EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1363

Rialachán (AE) 2022/1363 ón gCoimisiún an 3 Lúnasa 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le huasleibhéil iarmhar le haghaidh 2,4-D, asocsastróibine, ciahalafop-búitile, ciamocsainile, feinheacsaimíde, flasasulfúróin, florasulam, flurocsaipire, iopróvalacarb agus siltiafam i dtáirgí áirithe nó orthu (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

C/2022/5495

IO L 205, 5.8.2022, p. 207–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1363/oj

5.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 205/207


RIALACHÁN (AE) 2022/1363 ÓN gCOIMISIÚN

an 3 Lúnasa 2022

lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le huasleibhéil iarmhar le haghaidh 2,4-D, asocsastróibine, ciahalafop-búitile, ciamocsainile, feinheacsaimíde, flasasulfúróin, florasulam, flurocsaipire, iopróvalacarb agus siltiafam i dtáirgí áirithe nó orthu

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de bhunadh plandaí nó de bhunadh ainmhíoch nó ar bhia agus ar bheatha den sórt sin agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 14(1)(a) agus Airteagal 49(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le haghaidh 2,4-D, asocsastróibine, ciahalafop-búitile, ciamocsainile, feinheacsaimíde, flasasulfúróin, florasulam, flurocsaipire, iopróvalacarb agus siltiafam, socraíodh na uasleibhéil iarmhar (MRLanna) in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

(2)

Le linn an athbhreithnithe ar na MRLanna sin i gcomhréir le hAirteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005, tá roinnt faisnéise faoi tháirgí áirithe sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (‘an tÚdarás’) mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. An fhaisnéis a bhí ar fáil bhí sí leordhóthanach don Údarás chun MRLanna atá sábháilte do thomhaltóirí a mholadh agus léiríodh na bearnaí sonraí in Iarscríbhinn II den Rialachán sin ina sonraítear an dáta faoina raibh an fhaisnéis a bhí in easnamh le cur faoi bhráid an Údaráis mar thaca leis na MRLanna atá beartaithe.

(3)

I gcás 2,4-D, chuir an t-iarratasóir isteach faisnéis den sórt sin maidir le modhanna anailíse le haghaidh almóinní, cnónna Brasaíleacha, cnónna caisiú, cnónna cócó, cnónna coill, macadaimia, cnónna peacáin, eithní cnónna péine, cnónna pistéise, gallchnónna agus cnónna crann eile agus tháinig an tÚdarás ar an gconclúid gur tugadh aghaidh ar an mbearna sonraí sin go leordhóthanach (2). Dá bhrí sin, i gcás na dtáirgí sin, ba cheart na MRLanna atá ann cheana in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a choinneáil agus ba cheart an ceanglas faisnéis bhreise a chur isteach a scriosadh ón Iarscríbhinn sin. Mar sin féin, níor cuireadh isteach faisnéis den sórt sin maidir le trialacha iarmhair i gcás ruáin agus bréag-ghránaigh eile agus tháinig an tÚdarás ar an gconclúid nár tugadh aghaidh leordhóthanach ar an mbearna sonraí agus go bhféadfadh bainisteoirí riosca breithniú a dhéanamh ar theorainn an Chinnidh (LOD) a chur in ionad na MRLanna sin (3). Dá bhrí sin, i gcás na dtáirgí sin, is iomchuí an MRL atá in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a choinneáil ag an LOD agus an ceanglas maidir le faisnéis bhreise a chur isteach ón Iarscríbhinn sin a scriosadh.

