Drangovo

9.3.2024 – 17.3.2024

Stara Zagora Region

BG-HPAI(P)-2024-00001

BG-HPAI(P)-2024-00002

BG-HPAI(P)-2024-00003

The following villages in Bratya Daskalovi municipality:

— Pravoslav

— Kolyu Marinovo

— Veren

— Granit

10.3.2024

Ballstát: An tSeiciaUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Pardubice Region:

CZ-HPAI(P)-2024-00001

603236 Běstovice; 606421 Bohuňovice u Litomyšle; 748510 Bošín u Chocně; 609277 Brandýs nad Orlicí; 617491 Cerekvice nad Loučnou; 622567 České Heřmanice; 712108 Dobrá Voda u Orlického Podhůří; 627861 Dobříkov; 630179 Dolní Sloupnice; 634328 Džbánov u Litomyšle; 634336 Džbánov u Vysokého Mýta; 775410 Gerhartice; 642118 Horky; 644129 Horní Sloupnice; 658189 Hrádek u Jehnědí; 648752 Hrušová; 653101 Chotěšiny; 790931 Janovičky u Zámrsku; 658197 Jehnědí; 775347 Kerhartice nad Orlicí; 668036 Koldín; 681580 Lhůta u Vysokého Mýta; 699837 Mostek nad Orlicí; 701645 Nasavrky u Chocně; 723894 Němčí; 717053 Oucmanice; 617504 Pekla; 721824 Plchovice; 721859 Plchůvky; 712141 Rviště; 627879 Rzy; 745367 Řetůvka; 712159 Říčky u Orlického Podhůří; 617512 Řídký; 746487 Seč u Brandýsa nad Orlicí; 748528 Skořenice; 749681 Slatina u Vysokého Mýta; 753165 Sruby; 758761 Sudislav nad Orlicí; 758906 Sudslava; 707601 Svatý Jiří; 767263 Tisová u Vysokého Mýta; 723908 Turov; 772437 Týnišťko; 773948 Újezd u Chocně; 776793 Vanice; 778630 Velká Skrovnice; 784231 Voděrady u Českých Heřmanic; 785164 Vraclav; 785211 Vračovice; 788228 Vysoké Mýto; 790958 Zámrsk;

5.3.2024

633933 Dvořisko; 638269 Hemže; 651974 Choceň; 790737 Kosořín; 687031 Loučky; 633941 Nořín; 790745 Zálší u Chocně; 791024 Zářecká Lhota;

26.2.2024 – 5.3.2024

CZ-HPAI(P)-2024-00002

600857 Banín; 601683 Bělá nad Svitavou; 607991 Boršov u Moravské Třebové; 609927 Brněnec; 614076 Březina u Moravské Třebové; 749664 Březinka; 614726 Březová nad Svitavou; 614734 Česká Dlouhá; 662798 Česká Kamenná Horka; 761001 Čtyřicet Lánů; 626431 Dlouhá Loučka; 743330 Dolní Rudná; 796280 Horákova Lhota; 743348 Horní Rudná; 657255 Janůvky; 667595 Koclířov; 675873 Křenov; 679259 Lavičné; 614742 Moravská Dlouhá; 698784 Moravská Chrastová; 760994 Moravský Lačnov; 614751 Muzlov; 737852 Radiměř; 760951 Svitavy-město; 760960 Svitavy-předměstí; 614084 Šnekov; 775541 Útěchov u Moravské Třebové; 779989 Vendolí; 614769 Zářečí nad Svitavou; 796298 Želivsko;

27.2.2024

724661 Horní Hynčina; 647233 Hradec nad Svitavou; 662801 Moravská Kamenná Horka; 724670 Pohledy; 748242 Sklené u Svitav;

28.2.2024 – 7.3.2024

Hradec Králové Region:

CZ-HPAI(P)-2024-00001

576140 Borovnice; 576387 Kostelecké Horky; 576441 Lhoty u Potštejna; 548723 Polom;

5.3.2024

Vysočina Region:

