EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024B02560

Ráiteas ioncaim agus caiteachais don bhliain airgeadais 2024 — Comhghnóthas Fusion for Energy (F4E)

IO C, C/2024/2560, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2560/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2560/oj

European flag

Iris Oifigiúil
an Aontais Eorpaigh

GA

Sraith C


C/2024/2560

30.4.2024

Ráiteas ioncaim agus caiteachais don bhliain airgeadais 2024 — Comhghnóthas “Fusion for Energy” (F4E) (1)

(C/2024/2560)

IONCAM

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Meastachán 2024

Meastachán 2023

Olltoradh buiséid 2022

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais

Íocaíochtaí

1

RANNPHÁIRTÍOCHT ÓN AONTAS EORPACH

1 1

RANNÍOCAÍOCHT EURATOM LE CAITEACHAS OIBRÍOCHTÚIL

505 220 669

428 320 000

476 781 095

339 809 284

652 623 722,24

531 888 225,24

1 2

RANNÍOCAÍOCHT EURATOM LE CAITEACHAS RIARACHÁIN

73 739 500

73 739 500

66 074 290

66 074 290

66 051 792 ,—

70 837 959,97

 

Teideal 1 — IOMLÁN

578 960 169

502 059 500

542 855 385

405 883 574

718 675 514,24

602 726 185,21

2

RANNÍOCAÍOCHTAÍ EILE

2 1

RANNÍOCAÍOCHTAÍ COMHALTAIS

8 200 000

8 200 000

7 300 000

7 300 000

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

2 2

RANNÍOCAÍOCHTAÍ EILE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

Teideal 2 — IOMLÁN

8 200 000

8 200 000

7 300 000

7 300 000

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

3

IONCAM SANNTA A FHABHRAÍONN Ó RANNÍOCAÍOCHT STÁT ÓSTACH ITER

3 1

RANNÍOCAÍOCHT STÁT ÓSTACH ITER

83 111 912

126 400 000

108 586 340

113 400 000

161 976 812,47

150 184 899,99

 

Teideal 3 — IOMLÁN

83 111 912

126 400 000

108 586 340

113 400 000

161 976 812,47

150 184 899,99

4

IONCAM ILGHNÉITHEACH

4 1

IONCAM ILGHNÉITHEACH

p.m.

p.m.

281 462

281 462

385 749,72

386 357,99

 

Teideal 4 — IOMLÁN

p.m.

p.m.

281 462

281 462

385 749,72

386 357,99

5

IONCAM SANNTA EILE DO MHÍR SHONRACH CHAITEACHAIS

5 1

IONCAM EILE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

736 527,90

5 2

IONCAM Ó EAGRAÍOCHT ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

93 445 229,06

83 289 383,58

 

Teideal 5 — IOMLÁN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

93 445 229,06

84 025 911,48

 

Comhiomlán

670 272 081

636 659 500

659 023 187

526 865 036

981 183 305,49

844 023 354,67

CAITEACHAS

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Leithreasuithe 2024

Leithreasuithe 2023

Olltoradh buiséid 2022

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais

Íocaíochtaí

1

CAITEACHAS FOIRNE

1 0

TUARASTAIL AGUS LIÚNTAIS MAIDIR LE POIST AN PHLEAN BUNAÍOCHTA

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

49 470 000

49 470 000

43 005 000

43 005 000

47 030 726,53

45 330 726,53

1 1

TUARASTAIL AGUS LIÚNTAIS MAIDIR LE PEARSANRA SEACHTRACH

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

12 910 000

12 910 000

11 732 000

11 732 000

14 414 814,02

13 845 526,81

1 2

CAITEACHAS A BHAINEANN LE hEARCÚ FOIRNE

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

964 000

964 000

836 500

836 500

712 231,54

702 284,15

1 3

CAITEACHAS MISEAN

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

650 000

650 000

647 000

647 000

381 000 ,—

349 350,33

1 4

BONNEAGAR SOCHLEIGHIS

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

592 000

592 000

666 900

666 900

502 000 ,—

377 194,35

1 5

OILIÚINT

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

807 000

807 000

850 000

850 000

668 069,34

605 854,66

1 6

SEIRBHÍSÍ SEACHTRACHA

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

800 000

800 000

830 000

830 000

960 000 ,—

740 400,13

1 7

FÁILTITHE, IMEACHTAÍ AGUS IONADAÍOCHT

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

5 000

5 000

5 000

5 000

5 273,81

1 850 ,—

1 8

LEAS SÓISIALTA

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

60 000

60 000

50 000

50 000

62 200 ,—

51 863,77

1 9

CAITEACHAS FOIRNE

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

4 293 000

4 293 000

3 921 000

3 921 000

3 132 662,50

3 147 926,66

 

Teideal 1 — IOMLÁN

70 551 000

70 551 000

62 543 400

62 543 400

67 868 977,74

65 152 977,39

2

CAITEACHAS BONNEAGAIR AGUS OIBRIÚCHÁIN

2 1

FOIRGNIMH AR CÍOS AGUS CAITEACHAS GAOLMHAR

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

2 056 000

2 056 000

1 632 000

1 632 000

1 616 056,59

1 304 256,24

2 2

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE CUMARSÁIDE AGUS PRÓISEÁIL SONRAÍ