(4)

I gcás asocsastróibine, chuir an t-iarratasóir isteach faisnéis den sórt sin maidir le trialacha iarmhair le haghaidh ceathrúna uain, searbháin muc, biolair agus eascróga agus péacáin eile, roicéad rómhánach/rucola, mustard dearg agus barra duilleog óga (lena n-áirítear speicis phraisí). Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid gur leor an bhearna sonraí sin (4) agus mhol sé na MRLanna a ísliú i gcás na dtáirgí sin bunaithe ar an bhfaisnéis nua. Dá bhrí sin, ba cheart MRLanna na dtáirgí sin a leagan síos in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás, agus ba cheart an ceanglas faisnéis bhreise a chur isteach a scriosadh ón Iarscríbhinn sin. In éineacht leis na sonraí daingniúcháin, de bhun Airteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005, chuir an t-iarratasóir iarratas isteach freisin chun na MRLanna atá ann cheana a mhodhnú le haghaidh asocsastróibine i leitísí agus mhol4 an tÚdarás an MRL le haghaidh an táirge sin a ísliú. Ba cheart, dá bhrí sin, an MRL i gcás leitísí a leagan síos ag an leibhéal a shainaithneoidh an tÚdarás. Le linn athbhreithniú Airteagal 12, d’aithin an tÚdarás bearna sonraí maidir le próifíl thocsaineolaíoch na meitibilítí L1, L4 agus L9 le haghaidh mucra (matán, saill, ae, duán, scairteach inite), bó-ainmhithe (matán, saill, ae, duán, scairteach inite), caorach (matán, saill, ae, duán, scairteach inite), gabhar (matán, saill, ae, duán, scairteach inite), bainne (eallach, caoirigh, gabhair agus each-ainmhithe) agus uibheacha éan. Níor chuir an t-iarratasóir isteach faisnéis den sórt sin4. Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid4 nach dtagann na meitibilítí seo chun cinn ar mhatán, ach nár chuir an t-iarratasóir tréithriú iomlán dá bpróifíl thocsaineolaíoch ar fáil agus gur ghá do bhainisteoirí riosca an cheist a scrúdú tuilleadh, ag cur san áireamh go léiríonn MRLanna atá ann cheana le haghaidh na dtáirgí seo uasteorainneacha na n-iarmhar Codex (CXLanna). Dá bhrí sin, i gcás na dtáirgí sin, ba cheart na MRLanna atá ann cheana in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a choinneáil agus ba cheart an ceanglas faisnéis bhreise a chur isteach a choinneáil ar bun san Iarscríbhinn sin.

(5)

I gcás ciahalafop-búitile, thíolaic an t-iarratasóir an fhaisnéis sin maidir le modhanna anailíseacha ríse agus bhain an tÚdarás de thátal as gur tugadh aghaidh go leordhóthanach ar an mbearna sonraí sin (5). Dá bhrí sin, i gcás an táirge sin, ba cheart na MRL atá ann cheana in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a choinneáil agus ba cheart an ceanglas faisnéis bhreise a chur isteach a scriosadh ón Iarscríbhinn sin.

(6)

I gcás ciamocsainile, chuir an t-iarratasóir an fhaisnéis sin isteach maidir le trialacha iarmhair le haghaidh fíonchaora boird, fíniúnacha coiteanna, leitísí agus spionáistí. Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid gur leor an bhearna sonraí sin (6) agus mhol sé na MRLanna a choinneáil nó a ísliú i gcás na dtáirgí sin. Dá bhrí sin, ba cheart MRLanna na dtáirgí sin a leagan síos in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás, agus ba cheart an ceanglas faisnéis bhreise a chur isteach a scriosadh ón Iarscríbhinn sin. Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid6 nár tugadh aghaidh ar na bearnaí sonraí maidir le modhanna anailíseacha le haghaidh insiltí luibhe agus leannlusanna agus cobhsaíocht stórála le haghaidh piseánach, insiltí luibhe agus leannlusanna agus gur cheart na MRLanna do na táirgí sin a choinneáil ag an LOD. Dá bhrí sin, ba cheart MRLanna na dtáirgí sin in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a leagan síos ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás, agus ba cheart an ceanglas faisnéis bhreise a chur isteach a scriosadh ón Iarscríbhinn sin.