CZ-HPAI(P)-2024-00003

600849 Baliny; 606812 Batouchovice; 615382 Budíkovice; 790214 Častotice; 623890 Číměř nad Jihlavou; 629081 Dolní Heřmanice; 640611 Hodov; 642932 Horní Heřmanice; 644587 Horní Vilémovice; 743259 Hroznatín; 662763 Kamenná nad Oslavou; 662771 Klementice; 666661 Klučov; 669041 Koněšín; 671592 Kozlany; 672050 Kožichovice; 708003 Nový Telečkov; 709450 Okarec; 750093 Okrašovice; 629090 Oslava; 713198 Oslavice; 708011 Oslavička; 713368 Osové; 769622 Plešice; 722944 Pocoucov; 769916 Podklášteří; 750107 Pozďátky; 734161 Přeckov; 736562 Ptáčov; 737003 Pyšel; 740535 Rohy; 743267 Rudíkov; 750115 Slavičky; 757926 Střítež u Třebíče; 623903 Střížov u Třebíče; 758299 Studenec u Třebíče; 758582 Studnice; 765104 Tasov; 769631 Třebenice na Moravě; 769738 Třebíč; 769941 Týn u Třebíče; 737011 Vaneč; 783617 Vlčatín; 790222 Zahrádka na Moravě;

11.3.2024

615463 Budišov; 783226 Hostákov; 751219 Kojatín; 701599 Nárameč; 726842 Pozďatín; 751227 Smrk na Moravě; 768286 Trnava u Třebíče; 701602 Valdíkov; 783234 Vladislav;

3.3.2024 – 11.3.2024

Ballstát: An DanmhairgUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

DK-HPAI(P)-2024-00001

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2415; E 11.4210

27.2.2024

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2415; E 11.4210

19.2.2024 – 27.2.2024

DK-HPAI(P)-2024-00002

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2951; E 11.2851

1.3.2024

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2951; E 11.2851

22.2.2024 – 1.3.2024

DK-HPAI(P)-2024-00003

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2437; E 11.3894

4.3.2024

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2437; E 11.3894

24.2.2024 – 3.3.2024

DK-HPAI(P)-2024-00004

The parts of Sorø, Kalundborg, Slagelse and Holbæk municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.5304; E 11.3738

9.3.2024

The parts of Sorø and Kalundborg municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates From 01.03.2024 Until 09.03.2024 3 N 55.5304; E 11.3738

1.3.2024 – 9.3.2024

DK-HPAI(P)-2024-00005

The parts of Aabenraa municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 54.9033; E 9.2812

9.3.2024

The parts of Aabenraa municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9033; E 9.2812

1.3.2024 – 9.3.2024

Ballstát: An GhearmáinUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

BADEN-WÜRTTEMBERG

DE-HPAI(P) 2024-00003

Landkreis Heidenheim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Überwachungszone: Betroffen sind:

— · Dischingen mit allen Teilorten, ausgenommen Ortsteil Ballmertshofen

— · Giengen an der Brenz, Ortsteil Hohenmemmingen

— · Giengen an der Brenz, Schratenhof

— · Giengen an der Brenz, Ortsteil Sachsenhausen

— · Giengen an der Brenz, Steinwiesenstraße

— · Giengen an der Brenz, Brühlstraße

— · Hermaringen, Allewind

— · Hermaringen, Unterm Strohmberg

— · Nattheim, Ortsteil Fleinheim

Nattheim, Wahlberg

9.2.2024

Landkreis Heidenheim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Überwachungszone: Betroffen sind: Dischingen, Ortsteil Ballmertshofen

1.2.2024 – 9.2.2024

Landkreis Ostalbkreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Betroffen sind Teile der Gemeinde Neresheim und Kösingen

9.2.2024

BAYERN

DE-HPAI(P)-2024-00003

Landkreis Dillingen a.d. Donau

Betroffen sind die Gemarkungen Ziertheim und Dattenhausen sowie Teile der Gemarkungen Oberbechingen, Zöschingen, Burghagel, Reistingen, Mödingen, Wittislingen und Unterbechingen