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

5 235 000

5 235 000

4 981 750

4 981 750

3 996 977,04

4 270 417,86

2 3

MAOIN SHOCHORRAITHE AGUS COSTAS GAOLMHAR

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

460 000

460 000

387 840

387 840

154 852,22

202 720,17

2 4

CAITEACHAS RIARACHÁIN REATHA

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

2 113 500

2 113 500

2 253 100

2 253 100

1 614 118,21

1 459 735,99

2 5

POSTAS AGUS TEILEACHUMARSÁID

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

639 000

639 000

738 500

738 500

525 500 ,—

365 892,90

2 6

COSTAS A BHAINEANN LE CRUINNITHE

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

576 000

576 000

533 000

533 000

423 550 ,—

373 267,34

2 7

COSTAS I dTAOBH GNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRÍOCHTA

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

30 473,55

15 942,67

2 8

FAISNÉIS AGUS FOILSIÚ

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

40 000

40 000

38 700

38 700

20 000 ,—

22 486,99

2 9

CAITEACHAS BONNEAGAIR AGUS OIBRIÚCHÁIN EILE

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

269 000

269 000

266 000

266 000

413 592,97

405 768,93

 

Teideal 2 — IOMLÁN

11 388 500

11 388 500

10 830 890

10 830 890

8 795 120,58

8 420 489,09

3

CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN

3 1

TÓGÁIL ITER LENA nÁIRÍTEAR ULLMHÚ LÁITHREÁIN

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

416 958 506

344 320 000

462 850 012

332 419 945

429 211 076,71

496 699 311,88

3 2

TEICNEOLAÍOCHT LE hAGHAIDH ITER AGUS AGUS DEMO

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

10 012 547

6 500 000

3 863 172

5 300 000

3 497 256,59

2 418 482,35

3 3

TEICNEOLAÍOCHT DON CHUR CHUIGE AG TEORAINNEACHA

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

49 583 165

50 500 000

33 294 531

31 000 000

16 842 430,93

4 605 782,99

3 4

TEICNEOLAÍOCHT LE hAGHAIDH DONES

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

1 800 000

2 000 000

15 000

500 000

0 ,—

0 ,—

3 5

GNÍOMHAÍOCHTAÍ TACAÍOCHTA SEACHTRACHA

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

20 259 068

20 000 000

21 176 598

15 000 000

30 868 787,56

17 027 979,65

3 6

GNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN EILE

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

6 607 383

5 000 000

4 992 443

5 000 000

7 287 206,54

7 538 122,62

 

Teideal 3 — IOMLÁN

505 220 669

428 320 000

526 191 756

389 219 945

487 706 758,33

528 289 679,49

4

CAITEACHAS COMHARTHAITHE

4 1

TÓGÁIL ITER – RANNÍOCAÍOCHT STÁT ÓSTA ITER

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

83 111 912

126 400 000

109 804 888

114 618 548

115 556 047 ,—

148 024 185,17

4 2

GNÍOMHAÍOCHTAÍ ATÁ NASCTHA LEIS AN EAGRAÍOCHT ITER

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

p.m.

p.m.

–50 347 747

–50 347 747

24 056 684,21

15 834 380,79

4 3

CAITEACHAS EILE ARNA CHUR I LEATAOBH

 

 

 

 

 

 

 

Leithreasuithe dhifreáilte

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

Teideal 4 — IOMLÁN

83 111 912

126 400 000

59 457 141

64 270 801

139 612 731,21

163 858 565,96

 

Comhiomlán

670 272 081

636 659 500

659 023 187

526 865 036

703 983 587,86

765 721 711,93

Plean bunaíochta

Grúpa feidhme agus grád

An Comhghnóthas Eorpach um ITER - Fuinneamh Comhleá (F4E)

2024

2023

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Poist bhuana

Poist shealadacha

Poist bhuana

Poist shealadacha

AD 16

AD 15

1

AD 14

4

4

4

3

AD 13

6

7

7

9

AD 12

9

26

11

24

AD 11

1

28

3

24

AD 10

8

53

3

49

AD 9

1

42

4

50

AD 8

29

24

AD 7

2

16

1

20

AD 6

20

19

AD 5

Fo-iomlán AD

31

225

33

223

AST 11

2

2

AST 10

1

2

AST 9

3

1

2

1

AST 8

1

1

1

3

AST 7

1

10

1

7

AST 6

2

8

9

AST 5

2

8

3

11

AST 4

3

1

AST 3

6

6

AST 2

AST 1

Fo-iomlán AST

12

37

12

37

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Fo-iomlán AST/SC

IOMLÁN

43

262

45

260

Comhiomlán

305

305

Meastachán ar líon na mball foirne ar conradh (léirithe i gcoibhéisí lánaimseartha) agus ar líon na saineolaithe náisiúnta ar iasacht

Poist do bhaill foirne ar conradh

2024

2023

FG IV

88

88

FG III

49

49

FG II

18

18

FG I

 

 

Iomlán FG

155

155

Poist do shaineolaithe náisiúnta ar iasacht

7

7

Iomlán

162

162


(1)  Na suimeanna uile atá sa doiciméad buiséid seo, is in euro a shloinntear iad mura dtugtar a mhalairt le fios.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2560/oj

ISSN 1977-107X (electronic edition)


Top