(7)

I gcás feinheacsaimíde, níor cuireadh isteach an fhaisnéis sin maidir le trialacha iarmhair agus paraiméadair maidir Dea-Chleachtas Talmhaíochta (GAP) le haghaidh cíobhaíonna (glas, dearg, buí). Mar sin féin, tháinig an tÚdarás ar an gconclúid nach bhfuil an fhaisnéis a iarradh ag teastáil (7) a thuilleadh toisc go ndearnadh an mheastóireacht le ceanglais sonraí níos sine, rud a fhágann nach bhfuil gá a thuilleadh le trialacha iarmhair ná le faisnéis ar GAPanna a thuilleadh. Dá bhrí sin, i gcás an táirge sin, ba cheart na MRL atá ann cheana in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a choinneáil agus ba cheart an ceanglas faisnéis bhreise a chur isteach a scriosadh ón Iarscríbhinn sin.

(8)

I gcás flasasulfúróin, chuir an t-iarratasóir an fhaisnéis sin isteach maidir le cobhsaíocht stórála le haghaidh ológa boird agus ológa le haghaidh táirgeadh ola agus tháinig an tÚdarás ar an gconclúid gur tugadh aghaidh go leordhóthanach ar an mbearna sonraí sin (8). Dá bhrí sin, i gcás na dtáirgí sin, ba cheart na MRLanna atá ann cheana in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a choinneáil agus ba cheart an ceanglas faisnéis bhreise a chur isteach a scriosadh ón Iarscríbhinn sin.

(9)

I gcás florasulam, chuir an t-iarratasóir isteach faisnéis den sórt sin maidir le modhanna anailíse maidir le bó-ainmhithe (matán, saill, ae, duán, scairteach inite), caorach (matán, saill, ae, duán, scairteach inite), gabhar (matán, saill, ae, duán, scairteach inite) agus bainne (eallach, caoirigh, gabhair, each-ainmhithe), agus tháinig an tÚdarás ar an gconclúid gur tugadh aghaidh ar an mbearna sonraí seo go leordhóthanach (9). Dá bhrí sin, i gcás na dtáirgí sin, ba cheart na MRLanna atá ann cheana in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a choinneáil agus ba cheart an ceanglas faisnéis bhreise a chur isteach a scriosadh ón Iarscríbhinn sin.

(10)

I gcás flurocsaipire, chuir an t-iarratasóir isteach an fhaisnéis sin maidir le modhanna anailíseacha, cobhsaíocht stórála, eatramh réamhbhuainte agus trialacha iarmhair le haghaidh úll agus oinniún. Chuir an t-iarratasóir faisnéis bhreise isteach freisin maidir leis an modh anailíseach a úsáideadh sna trialacha iarmhar le haghaidh tíme. Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid gur tugadh aghaidh ar na bearnaí sonraí seo go leordhóthanach (10) . (11). Dá bhrí sin, ba cheart MRLanna na dtáirgí sin a leagan síos in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás, agus ba cheart an ceanglas faisnéis bhreise a chur isteach a scriosadh ón Iarscríbhinn sin. Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid nár tugadh aghaidh ar an mbearna sonraí a bhaineann leis an modh anailíseach le haghaidh gairleog agus seallóidí, ach i gcás cainneanna, gránach, insiltí luibhe ó bhláthanna agus cannaí siúcra nár tugadh aghaidh air, agus gur gá an bainistiú riosca a scrúdú tuilleadh. Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid nár tugadh aghaidh ach go páirteach ar na bearnaí sonraí maidir cobhsaíocht stórála agus meitibileacht le haghaidh mucra (matán, saill, ae, duán, scairteach inite), bó-ainmhithe (matán, saill, ae, duán, scairteach inite), caorach (matán, saill, ae, duán, scairteach inite), gabhar (matán, saill, ae, duán, scairteach inite), bainne (eallach, caoirigh, gabhair agus each-ainmhithe) agus uibheacha éan. Sa Tuarascáil chríochnaitheach maidir le hathbhreithniú (12) le haghaidh na substainte seo, thángthas ar an gconclúid gur leor na sonraí a bhí ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar na bearnaí sonraí sin freisin. Dá bhrí sin, i gcás na dtáirgí sin, ba cheart na MRLanna atá in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a choinneáil agus ba cheart an ceanglas faisnéis bhreise a chur isteach a scriosadh ón Iarscríbhinn sin.