1.2.2024 – 9.2.2024

Landkreis Dillingen a.d. Donau

Betroffen sind die Gemarkungen Hausen, Oberfinningen, Zöschingen, Staufen, Syrgenstein, Landshausen, Bachhagel, Bergheim, Schabringen, Haunsheim, Frauenriedhausen und Veitriedhausen sowie Teile der Gemarkungen Oberbechingen, Untermedlingen, Zoltingen, Leiheim, Unterliezheim, Lutzingen,

Deisenhofen, Unterfinningen, Mörslingen, Burghagel, Reistingen,

Mödingen, Wittislingen, Echenbrunn, Unterbechingen, Obermedlingen, Gundelfingen a.d.Donau, Lauingen a.d. Donau, Faimingen, Donaualtheim, Schretzheim, Steinheim

und Dillingen a.d. Donau

9.2.2024

Landkreis Donau-Ries

Betroffen sind Teile der Gemeinden Amerdingen und Forheim

9.2.2024

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2024-00020

Stadt Cottbus

Betroffen sind die Gemarkungen Ströbitz, Sachsendorf, Groß Gaglow, Madlow, Spremberger Vorstadt, Altstadt, Brunschwig

14.2.2024 – 23.2.2024

Landkreis Spree-Neiße

Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Kolkwitz, Hänchen, Klein Gaglow

14.2.2024 – 23.2.2024

Stadt Cottbus

Betroffen sind die Gemarkungen Sielow, Döbbrick, Willmersdorf, Saspow, Schmellwitz, Merzdorf, Dissenchen, Sandow, Branitz, Kiekebusch, Gallinchen, Kahren

23.2.2024

Landkreis Spree-Neiße

— Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust, Neuendorf, Bärenbrück

— ein Teil der Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Frauendorf, Groß Oßnig, Neuhausen, Klein Döbbern, Groß Döbbern, Bagenz

— ein Teil der Stadt Spremberg mit den Gemarkungen Sellessen, Bühlow

— ein Teil der Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Schorbus, Leuthen, Laubst, Siewisch, Casel

— ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Krieschow, Glinzig, Limberg, Gulben, Papitz, Milkersdorf

— ein Teil vom Amt Burg mit den Gemarkungen Dissen, Striesow, Briesen, Guhrow, Werben

23.2.2024

HESSEN

DE-HPAI(P)-2024-00006

Landkreis Kassel

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück, Schauenburg, Lohfelden, Söhrewald

5.3.2024

Landkreis Kassel

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück

26.2.2024 – 5.3.2024

Landkreis Schwalm-Eder

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Edermünde, Guxhagen, Gudensberg, Niedenstein, Felsberg, Körle, Melsungen

5.3.2024

Landkreis Schwalm-Eder

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Edermünde, Guxhagen

26.2.2024 – 5.3.2024

Kreisfreie Stadt Kassel

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036 Betroffen sind Teile der Stadt Kassel

5.3.2024

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2024-00008

Landkreis Vorpommern-Rügen

— die gesamte Gemeinde Ummanz, außer die Ortsteile Unrow und Moordorf

— von der Gemeinde Gingst die Ortsteile Rattelvitz, Volsvitz, Gingst und Kapelle

28.2.2024 -7.3.2024

Landkreis Vorpommern-Rügen

— die gesamte Gemeinde Schaprode außer der Ortsteil Seehof

— die gesamte Gemeinde Trent außer der Ortsteil Vaschvitz

— von der Gemeinde Rappin der Ortsteil Zirmoisel

— die gesamte Gemeinde Kluis

— von der Gemeinde Gingst die Ortsteile Güstin, Haidhof, Malkvitz, Presnitz und Teschvitz

— von der Gemeinde Patzig der Ortsteil Veikvitz

— von der Gemeinde Bergen auf Rügen die Ortsteile Ramitz und Ramitz Siedlung

— von der Gemeinde Parchtitz die Ortsteile Boldevitz, Muglitz, Volkshagen, Neuendorf und Platvitz

— die gesamte Gemeinde Dreschvitz

— von der Gemeinde Samtens der Ortsteil Negast

— von der Gemeinde Rambin die Ortsteile Rothenkirchen, Drammendorf, Neuendorfer Kate, Giesendorf, Grabitz, Breesen, Gurvitz und Bessin

— von der Gemeinde Ummanz die Ortsteile Unrow und Moordorf

7.3.2024

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2024-00005

Landkreis Holzminden

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Gemeinden Eimen, Wenzen und Wangelnstedt.

