EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0353

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/353 ón gComhairle an 2 Márta 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin

OJ L 66, 2.3.2022, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/353/oj

2.3.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 66/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/353 ÓN gCOMHAIRLE

an 2 Márta 2022

lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle an 17 Márta 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine (1) nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, agus go háirithe Airteagal 14(1) de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 17 Márta 2014, ghlac an Chomhairle Rialachán (AE) Uimh. 269/2014.

(2)

Tá an tAontas fós diongbháilte agus tacaíocht á tabhairt aige do cheannasacht agus d’iomláine chríochach na hÚcráine.

(3)

An 24 Feabhra 2022, d’fhógair Uachtarán Chónaidhm na Rúise oibríocht mhíleata san Úcráin agus chuir fórsaí armtha na Rúise tús le hionsaí ar an Úcráin. Is sárú follasach ar iomláine chríochach, ar cheannasacht agus ar neamhspleáchas na hÚcráine an t-ionsaí sin.

(4)

An 24 Feabhra 2022, d’eisigh an tArdionadaí dearbhú thar ceann an Aontais inar cáineadh go géar an t-ionradh gan chúis ar an Úcráin a rinne fórsaí armtha de chuid Chónaidhm na Rúise agus rannpháirtíocht na Bealarúise san fhogha sin faoin Úcráin. Chuir an tArdionadaí in iúl go n-áireofar ar fhreagairt an Aontais bearta sriantacha earnálacha agus bearta sriantacha aonair araon.

(5)

Sna conclúidí uaithi an 24 Feabhra 2022, cháin an Chomhairle Eorpach go géar an fogha míleata gan chúis gan údar a thug Cónaidhm na Rúise faoin Úcráin. Leis na gníomhaíochtaí mídhleathacha míleata atá ar siúl aici, tá an dlí idirnáisiúnta agus prionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe á sárú go trom ag an Rúis agus tá an bonn á bhaint aici de shlándáil agus de chobhsaíocht na hEorpa agus an domhain. Cháin an Chomhairle Eorpach go láidir freisin rannpháirtíocht na Bealarúise san fhogha seo faoin Úcráin agus d’iarr sí ar an mBealarúis a cuid oibleagáidí idirnáisiúnta a chomhlíonadh.

(6)

I bhfianaise a thromchúisí atá an staid, agus go bhfuil an Bhealarúis rannpháirteach san ionradh gan chúis ar an Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí fhogha míleata a cheadú óna críoch féin amach, measann an Chomhairle gur cheart 22 dhuine a chur le liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí atá faoi réir na mbeart sriantach a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014.

(7)

Ba cheart, dá bhrí sin, Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear leis seo Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 2 Márta 2022

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.-Y. LE DRIAN


(1)  IO L 78, 17.3.2014 lch.6.


IARSCRÍBHINN

Cuirtear na daoine seo a leanas le liosta na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha, na n-eintiteas, agus na gcomhlachtaí a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014:

Daoine

 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna

Dáta an liostaithe

“697.

Leonid Viktorovich KASINSKY

(Rúisis: Леонид Викторович Касинский;

Bealarúiseach: Леанiд Вiктаравiч Касiнскi)

Dáta breithe: 29.6.1972

Áit bhreithe: Grodno, Belarusian SSR, an Bhealarúis anois

Feidhm: Mór-Ghinearál, Cúntóir don Aire Cosanta um Obair Idé-eolaíoch sna Fórsaí Armtha agus Ceannaire ar an bPríomh-Stiúrthóireacht um Obair Idé-eolaíoch in Aireacht Cosanta na Bealarúise

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Leonid Kasinsky ina chúntóir d’Aire Cosanta na Bealarúise um Obair idé-eolaíoch sna fórsaí armtha. Is Ceannaire é ar an bPríomh-Stiúrthóireacht um Obair Idé-eolaíoch in Aireacht Cosanta na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Leonid Kasinsky rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

698.