(11)

I gcás iopróvalacarb, níor cuireadh isteach faisnéis den sórt sin maidir le meitibileacht bharr ar leitísí, searbháin muc agus roicéad rómhánach/rucola agus tháinig an tÚdarás ar an gconclúid nár tugadh aghaidh ar an mbearna sonraí (13) a sainaithníodh roimhe sin agus go bhféadfadh bainisteoirí riosca breithniú a dhéanamh ar an LOD a chur in ionad na MRLanna sin. Dá bhrí sin, i gcás na dtáirgí sin, is iomchuí MRLanna atá in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a leagan síos ag an LOD sonrach agus an ceanglas maidir le faisnéis bhreise a chur isteach ón Iarscríbhinn sin a scriosadh.

(12)

I gcás siltiafam, chuir an t-iarratasóir isteach an fhaisnéis sin maidir le modhanna anailíseacha le haghaidh eorna, seagail agus cruithneachta agus tháinig an tÚdarás ar an gconclúid gur tugadh aghaidh go leordhóthanach ar an mbearna sonraí sin (14). Dá bhrí sin, i gcás na dtáirgí sin, ba cheart na MRLanna atá ann cheana in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a choinneáil agus ba cheart an ceanglas faisnéis bhreise a chur isteach a scriosadh ón Iarscríbhinn sin.

(13)

Chuaigh an Coimisiún i gcomhairle le saotharlanna tagartha an Aontais Eorpaigh a mhéid a bhaineann leis an ngá le LODanna áirithe a oiriúnú. Tháinig na saotharlanna sin ar an gconclúid go gceadaítear an leagan síos de LODanna níos ísle le forbairt theicniúil i gcás táirgí áirithe.

(14)

Chuathas i gcomhairle le comhpháirtithe trádála an Aontais maidir le MRLanna nua tríd an Eagraíocht Dhomhanda Trádála, agus cuireadh a gcuid tuairimí san áireamh.

(15)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a leasú dá réir sin.

(16)

Chun go mbeifear in ann margú, próiseáil agus tomhaltas táirgí a dhéanamh ar an ngnáthshlí, ba cheart go bhforálfaí leis an Rialachán seo maidir le bearta idirthréimhseacha i gcás táirgí atá táirgthe sula modhnaítear na MRLanna agus ar ina leith a léiríonn an fhaisnéis go gcoinnítear leibhéal ard cosanta don tomhaltóir.

(17)

Ba cheart tréimhse réasúnta a bheith ann sula mbeidh feidhm ag na MRLanna modhnaithe ionas go mbeidh na Ballstáit, tríú tíortha agus oibreoirí gnólachtaí bia in ann iad féin a ullmhú chun na ceanglais nua a thiocfaidh as an modhnú ar na MRLanna a chomhlíonadh.

(18)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir le tuairim an Bhuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Leanfaidh Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 mar a bhí sé sular leasaíodh é leis an Rialachán seo d’fheidhm a bheith aige maidir le táirgí a táirgeadh san Aontas nó a allmhairíodh isteach san Aontas roimh an 25 Feabhra 2023.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón an 25 Feabhra 2023.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 3 Lúnasa 2022

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 70, 16.3.2005, lch. 1.

(2)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-D [Conclúid maidir le hathbhreithniú piaraí ar an measúnú riosca lotnaidicídí i gcás na substainte gníomhaí 2,4-D.] EFSA Journal [Iris EFSA] 2014;12(9):3812.