18.2.2024

Landkreis Northeim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Gemeinde Solling und der Städte Dassel, Einbeck und Moringen.

18.2.2024

Landkreis Northeim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Städte Dassel und Einbeck.

9.2.2024-

18.2.2024

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2024-00004

Ostholstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

10.709593/54.287572

Die gesamte Gemeinde Wangels, sowie Teile der Gemeinden Harmsdorf, Kasseedorf, Lensahn, Malente, Schönwalde am Bungsberg und der Stadt Oldenburg

10.2.2024

Ostholstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

10.709593/54.287572

Teile der Gemeinde Wangels

2.2.2024

10.2.2024

Plön

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

10.709593/54.287572

Gesamtfläche der Gemeinden Högsdorf, Howacht, Kletkamp

Teile der Gemeinden Behrensdorf, Blekendorf, Dannau, Helmsdorf, Kirchnüchel, Klamp, Lütjenburg, Panker

10.2.2024

Plön

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

10.709593/54.287572

Teile der Gemeinde Blekendorf

2.2.2024

10.2.2024

DE-HPAI(P)-2024-00007

Kreis Pinneberg

Beschreibung/Benennung der Überwachungszone

Amt Elmshorn Land:

Die Gemeinden

— Raa-Besenbek, Klein Offenseth-Sparrieshoop

Stadt Elmshorn: Stadtgebiet nördlich der Krückau

Amt Rantzau:

Gemeinde Groß Offenseth-Aspern nördlich der L113 und westlich der L112

VG Barmstedt Hörnerkirchen:

Gemeinden Brande-Hörnerkirchen, Westerhorn, Osterhorn

7.3.2024

Kreis Steinburg:

Beschreibung/Benennung der Überwachungszone

Amt Krempermarsch:

Die Gemeinden

— Elskop

— Neuenbrook

— Dägeling

— Kremperheide

— Krempermoor

— Rethwisch

— Stadt Krempe

— Bahrenfleth

— Stadt Glückstadt

Stadt Itzehoe

Amt Horst-Herzhorn:

Die Gemeinden

— Horst

— Sommerland

— Kiebitzreihe

— Altenmoor

— Neuendorf b. Elmshorn

— Kollmar

— Herzhorn

— Engelbrechtsche Wildnis

— Blomesche Wildnis

— Hohenfelde

— Borsfleth

— Krempdorf

Amt Wilstermarsch:

Die Gemeinden

— Beidenfleth

— Wewelsfleth

Amt Itzehoe-Land:

Die Gemeinden

— Heiligenstedten

— Heiligenstedtenerkamp

— Hodorf

Amt Breitenburg:

Die Gemeinden

— Breitenburg

— Kollmoor

— Kronsmoor

— Lägerdorf

— Münsterdorf

— Oelixdorf

— Westermoor

7.3.2024

Kreis Steinburg:

Beschreibung/Benennung der Überwachungszone (vorher Schutzzone)

Amt Krempermarsch:

Die Gemeinden

— Süderau

— Grevenkop

— der westliche der A23 gelegene Teil der Gemeinde Hohenfelde

— der nördlich gelegene Teil der Straßen Heisterender Chaussee, Horstheider Weg, Schulstraße, Wilhelm-Busch-Weg, Horstmoor, Schönmoor der Gemeinde Horst

— der östlich gelegene Teil der Gemeinde Sommerland

— der östlich gelegene Teil der Gemeinde Krempe

der südlich gelegene Teil der Straße West und Ost (K10) der Gemeinde Neuenbrook

28.2.2024 -7.3.2024

DK-HPAI(P)-2024-00005

Ausbruch in Dänemark

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.28123241/54.90335998

Teile der Gemeinden Böxlund, Jardelund und Weesby

9.3.2024

Ballstát: An FhraincUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Departement: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2024-00003