Igor Vladimirovich MOZHILOVSKY

(Rúisis: Игорь Владимирович Можиловский;

Bealarúiseach: Iгар Уладзiмiравiч Мажылоўскi)

Dáta breithe: 28.2.1971

Áit bhreithe: Dubrovno, Belarusian SSR, an Bhealarúis anois

Feidhm: Mór-Ghinearál, Cúntóir don Aire Cosanta um an nGeilleagar agus Airgeadas Míleata agus Ceannaire ar an bPríomh-Roinn Airgeadais agus Eacnamaíoch in Aireacht Cosanta na Bealarúise

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Igor Mozhilovksy ina chúntóir d’Aire Cosanta na Bealarúise um an nGeilleagar agus Airgeadas Míleata. Is Ceannaire é ar an bPríomh-Roinn Airgeadais agus Eacnamaíochta in Aireacht Cosanta na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Igor Mozhilovksy rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

699.

Oleg Leonidovich VOINOV

(Rúisis: Олег Леонидович Воинов;

Bealarúiseach: Алег Леанiдавiч Воiнаў)

Dáta breithe: 26.3.1967

Áit bhreithe: Dnepropetrovsk, Ukrainian SSR, Dnipro, Ukraine

Feidhm: Mór-Ghinearál, Ceannaire ar Roinn um Chomhar Míleata Idirnáisiúnta in Aireacht Cosanta na Bealarúise agus Cúntóir don Aire Cosanta um Chomhar Míleata Idirnáisiúnta

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Oleg Vovinov ina cheannaire ar an Roinn Comhair Mhíleata Idirnáisiúnta in Aireacht Cosanta na Bealarúise agus ina Chúntóir don Aire Cosanta um Chomhar Míleata Idirnáisiúnta.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Oleg Vovinov rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin

2.3.2022

700.

Sergei Anatolievich SAUTA

(Rúisis: Сергей Анатольевич Саута;

Bealarúiseach: Сяргей Анатольевiч Саўта)

Feidhm: Coirnéal, Ceannaire ar an Roinn um an Tacaíocht Dhlíthiúil in Aireacht Cosanta Phoblacht na Bealarúise

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Sergei Sauta ina Cheannaire ar an Roinne um an Tacaíocht Dhlíthiúil in Aireacht Cosanta Phoblacht na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Sergei Sauta rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin

2.3.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(Rúisis: Иван Иосифович Богуславский;

Bealarúiseach: Iван Iосiфавiч Багуслаўскi)

Dáta breithe: 4.8.1968

Áit bhreithe: Kalivaria, Belarusian SSR

Feidhm: Mór-Ghinearál, Ceannaire ar Phríomhchigireacht Mhíleata na bhFórsaí Armtha in Aireacht Cosanta na Bealarúise

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Ivan Boguslavsky ina Cheann ar Phríomhchigireacht Mhíleata na bhFórsaí Armtha in Aireacht Cosanta na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Ivan Boguslavsky rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(Rúisis: Дмитрий Анатольевич Михолап;

Bealarúiseach: Дзмiтрый Анатольевiч Мiхалап)

Dáta breithe: 28.12.1974

Áit bhreithe: Bukino, Belarusian SSR

Feidhm: Coirnéal, leas-cheannasaí Aerfhórsa agus Fórsaí Aerchosanta na Bealarúise

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Dmitry Miholap ina leascheannaire Aerfhórsa agus Fórsaí Aerchosanta na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Dmitry Miholap rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

703.

Anatoliy Anatolievich BULAVKO

(Rúisis: Анатолий Анатольевич Булавко;

Bealarúiseach: Анатоль Анатольевiч Булаўка)

Dáta breithe: 1.5.1969

Áit bhreithe: Kalinkovichi, Belarusian SSR, An Bhealarúis anois

Feidhm: Coirnéal, leas-cheannasaí um obair idé-eolaíoch agus ceannaire um obair idé-eolaíoch de chuid Aerfhórsa agus Fórsaí Aerchosanta na Bealarúise

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Anatoliy Bulavko ina leascheannaire um obair idé-eolaíoch agus mar cheannaire um obair idé-eolaíoch de chuid Aerfhórsa agus Fórsaí Aerchosanta na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Anatoliy Bulavko rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(Rúisis: Виктор Владимирович Сойко;

Bealarúiseach: Вiктар Уладзiмiравiч Сойка)

Dáta breithe: 3.7. 1971

Áit bhreithe: Komsomolskaya, Belarusian SSR

Feidhm: Coirnéal, Leas-Cheannasaí Armálacha agus Ceannaire ar Roinn Armálacha Aerfhórsa agus Fórsaí Aerchosanta na Bealarúise

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Victor Soyko ina Leas-Cheannasaí Armálacha agus Ceannaire ar Roinn Armálacha Aerfhórsa agus Fórsaí Aerchosanta na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Victor Vladimirovich SOYKO rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

705.

Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH

(Rúisis: Юрий Михайлович Пейганович;

Bealarúiseach: Юрый Мiхайлавiч Пейгановiч)

Feidhm: Coirnéal, Leas-Cheannasaí um Lóistíocht agus Ceann Roinne Aerfhórsa agus Fórsaí Aerchosanta na Bealarúise

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Yuri Peyganovich ina Leas-Cheannasaí um Lóistíocht agus Ceann Roinne Aerfhórsa agus Fórsaí Aerchosanta na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

706.

Alexander Ivanovich BAS

(Rúisis: Александр Иванович Бас;

Bealarúiseach: Аляксандр Iванавiч Бас)

Dáta breithe: 17.8.1971

Áit bhreithe: Khotomel, Belarusian SSR, an Bhealarúis anois

Feidhm: Coirnéal, Leas-Cheannasaí ar Western Operational Command na Bealarúise

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Alexander Bas ina Leas-Cheannasaí ar Western Operational Command na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Alexander Ivanovich BAS rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

707.

Dmitry Leontevich BERKEN

(Rúisis: Бекрень Дмитрий Леонтьевич)

Dáta breithe: 16.7.1979

Áit bhreithe: Slonim, Belarusian SFSR, an Bhealarúis anois

Feidhm: Leas-Cheannasaí ar an Arm um an Idé-eolaíocht, ina Cheann ar an Roinn um an Idé-eolaíocht, Operational Command West na Bealarúise, Coirnéal

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Dmitry Leontievich Bekren ina Leas-Cheannasaí ar an Arm um an Idé-eolaíocht, agus ina Cheann ar an Roinn um an Idé-eolaíocht, Operational Command West na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Dmitry Leontievich Bekren rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

708.

Vitaly Fridrikhovich KILCHEVSKY

(Rúisis: Кильчевский Виталий Фридрихович)

Dáta breithe: 31.10.1978

Áit bhreithe: Patashnya village, Belarusian SFSR, an Bhealarúis anois

Feidhm: Leas-Cheannasaí Armálacha agus Ceannaire Armálacha na Bealarúise, Coirnéal

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky ina Leas-Cheannasaí Armálacha agus Ceannaire Armálacha na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

709.

Sergey Nikolayevich GRINYUK

(Rúisis: Гринюк Сергей Николаевич)

Dáta breithe: 11.5.1971

Áit bhreithe: Brest, Belarusian SFSR, an Bhealarúis anois

Feidhm: Leas-Cheannasaí ar Thrúpaí don Lóistíocht, Ceannaire ar an Roinn um Lóistíocht, Western Operational Command na Bealarúise, Coirnéal

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Sergey Nikolayevich Grinyuk ina Leas-Cheannasaí ar Thrúpaí don Lóistíocht, Ceannaire ar an Roinn um Lóistíocht, Western Operational Command na Béalarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Sergey Nikolayevich Grinyuk rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

710.

Aleksandr Viktorovich NAUMENKO

(Rúisis: Науменко Александр Викторович)

Feidhm: Ceannasaí ar Thrúpaí North-Western Operational Command na Bealarúise, Maor-Ghinearál

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Aleksandr Viktorovich Naumenko ina Ceannasaí ar Thrúpaí North-Western Operational Command na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Aleksandr Viktorovich Naumenko rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

711

Vadim Evgenievich SHADURA

(Rúisis: Шадура Вадим Евгеньевич)

Feidhm: Ceann Foirne – An Chéad Leas-Cheannasaí ar Thrúpaí North-West Operational Command na Bealarúise, Coirnéal

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Vadim Evgenievich Shadura ina Cheann Foirne – An Chéad Leas-Cheannasaí ar Thrúpaí North-West Operational Command na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Vadim Evgenievich Shadura rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

712.

Vladimir Vladimirovich KULAZHIN

(Rúisis: Кулажин Владимир Владимирович)

Feidhm: Leas-Cheannasaí ar Thrúpaí North-Western Operational Command na Bealarúise, Maor-Ghinearál

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Vladimir Vladimirovich Kulazhin ina Leas-Cheannasaí ar Thrúpaí North-Western Operational Command na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Vladimir Vladimirovich Kulazhin rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

713.