(3)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb [Easpa sonraí daingniúcháin tar éis athbhreithnithe MRL Airteagal 12 le haghaidh 2,4-D, feinheacsaimíd agus iopróvalacarb]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(10):6910.

(4)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Meastóireacht ar shonraí daingniúcháin tar éis athbhreithniú MRL Airteagal 12 agus na huasleibhéil iarmhair atá ann cheana le haghaidh asocsastróibine a mhodhnú. EFSA Journal [Iris EFSA], 2020;18(8):6231.

(5)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyhalofop (variant evaluated cyhalofop-butyl). [Conclúid maidir leis an athbhreithniú piaraí ar an measúnú riosca lotnaidicídí i gcás na substainte gníomhaí ciahalafop-búitil.] EFSA Journal [Iris EFSA] 2015; 13 (1), lch. 3943.

(6)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Meastóireacht ar shonraí daingniúcháin tar éis athbhreithniú Airteagal 12 le haghaidh ciamocsainile. EFSA Journal [Iris EFSA] 2019; 17 (10), lch. 5823.

(7)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb. [Easpa sonraí daingniúcháin tar éis athbhreithnithe MRL Airteagal 12 le haghaidh 2,4-D, feinheacsaimíd agus iopróvalacarb.] EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(10):6910.

(8)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flazasulfuron. [Conclúid maidir leis an athbhreithniú piaraí ar an measúnú riosca lotnaidicídí i gcás na substainte gníomhaí flasasulfúrón.] EFSA Journal [Iris EFSA], 2016;14(8):4575.

(9)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florasulam. [Conclúid maidir leis an athbhreithniú piaraí ar an measúnú riosca lotnaidicídí i gcás na substainte gníomhaí florasulam.] EFSA Journal [Iris EFSA] 2015;13(1):3984.

(10)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fluroxypyr [Meastóireacht ar shonraí daingniúcháin tar éis athbhreithniú Airteagal 12 le haghaidh flurocsaipire]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2019;17(9):5816.

(11)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers [Na huasleibhéil iarmhair atá ann faoi láthair le haghaidh flurocsaipire a mhodhnú i síobhais, i nduilleoga soilire, i bpeirsil, i dtím agus i mbláthanna inite]. EFSA Journal [Iris EFSA], 2020;18(10):6273.

(12)  SANCO/11019/2011 rev.5, “Final Review report for the active substance fluroxypyr finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health at its meeting on 17 June 2011 in view of the approval of fluroxypyr as active substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009”, 23 March 2017,https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=734 [‘Tuarascáil chríochnaitheach maidir le hathbhreithniú faoin tsubstaint bhunata flurocsaipir arna tabhairt chun críche ag cruinniú an Bhuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha an 17 Meitheamh 2011 i bhfianaise flurocsaipir a fhormheas mar shubstaint bhunata i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009’]

(13)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb. [Easpa sonraí daingniúcháin tar éis athbhreithnithe MRL Airteagal 12 le haghaidh 2,4-D, feinheacsaimíd agus iopróvalacarb]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(10):6910.

(14)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance silthiofam [Conclúid maidir leis an athbhreithniú piaraí ar an measúnú riosca lotnaidicídí i gcás na substainte gníomhaí siltiafam]. EFSA Journal [Iris EFSA], 2016;14(8):4574.


IARSCRÍBHINN

In Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na gcolún le haghaidh 2,4-D, asocsastróibine , ciahalafop-búitile, ciamocsainile, feinheacsaimíde, flasasulfúróin, florasulam, flurocsaipire, iopróvalacarb agus siltiafam:

"Iarmhair lotnaidicídí agus uasleibhéil iarmhar (mg/kg)

Códuimhir

Grúpaí agus samplaí de tháirgí aonair a bhfuil feidhm ag na MRLanna maidir leo  (1)

2,4-D (suim de 2,4-D, a shalainn, a eistir agus a gcomhchuingeáin, arna sloinneadh mar 2,4-D)