FR-HPAI(P)-2024-00004

BAZOGES-EN-PAILLERS à l’ouest de la D37 et D23

CHANVERRIE au sud de la D27, à l’ouest de la rue du bocage, au nord de la rue des Pins puis à l’ouest de la rue du Boisniard/Les Quatre Vents/Le Petit Bois puis au sud de la D72 puis à l’ouest D160

CHAVAGNES-EN-PAILLERS à l’est de la D137 puis à l’est de la D62 et de la D6

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU

LA BRUFFIERE au sud de la D753

LA GAUBRETIERE à l’est de la D755

LES HERBIERS à l’ouest de la D48, D23 et D755B puis nord de la D11

LES LANDES-GENUSSON à l’ouest de la D37 et au nord de la D755

MESNARD-LA-BAROTIERE

MONTAIGU-VENDEE au nord de la D23 et au sud de la route de la Rondardière

SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX

SAINT-FULGENT

SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS

TIFFAUGES

TREIZE SEPTIERS au sud de la D753

VENDRENNES au nord de la route de la Landette/de La Grollerie puis de la rue du Champ de la Foire puis au nord de la D53 puis de la D160

16.2.2024

BAZOGES-EN-PAILLERS à l’est de la D37 et de la D23

BEAUREPAIRE

LA GAUBRETIERE à l’ouest de la D755

LES LANDES-GENUSSON à l’est de la D37 et sud de la D755

8.2.2024 – 16.2.2024

Ballstát: An ChróitUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Županija: Brodsko- Posavska

HR-HPAI(P)-2024-00001

Općina Bebrina

— naselja: Kaniža, Banovci, Bebrina, Dubočac, Šumeće, Zbjeg

— Općina Brodski Stupnik

— 

— naselja: Lovčić, Krajačići

Općina Oriovac

— naselja: Oriovac, Radovanje, Bečic, Pričac, Ciglenik, Slavonski Kobaš, Kujnik, Lužani, Malino

Općina Pleternica:

— naselja: Bučje, Zagrađe, Brodski Drenovac

Općina Sibinj

— naselja: Bartolovci, Sibinj, Grižići, Gornji Andrijevci, Jakačina Mala, Slobodnica

15.3.2024

Općina Brodski Stupnik

— naselja: Brodski Stupnik, Stari Slatnik

Općina Bebrina

— naselje Stupnički Kuti

7.3.2024 – 15.3.2024

Ballstát: An UngáirUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

HU-HPAI(P)-2024-00002

HU-HPAI(P)-2024-00004

Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős és Tomajmonostora települések közigazgatási területének a 47.491020 és a 20.629770, valamint a 47.491271 és a 20.628104 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

11.2.2024

Heves vármegye

HU-HPAI(P)-2024-00002

HU-HPAI(P)-2024-00004

Kisköre, Sarud, Tiszanána és Újlőrincfalva települések közigazgatási területének a a 47.491020 és a 20.629770, valamint a 47.491271 és a 20.628104 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

11.2.2024

Komárom-Esztergom vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00145

HU-HPAI(P)-2023-00148

HU-HPAI(P)-2024-00001

Ács, Bábolna, Bana, Bársonyos, Kerékteleki és Tárkány települések közigazgatási területének a 47.637222 és a 17.881389, a 47.643880 és a 17.877500, valamint a 47.643500 és a 17.877580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

12.2.2024

SK-HPAI(P)-2024-00002

Ács és Komárom települések közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

12.3.2024

Győr-Moson-Sopron vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00145

HU-HPAI(P)-2023-00148

HU-HPAI(P)-2024-00001

Bőny, Gönyű, Győr, Győrság, Mezőörs, Nagyszentjános, Nyalka, Pázmándfalu, Pér, Rétalap, Táp és Töltéstava települések közigazgatási területének a 47.637222 és a 17.881389, a 47.643880 és a 17.877500, valamint a 47.643500 és a 17.877580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe

12.2.2024

HU-HPAI(P)-2024-00006

Acsalag, Babót, Barbacs, Bogyoszló, Bősárkány, Csorna, Dör, Farád, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Pásztori, Potyond, Rábatamási, Sopronnémeti, Szárföld, Szil, Szilsárkány, Veszkény és Zsebeháza települések közigazgatási területének a 47.604131 és a 17.157886 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

26.2.2024

SK-HPAI(P)-2024-00002

Gönyű település közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

12.3.2024

Somogy vármegye

HU-HPAI(P)-2024-00005

Bárdudvarnok, Baté, Cserénfa, Fonó, Hetes, Juta, Kaposhomok, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposvár, Kaposszerdahely, Magyaratád, Magyaregres, Orci, Patalom, Sántos, Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Szenna, Szentbalázs, Taszár, Várda, Zimány, Zselickislak és Zselicszentpál települések közigazgatási területének a a 46.386440 és a 17.813310 GPS-koordináták által meghatározott meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

23.2.2024

HU-HPAI(P)-2024-00005

Kaposvár település közigazgatási területének a 46.386440 és a 17.813310 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

15.2.2024 - 23.2.2024

Ballstát: An PholainnUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

PL-HPAI(P)-2024-00002

W województwie zachodniopomorskim:

1.  powiat goleniowski:

a.  część gmin: Osina, Nowogard, Maszewo, Goleniów

2.  powiat łobeski:

a.  część gminy Dobra

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 53.58037/15.06903

9.2.2024

W województwie zachodniopomorskim:

1.  powiat goleniowski:

a.  część gmin: Osina, Nowogard, Maszewo

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.58037/15.06903

1.2.2024 – 9.2.2024

PL-HPAI(P)-2024-00003

PL-HPAI(P)-2024-00004

PL-HPAI(P)-2024-00006

W województwie lubelskim:

1.  powiat lubartowski

a)  gmina Uścimów: Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka;

b)  gmina Ostrów Lubelski: Bójki, Jamy, Kaznów Kolonia, Kolechowice Folwark, Kolechowice Kolonia, Rozkopaczew, Rudka Kijańska, Wólka Stara Kijańska; Kaznów

c)  gmina Serniki: Brzostówka, Wólka Zawieprzycka;

d)  gmina Niedźwiada: Brzeźnica Bychawska

2.  powiat łęczyński:

a)  gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów Kolonia, Grądy, Jagodno, Kocia Góra, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie, Uciekajka, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi;

3.  powiat parczewski:

a)  gmina Sosnowica: Stary Orzechów, Walerianów, Lejno, Komarówka, Zienki, Libiszów, Bohutyn Górki Sosnowica

b)  gmina Dębowa Kłoda: Białka, Makoszka;

c)  gmina Parczew: Babianka, Buradów, Tyśmienica

4.  powiat włodawski

a)  gmina Urszulin: Łomnica.

1.3.2024

W województwie lubelskim:

1.  powiat lubartowski:

a)  gmina Uścimów: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Nowa Jedlanka, Krasne, Stara Jedlanka PGR;

b)  gmina Ostrów Lubelski: Ostrów Lubelski, Kolechowice,

2.  powiat parczewski:

a)  gmina Sosnowica: Nowy Orzechów.

22.2.2024 – 1.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00005

PL-HPAI(P)-2024-00008

W województwie łódzkim:

1.  powiat sieradzki

a)  gmina Błaszki: Brudzew, Cienia, Jasionna, Kwasków, Łubna-Jakusy, Łubna-Jarosłaj, Orzeżyn, Równa, Sarny, Sudoły, Zaborów, Zawady, część wsi Emilianów, Gruszczyce oraz Niedoń położone na wschód od drogi gminnej (1705E) prowadzącej od wsi Niedoń w kierunku wsi Gruszczyce

b)  gmina Brąszewice: Bugaj, Bukowiec, Chajew, Chajew-Kolonia, Pluty, Zadębieniec, Zwierzyniec;