Valery Ivanovich YANUSHKEVICH

(Rúisis: Янушкевич Валерий Иванович)

Feidhm: Leas-Cheannasaí Trúpaí ar Obair um an Idé-eolaíocht – Ceann Roinn na hOibre um an Idé-eolaíocht North-Western Operational Command na Bealarúise, Coirnéal

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Valery Ivanovich Yanushkevich ina Leas-Cheannasaí Trupaí ar Obair um an Idé-eolaíocht – Ceann Roinn na hOibre um an Idé-eolaíocht North-Western Operational Command na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Valery Ivanovich Yanushkevich rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

714.

Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

(Rúisis: Ленкевич Вячеслав Александрович)

Feidhm: Leas-Cheannasaí ar Lóistíocht, ceannaire ar Logistics, North-Western Operational Command na Bealarúise, Coirnéal

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich an leas-cheannasaí ar Troops for Logistics agus ceannaire ar Logistics Department, Western Operational Command na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

715.

Dmitri Ivanovich SUROVICH

(Rúisis: Сурович Дмитрий Иванович)

Feidhm: Leas-Cheannasaí Armálacha, Ceannaire ar Stiúrthóireacht Armálacha, North-Western Operational Command na Bealarúise, Coirnéal

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Tá Dmitri Ivanovich Surovich ina Leas-Cheannasaí Armálacha, agus ina Cheannaire ar Stiúrthóireacht Armálacha, North-Western Operational Command na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Dmitri Ivanovich Surovich rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

716.

Oleg Nikolayevich KOPYL

(Rúisis: Копыл Олег Николаевич)

Inscne: fireann

Feidhm: Coirnéal; An Chéad Leas-Cheannaire ar an bPríomh-Roinn - Ceannaire ar Roinn na Tacaíochta Morálta agus Síceolaíche sa Phríomh-Roinn um an Obair Idé-Eolaíoch in Aireacht Cosanta na Bealarúise

Is é Oleg Kopyl an Chéad Leas-Cheannaire ar an bPríomh-Roinn - Ceannaire ar Roinn na Tacaíochta Morálta agus Síceolaíche sa Phríomh-Roinn um an Obair Idé-Eolaíoch in Aireacht Cosanta na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Oleg Nikolayevich Kopyl rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

717.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Rúisis: Заброцки Дмитрий Александрович)

Dáta breithe: 2.7.1971

Feidhm: Coirnéal, Príomh-Cheannaire ar an bPríomh-Roinn Airgeadais agus Eacnamaíochta in Aireacht Cosanta na Bealarúise

Inscne: fireann

Tá Dmitry Zabrotsky ina Phríomh-Cheannaire ar an bPríomh-Roinn Airgeadais agus Eacnamaíochta in Aireacht Cosanta na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Dmitry Alexandrovich VINNIKOV rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(Rúisis: Лукашевич Вадим Анатольевич)

Feidhm: Ceannaire ar an roinn faisnéise phríomhroinn oibre idé-eolaíoch in Aireacht Cosanta na Bealarúise

Inscne: fireann

Tá Vadim Lukashevich ina cheannaire ar an roinn faisnéise san Phríomh-Roinn um an Obair idé-eolaíoch in Aireacht Cosanta na Bealarúise.

Tá an Bhealarúis rannpháirteach san fhogha míleata faoin Úcráin atá ar bun ag an Rúis trí chead a thabhairt don Rúis diúracáin bhalaistíocha a scaoileadh ón mBealarúis isteach san Úcráin, trí iompar pearsanra míleata agus airm throma, tancanna agus iompróirí míleata de chuid na Rúise a chumasú sa Bhealarúis (iompar bóthair agus iarnróid) go dtí an Úcráin, trí chead a thabhairt d’aerárthaí míleata na Rúise eitilt os cionn aerspás na Bealarúise isteach san Úcráin, trí phointí athbhreoslaithe a chur ar fáil sa Bhealarúis d’aerárthaí míleata na Rúise atá i mbun gníomhaíochtaí i gcoinne na hÚcráine, agus trí airm agus trealamh míleata de chuid na Rúise a stóráil sa Bhealarúis.

Mar chomhalta ardchéime d’fhórsaí armtha na Bealarúise, tá Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Bealarúise atá ag tacú le fogha na Rúise faoin Úcráin.

2.3.2022”


Top