Asocsastróibin

Ciahalafop-búitil

Ciamocsainil

Feinheacsaimíd (F)

Flasasulfúrón

Florasulam

Fluarocsaipir (suim de fhluarocsaipir, a salainn, a heistir, agus a comhchuingigh, arna sloinneadh mar fhluarocsaipir) (R)

Iopróvalacarb

Siltiafam

0100000

TORTHAÍ, iad ÚR nó REOITE; CNÓNNA CRANN

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0110000

Torthaí citris

1

15

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Seadóga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Oráistí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Líomóidí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Líomaí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandairíní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Cnónna crann

0,2

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0120010

Almóinní

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Cnónna Brasaíleacha

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Cnónna caisiú

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Castáin

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Cnónna cócó

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Cnónna coill

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadaimia

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Cnónna peacáin

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Eithní cnónna péine

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Cnónna pistéise

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Gallchnónna

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Eile (2)

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Torthaí póma

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Úlla

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0130020

Piorraí

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130030

Cainchí

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130040

Torthaí ón meispeal Gearmánach

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130050

Locuatanna

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0140000

Torthaí cloiche

0,05  (*1)

2

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Aibreoga

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140020

Silíní (iad milis)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

0140030

Péitseoga

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140040

Plumaí

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0140990

Eile (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0150000

Caora agus torthaí beaga

0,1

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0151000

(a)

fíonchaora

 

3

 

0,05

15

 

 

 

2

 

0151010

Fíonchaora boird

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Fíniúnacha coiteanna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

sútha talún

 

10

 

0,01  (*1)

10

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153000

(c)

torthaí cána

 

5

 

0,01  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153010

Sméara dubha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Eithreoga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Sútha craobh (iad dearg agus buí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

torthaí beaga eile agus caora eile

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0154010

Fraocháin

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154020

Mónóga

 

0,5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154030

Cuiríní (iad dubh, dearg agus bán)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154040

Spíonáin (iad glas, dearg agus buí)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154050

Mogóirí róis

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154060

Maoildearga (iad dubh agus bán)

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154070

Torthaí ón sceach gheal asaróil

 

5

 

 

15

 

 

 

 

 

0154080

Caora troim

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154990

Eile (2)

 

5

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

Torthaí ilghnéitheacha ag a bhfuil

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

(a)

craiceann inite

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

Dátaí

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Figí

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Ológa boird

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Cumcuait

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Torthaí réaltúla

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Dátphlumaí Seapánacha

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Plumaí láva

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Eile (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

(b)

craiceann do-ite, é beag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Cíobhaíonna (iad glas, dearg agus buí)

 

0,01  (*1)

 

 

15

 

 

 

 

 

0162020

Lítsíonna

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162030

Páiseoga

 

4

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162040

Piorraí deilgneacha

 

0,3

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162050

Réalt-úlla

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162060

Dátphlumaí Meiriceánacha

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162990

Eile (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163000

(c)

craiceann do-ite, é mór

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163010

Abhacáid

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Bananaí

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangónna

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papánna

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Pomagránaití

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Céiriomoighe

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Guábhaí

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Anainn

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Torthaí aráin

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Duraígh

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Úlla deilgneacha

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Eile (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

GLASRAÍ, iad ÚR nó REOITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Glasraí fréimhe agus tiúbair

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

(a)

prátaí

0,2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

(b)

glasraí fréimhe agus tiúbair thrópaiceacha

0,05  (*1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Casabhaigh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Prátaí milse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Ionaim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Ararút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

glasraí fréimhe agus tiúbair eile seachas biatas siúcra

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Meacain bhiatais

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Meacain dhearga

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Soiliriac/soilire tornapa

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Meacain ragaim

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Bliosáin ghréine

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Meacain bhána

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Fréamhacha peirsile/peirsil fréimhe Hamburg

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Raidisí

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Salsabh

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Svaeideanna

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Tornapaí

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Eile (2)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Glasraí bleibíní