c)  gmina Brzeźnio: miejscowości: Barczew, Brzeźnio, Gęsina, Gozdy, Kliczków Mały, Kliczków Wielki, Kliczków-Kolonia, Nowa Wieś, Ostrów, Podcabaje, Próba, Pustelnik, Pyszków, Rembów, Ruszków, Rybnik, Rydzew, Stefanów Barczewski Drugi, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Ruszkowski, Wierzbowa, Wola Brzeźniowska, Zapole;

d)  gmina Burzenin: Świerki, Wola Będkowska;

e)  gmina Sieradz: Biskupice, Bogumiłów, Budziczna, Charłupia Mała, Dąbrowa Wielka, Dąbrówka, Dębina, Dzierlin, Dzigorzew, Grądy, Jeziory, Kamionaczyk, Kowale, Mnichów, Monice, Okręglica, Ruda, Sokołów, Sucha, Wiechucice;

f)  gmina Wróblew: Bliźniew, Dziebędów, Gaj, Inczew, Orzeł Biały, Sędzice, Słomków Mokry, Tubądzin, Wągłczew, Wągłczew-Kolonia;

g)  gmina Warta, miejscowości: Bartochów, Gać Warcka, Gołuchy, Jakubice, Kamionacz, Kamionacz Poduchowny, Kawęczynek, Łabędzie, Małków, Nobela, Piotrowice, Raczków, Upuszczew, Włyń, Zagajew;

h)  gmina Złoczew: Grójec Mały, Stanisławów;

2.  miasto Sieradz.

6.3.2024

W województwie łódzkim:

1.  powiat sieradzki:

a)  gmina Brzeźnio: Dębołęka, Krzaki, Tumidaj, Złotowizna;

b)  gmina Sieradz: Kłocko, Kuśnie, Łosieniec;

c)  gmina Wróblew: Charłupia Wielka, Dąbrówka, Drzązna, Gęsówka, Józefów, Kobierzycko, Kościerzyn, Krzakowizna, Ocin, Oraczew, Oraczew Mały, Próchna, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Słomków Suchy, Smardzew, Tworkowizna, Tworkowizna Oraczewska, Wróblew.

27.2.2024 – 6.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00007

W województwie wielkopolskim:

1.  Część gmin: Szamotuły, Kaźmierz, Ostroróg, Obrzycko w powiecie szamotulskim.

2.  Część gminy Oborniki w powiecie obornickim.

3.  Część gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica w powiecie poznańskim.

zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.57614/16.59529

1.3.2024

W województwie wielkopolskim:

1.  Część gminy: Szamotuły, Kaźmierz w powiecie szamotulskim.

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.57614/16.59529

22.2.2024 – 1.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00009

W województwie lubuskim:

1.  powiat gorzowski:

a.  gmina Deszczno: Osiedle Poznańskie, Deszczno, Karnin, Łagodzin, Niwica, Maszewo, Dziersławice, Glinik, Orzelec, część miejscowości Bolemin, część miejscowości Kiełpin część miejscowości Białobłocie;

b.  gmina Bogdaniec: Łupowo, Jeże, Jeżyki, Jenin, Lubczyno, Kwiatkowice, Jeninek, Jeniniec, Chwałowice, Krzyszczyna, Roszkowice, Krzyszczynka, Gostkowice, Podjenin, Wieprzyce, Włostów, część miejscowości Bogdaniec;

c.  Miasto Gorzów Wlkp. z wyłączeniem dzielnicy Santocko;

2.  powiat sulęciński:

a.  gmina Krzeszyce: Brzozowa, Czartów, Dębokierz, Krzemów-Łukomin-Gra, Studzionka,

b.  gmina Lubniewice: Rogi;

3.  powiat międzyrzecki:

a.  gmina Międzyrzecz miejscowość: Pniewo.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych

GPS 52.6488/15.2025

28.2.2024 – 7.3.2024

W województwie lubuskim:

1.  powiat gorzowski:

a.  gmina Deszczno: Ulim, Prądocin, Dzierżów, Krasowiec, Płonica, Koszęcin, część miejscowości Białobłocie, część miejscowości Bolemin, część miejscowości Kiełpin;

b.  gmina Bogdaniec: Jasiniec;

