EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2023)0162

TUARASCÁIL - Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le laghdú ar astaíochtaí meatáin in earnáil an fhuinnimh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/942 - (COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD)) - An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia - An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh - Rapóirtéirí: Pascal Canfin, Jutta Paulus

TUARASCÁIL Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le laghdú ar astaíochtaí meatáin in earnáil an fhuinnimh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/942