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0220010

Gairleog

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220020

Oinniúin

 

 

 

 

0,8

 

 

0,05  (*1)

0,1

 

0220030

Seallóidí

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220040

Oinniúin earraigh/scailliúin agus ciobúil

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0220990

Eile (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0230000

Glasraí a thugann torthaí

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0231000

(a)

Solanaceae agus Malvaceae

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Trátaí

 

 

 

0,4

2

 

 

 

0,7

 

0231020

Piobair

 

 

 

0,01  (*1)

3

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231030

Ubhthorthaí

 

 

 

0,3

2

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231040

Ocra

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231990

Eile (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0232000

(b)

guird a bhfuil craiceann inite acu

 

1

 

0,08

1

 

 

 

0,1

 

0232010

Cúcamair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Gircíní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cúirséid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

guird a bhfuil craiceann do-ite acu

 

1

 

0,4

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0233010

Mealbhacáin

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233020

Puimcíní

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

Mealbhacáin uisce

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

(d)

arbhar milis

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0239000

(e)

glasraí eile a thugann torthaí

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0240000

Glasraí praisí (seachas fréamhacha praisí agus barra duilleog óga praisí)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

(a)

praiseach bhlátha

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brocailí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Cóilis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

praiseach chinn

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Bachlóga Bruiséile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Cabáistí cinn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

(c)

praiseach dhuilleach

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Cabáistí Síneacha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Cáil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

cálráibí

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Glasraí duilleacha, luibheanna agus bláthanna inite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

leitísí agus plandaí sailéid

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

 

50

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Ceathrúna uain

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251020

Leitísí

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

0251030

Searbháin muc

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251040

Biolair agus eascróga agus péacáin eile

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251050

Biolair thalún

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251060

Roicéad Rómánach/rucola

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251070

Mustard dearg

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251080

Barra duilleog óga (lena n-áirítear speicis phraisí)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251990

Eile (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252000

(b)

spionáistí agus duilleoga comhchosúla

0,05  (*1)

15

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spionáistí

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

0252020

Puirsleáin

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252030

Seardas/duilleoga biatais

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252990

Eile (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

duilleoga caor fíniúna agus speicis chomhchosúla

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

(d)

biolair uisce

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

(e)

sreabháin na Beilge

0,05  (*1)

0,3

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

luibheanna agus bláthanna inite

0,1  (*1)

70

0,05  (*1)

0,02  (*1)

50

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Costóg

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256020

Síobhas

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0256030

Duilleoga soilire

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256040

Peirsil

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256050

Sáiste

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256060

Marós

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256070

Tím

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0256080

Basal agus bláthanna inite

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256090

Duilleog labhrais

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256100

Dragan

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260000

Léagúim

0,05  (*1)

3

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Pónairí (a bhfuil faighneoga acu)

 

 

 

0,05  (*1)

15

 

 

 

 

 

0260020

Pónairí (gan faighneoga)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260030

Piseanna (a bhfuil faighneoga acu)

 

 

 

0,15

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260040

Piseanna (gan faighneoga)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260050

Lintilí

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260990

Eile (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0270000

Glasraí gais

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Lus súgach

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

Cardúin

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

Soilirí

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270040

Finéal Fhlórans

 

10

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

Bliosáin chruinne

 

5

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

Cainneanna

 

10

 

0,02

 

 

 

0,3

 

 

0270070

Biabhóg

 

0,6

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

Péacáin bhambú

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

Croíthe pailme

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

Eile (2)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Fungais, caonaigh agus léicin

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Fungais shaothraithe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Fungais fhiáine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Caonaigh agus léicin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Algaí agus orgánaigh phrócaróit

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

PISEÁNAIGH

0,05  (*1)

0,15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Pónairí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Lintilí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Piseanna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lúipíní/pónairí lúipíní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

