EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0339

Cásanna Uamtha C-339/20 agus C-397/20: Breithiúnas na Cúirte (an Mór-Dhlísheomra) an 20 Meán Fómhair 2022 (iarrataí ar réamhrialú ón Cour de cassation – an Fhrainc) – Imeachtaí coiriúla i gcoinne VD (C-339/20), SR (C-397/20), (Tarchur chun réamhrialú – Margadh aonair le haghaidh seirbhísí airgeadais – Drochúsáid mhargaidh – Déileáil chos istigh – Treoir 2003/6/CE – Airteagal 12(2)(a) agus (d) – Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 – Airteagal 23(2)(g) agus (h) – Cumhachtaí maoirseachta agus imscrúdúcháin an Autorité des marchés financiers (AMF) – Cuspóir leasa ghinearálta maidir le sláine na margaí airgeadais agus muinín an phobail sna hionstraimí airgeadais a chosaint – An deis ag AMF sonraí tráchta atá i seilbh oibreora seirbhísí cumarsáide leictreonaí a éileamh – Sonraí pearsanta a phróiseáil san earnáil cumarsáide leictreonaí – Treoir 2002/58/CE – Airteagal 15(1) – Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh – Airteagail 7, 8, 11 agus 52(1) – Rúndacht na cumarsáide – Teorainneacha – Reachtaíocht lena bhforáiltear do shonraí tráchta a choinneáil go ginearálta agus go neamh-idirdhealaitheach ag oibreoirí seirbhísí cumarsáide leictreonaí – An deis ag cúirt náisiúnta teorainn a chur leis na héifeachtaí ama ar dhearbhú go bhfuil reachtaíocht náisiúnta ar neamhréir le dlí an Aontais neamhbhailí – Toirmeasc)

OJ C 424, 7.11.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 424/3


Breithiúnas na Cúirte (an Mór-Dhlísheomra) an 20 Meán Fómhair 2022 (iarrataí ar réamhrialú ón Cour de cassation – an Fhrainc) – Imeachtaí coiriúla i gcoinne VD (C-339/20), SR (C-397/20),

(Cásanna Uamtha C-339/20 agus C-397/20) (1)

(Tarchur chun réamhrialú - Margadh aonair le haghaidh seirbhísí airgeadais - Drochúsáid mhargaidh - Déileáil chos istigh - Treoir 2003/6/CE - Airteagal 12(2)(a) agus (d) - Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 - Airteagal 23(2)(g) agus (h) - Cumhachtaí maoirseachta agus imscrúdúcháin an Autorité des marchés financiers (AMF) - Cuspóir leasa ghinearálta maidir le sláine na margaí airgeadais agus muinín an phobail sna hionstraimí airgeadais a chosaint - An deis ag AMF sonraí tráchta atá i seilbh oibreora seirbhísí cumarsáide leictreonaí a éileamh - Sonraí pearsanta a phróiseáil san earnáil cumarsáide leictreonaí - Treoir 2002/58/CE - Airteagal 15(1) - Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh - Airteagail 7, 8, 11 agus 52(1) - Rúndacht na cumarsáide - Teorainneacha - Reachtaíocht lena bhforáiltear do shonraí tráchta a choinneáil go ginearálta agus go neamh-idirdhealaitheach ag oibreoirí seirbhísí cumarsáide leictreonaí - An deis ag cúirt náisiúnta teorainn a chur leis na héifeachtaí ama ar dhearbhú go bhfuil reachtaíocht náisiúnta ar neamhréir le dlí an Aontais neamhbhailí - Toirmeasc)

(2022/C 424/03)

Teanga an cháis: an Fhraincis

An chúirt a rinne an tarchur

Cour de cassation

Páirtithe sna príomhimeachtaí coiriúla

VD (C-339/20), SR (C-397/20)

An chuid oibríochtúil

1.

Ní mór Airteagal 12(2)(a) agus (d) de Threoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le déileáil chos istigh agus cúbláil mhargaidh (drochúsáid mhargaidh) agus Airteagal 23(2)(g) agus (h) de Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an Rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 15(1) de Threoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2002 sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le cosaint príobháideachais san earnáil cumarsáide leictreonaí (an Treoir maidir le príobháideachas agus cumarsáid leictreonach), arna leasú le Treoir 2009/136/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 agus i bhfianaise Airteagail 7, 8, 11 agus 52(1) den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh

a léiriú amhail go:

gcuirtear toirmeasc ar bhearta reachtacha lena bhforáiltear, mar bheart coisctheach, do shonraí tráchta a choinneáil go ginearálta agus go neamh-idirdhealaitheach ar bhonn sealadach, eadhon, bliain amháin ón lá a dhéantar taifead orthu, chun críocha dhrochúsáid an mhargaidh, lena n áirítear déileáil chos istigh, a chomhrac.

2.

Ní mór dlí an Aontais Eorpaigh a léiriú amhail go gcuirtear toirmeasc ar chúirt náisiúnta ar theorannú ama a dhéanamh ar éifeachtaí atá ar dhearbhú neamhbhailíochta atá fúithi de réir dlí náisiúnta maidir le forálacha reachtacha náisiúnta lena gcuirtear de cheangal ar oibreoirí seirbhísí cumarsáide leictreonaí sonraí tráchta a stóráil go ginearálta agus go neamh-idirdhealaitheach de pháirt agus lena gcuirtear de chumas sonraí dá leithéid a chur chuig an údarás inniúil in ábhair airgeadais, gan údarú a fháil roimh ré ó chúirt nó údarás neamhspleách riaracháin, toisc go bhfuil an reachtaíocht sin ar neamhréir le hAirteagal 15(1) de Threoir 2002/58, arna leasú le Treoir 2009/136 arna léamh i bhfianaise na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh den pháirt eile. Tagann inghlacthacht fianaise a fhaightear faoi fhorálacha reachtacha náisiúnta a bhfuil ar neamhréir le dlí an Aontais, i gcomhréir le prionsabal uathriail nós imeachta na mBallstát, faoi réim an dlí náisiúnta faoi réir phrionsabal an chomhionannais agus prionsabal na héifeachtachta a chomhlíonadh.


(1)  IO C 359, 26.10.2020.


Top