2.  powiat sulęciński:

a.  gmina Krzeszyce: Kołczyn, Łąków, Rudnica.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 52.6488/15.2025

7.3.2024

Ballstát: An tSlóvaicUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

SK-HPAI(P)-2024-00001

Municipalities of: Banka, Ratnovce, Sokolovce, Piešťany, Kocurice, Krakovany, Malé Orvište, Veľké Orvište, Ostrov, Bašovce, Pobedim, Očkov, Podolie, Horná Streda, Brunovce, Potvorice, Hrádok, Považany, Lúka, Stará lehota, Nová Lehota, Lipovník, Vozokany, Nitrianska Blatnica, Radošina, Ardanovce, Šalgovce, Bzince

10.2.2024

Municipalities of: Hubina, Ducové, Moravany nad Váhom, Modrová, Modrovka

2.2.2024 – 10.2.2024

SK-HPAI(P)-2024-00002

Zlatná na Ostrove – časti (parts) Veľký Lél a Horná Zlatná, obec(village) Okoličná na Ostrove (vrátane časti Štúrova), obec Veľké Kosihy, obec Kameničná (vrátane časti Balvany), obec Čalovec (vrátane časti Violín), obec Vrbová nad Váhom (vrátane časti Hliník), mesto Komárno (vrátane častí Kava, Lándor, Hadovce)

12.3.2024

Zlatná na Ostrove, Komárno mesto (city) – časť (part) Čerhát a (and) Nová Stráž

4.3.2024 - 12.3.2024

SK-HPAI(P)-2024-00003

Municipalities of (villages) Doľany, Budmerice, Jablonec, Vištuk, Šenkvice, Vinosady, (town) Modra (county of Pezinok; region Bratislava);

Municipalities of (villages) Dolné Orešany, Dlhá, Košolná, Suchá nad Parnou, Borová, Ružindol (county of Trnava; region Trnava)

12.3.2024

Municipalities of (villages) Častá, Štefanová, Dubová, Píla (county of Pezinok; region Bratislava)

4.3.2024 - 12.3.2024

SK-HPAI(P)-2024-00004

Municipalities of (villages) Horná Krúpa, Horné Dubové, Dolné Dubové, Kátlovce, Radošovce, Veľké Kostoľany, Pečeňady, Žlkovce, Trakovice, Bučany, Brestovany, Biely Kostol, Šelpice, Zvončín, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Horné Lovčice, Ratkovce (county of Trnava; region Trnava)

12.3.2024

Municipalities of (villages) Špačince, Dolná Krúpa, Jaslovské Bohunice, Malženice, city of Trnava (county of Trnava; region Trnava)

4.3.2024 - 12.3.2024

Ballstát: An tSualainnUimhir thagartha ADIS na ráige

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

SE-HPAI(P)-2024-00001

The area of the parts of the municipalities of Sjöbo, Ystad, Skurup and Lund extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.607653 and E 13.659071

10.2.2024

Those parts of the municipality of Sjöbo contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.607653 and E 13.659071

2.2.2024 – 10.2.2024

SE-HPAI(P)-2024-00002

The area of the parts of the municipalities of Ystad, Simrishamn and Tomelilla extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.403746 and E 14.090864

18.2.2024

Those parts of the municipality of Ystad contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.403746 and E 14.090864

10.2.2024 – 18.2.2024

Cuid C

Criosanna srianta breise sna Ballstáit lena mbaineann* dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (b), agus Airteagal 4:

Ballstát: Ceann ar bithLimistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh na bearta infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 3a

 

 

* I gcomhréir leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 5(4) de Chreat Windsor (féach Dearbhú Comhpháirteach Uimh. 1/2023 ón Aontas agus ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023, IO L 102, 17.4.2023, lch. 87) i gcomhar le hIarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gCreat sin, chun críocha na hIarscríbhinne seo, baineann tagairtí don Bhallstát leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.

Top