OLASHÍOLTA AGUS OLATHORTHAÍ

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0401000

Olashíolta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Ros lín

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Piseanna talún

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Síolta poipín

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Síolta seasamain

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Síolta lus na gréine

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Síolta ráibe

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Pónairí soighe

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Síolta mustaird

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Síolta cadáis

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Síolta puimcín

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Síolta cróch bréige

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Síolta borráiste

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Caimilín

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Síolta cnáibe

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Pónairí ricne

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Eile (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Olathorthaí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Ológa le haghaidh táirgeadh ola

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Eithní pailme ola

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Torthaí pailme oila

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Capac

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Eile (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

GRÁNAIGH

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Eorna

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500020

Ruán agus bréag-ghránaigh eile

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Arbhar Indiach/arbhar

0,05  (*1)

0,02

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500040

Muiléad coiteann

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Coirce

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500060

Rís

0,1

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

Seagal

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500080

Sorgam

0,05  (*1)

10

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500090

Cruithneacht

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500990

Eile (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

TAENNA, CAIFE, INSILTÍ LUIBHE, CÓCÓ AGUS CARÚIB

0,1  (*1)

 

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Taenna

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0620000

Pónairí caife

 

0,03

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Insiltí luibhe ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

bláthanna

 

60

 

 

 

 

 

2

 

 

0631010

Camán meall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Roiseog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Rós

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Seasmain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Teile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

duilleoga agus luibheanna

 

60

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0632010

Sú talún

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Maité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

fréamhacha

 

0,3

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0633010

Caorthann corraigh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginsing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

(d)

aon chuid eile den phlanda

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0640000

Pónairí cócó

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Carúib

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

LEANNLUSANNA

0,1  (*1)

30

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

SPÍOSRAÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Spíosraí ó shíolta

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Ainís

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Calaindí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Soilire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Lus an choire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Cuimín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Lus mín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Finéal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Feinigréag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Noitmig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Spíosraí ó thorthaí

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Ilspíosra/pimeantó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Piobar Szechuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Cearbhas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Caor aitil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Piobarchaor (í dubh, glas agus bán)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Fanaile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Spíosraí ó choirt

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cainéal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Spíosraí ó fhréamhacha agus ó riosóm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Liocras

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Sinséar (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Tuirmiric/curcuma

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Meacain ragaim (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Eile (2)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Spíosraí ón mbachlóg

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Clóibh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Caprais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Spíosraí ó phistil bláthanna

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Cróch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Spíosraí arail

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Maicis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

PLANDAÍ SIÚCRA

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Fréamhacha biatas siúcra

 

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900020

Cánaí siúcra

 

0,05

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0900030

Fréamhacha siocaire

 

0,09

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900990

Eile (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1000000

TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH - AINMHITHE TALÚN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Tráchtearraí ó

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1011000

(a)

mucra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Matán

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1011020

Saill

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011030

An t-ae

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011040

An duán

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011990

Eile (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

(b)

bó-ainmhithe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Matán

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012020

Saill

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1012030

An t-ae

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1012040

An duán

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012990

Eile (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

(c)

caoraigh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Matán

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013020

Saill

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1013030

An t-ae

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1013040

An duán

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013990

Eile (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

d)

gabhair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Matán

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014020

Saill

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1014030

An t-ae

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1014040

An duán

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014990

Eile (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

(e)

each-ainmhithe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Matán

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015020

Saill

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1015030

An t-ae

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1015040

An duán

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015990

Eile (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

(f)

éanlaith chlóis

0,05  (*1)

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

Matán

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Saill

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

An t-ae

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

An duán

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Eile (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

ainmhithe talún feirme eile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Matán

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1017020

Saill

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1017030

An t-ae

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1017040

An duán

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017990

Eile (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Bainne

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,06

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Eallach

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Caoirigh

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Gabhar

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Capall

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Eile (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Uibheacha éan

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Sicín

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Lacha

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Géanna

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Gearg

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Eile (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Mil agus táirgí beachaireachta eile (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Débheathaigh agus Reiptílí

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)