EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0339

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/339 ón gComhairle an 25 Feabhra 2021 lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 8a de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil leis an mBealarúis

OJ L 68, 26.2.2021, p. 29–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/339/oj

26.2.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 68/29


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/339 ÓN gCOMHAIRLE

an 25 Feabhra 2021

lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 8a de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil leis an mBealarúis

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 ón gComhairle an 18 Bealtaine 2006 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil leis an mBealarúis (1), agus go háirithe Airteagal 8a(1) agus (3) de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 18 Bealtaine 2006, ghlac an Chomhairle Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil leis an mBealarúis.

(2)

Ar bhonn athbhreithniú ar Chinneadh 2012/642/CBES ón gComhairle (2), chinn an Chomhairle gur cheart na bearta sriantacha a leagtar amach ann a fhadú go dtí an 28 Feabhra 2022.

(3)

Ba cheart na ráitis ar chúiseanna maidir le naoi nduine nádúrtha agus trí dhuine dlítheanacha lena n-áirítear i liosta na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí atá faoi réir bearta sriantacha a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a leasú. Ba cheart dáta an liostaithe a chur isteach do na daoine nádúrtha go léir a áirítear san Iarscríbhinn sin.

(4)

Dá bhrí sin, ba cheart Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 25 Feabhra 2021.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. P. ZACARIAS


(1)  IO L 134, 20.5.2006, lch. 1.

(2)  Cinneadh 2012/642/CBES ón gComhairle an 15 Deireadh Fomhair 2012 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne na Bealarúise (IO L 285, 17.10.2012, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

“IARSCRÍBHINN

Liosta na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagail 3(1) agus 4(1)

A.   Daoine nádúrtha dá dtagraítear in Airteagail 3(1) agus 4(1)

 

Ainmneacha (Traslitriú an litrithe Bealarúisise)

(Traslitriú an litrithe Rúisise)

Ainmneacha

(litriú Bealarúisise)

(litriú Rúisise)

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna lena liostú

Dáta an liostaithe

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Post / poist: iarAire of Internal Affairs; iarCheannaire ar Sheirbhís Slándála an Uachtaráin

Dáta breithe: 7.2.1956

Áit bhreithe: Smolensk, iarUSSR (Russian Federation anois)

Inscne: fireann

Níor ghníomhaigh sé chun imscrúdú a dhéanamh ar chás gan réiteach is é sin fuadach Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski agus Dmitri Zavadski sa Bhealarúis in 1999-2000. IarAire of Internal Affairs agus iarCheannaire ar Sheirbhís Slándála an Uachtaráin freisin. Mar Aire of Internal Affairs, bhí sé freagrach as cur faoi chois léirsithe síochánta go dtí go ndeachaigh sé ar scor an 6 Aibreán 2009 ar chúiseanna sláinte. Thug Riarachán an Uachtaráin teach cónaithe dó i gceantar nomenklatura Drozdy i Mionsc. I mí Dheireadh Fómhair 2014, bhronn an tUachtarán Lukashenka céim dar teideal ‘Order “For Merit” III’ air.

24.9.2004

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Post / poist: iarCheannasaí ar Special Rapid Response Unit (SOBR)

Dáta breithe: 1966

Áit bhreithe: Vitebsk/ Viciebsk, iarUSSR (Belarus anois)

Seoladh: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Inscne: fireann

Duine lena mbaineann príomhthábhacht i gcásanna gan réiteach is iad sin fuadach Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski agus Dmitri Zavadski sa Bhealarúis in 1999-2000. IarCheannasaí ar Special Rapid Response Unit (SOBR) ag an Ministry of Internal Affairs (MoIA).

Fear gnó, Ceannaire ar 'Honour', Cumann iarshaighdiúirí ó fhórsaí speisialta MoIA.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Post / poist: Ceannaire ar Belarus President Property Management Directorate IarAire Internal Affairs

Dáta breithe: 26.5.1958

Áit bhreithe: Soltanishki,Grodno/ Hrodna Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Seoladh: Belarus President Property Management Directorate, 38 K. Marx St., Minsk 220016, Belarus

Inscne: fireann

Ceannaire ar Belarus President Property Management Directorate. Freagrach as cásanna gan réiteach is iad sin fuadach Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski agus Dmitri Zavadski sa Bhealarúis in 1999-2000. IarRúnaí ar an Security Council. Is Cúntóir/Cúntóir Speisialta don Uachtarán é Sheiman go fóill.

24.9.2004

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Post / poist: iarAire of Internal Affairs; iarLeas-Cheann ar Riarachán an Uachtaráin

Dáta breithe: 5.8.1946

Áit bhreithe: Onor, Sakhalin Region/Oblast, iarUSSR (Russian Federation anois)

Seoladh: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Inscne: fireann

Freagrach as an mbeartú i gcásanna gan réiteach is iad sin fuadach Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski agus Dmitri Zavadski sa Bhealarúis in 1999-2000. IarAire Turasóireachta agus Spóirt, iarAire of Internal Affairs agus iarLeas-Cheann ar Riarachán an Uachtaráin.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Post / poist: IarAire Internal Affairs; Leifteanant-Ghinearál ar an Militia (fórsa póilíneachta); Cúntóir ag Uachtarán Republic of Belarus - Cigire in Grodno/ Hrodna Region/Oblast

Dáta breithe: 21.6.1966

Áit bhreithe: Ordzhonikidze (iarUSSR), Vladikavkaz (Vladikavkaz, Russian Federation anois)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Aire Internal Affairs (MoIA) mar a bhí, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí MoIA tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

Tá sé fós gníomhach i réimeas Lukashenka mar chúntóir ag Uachtarán na Bealarúise – Cigire in Grodno/ Hrodna Region/Oblast.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Post / poist: IarChéadLeas-Aire Gnóthaí Baile;

Leas-Aire Gnóthaí Baile sa Roinn Internal Affairs – Ceann ar an Criminal Militia, Coirnéal ar an Militia (fórsa póilíneachta).

Dáta breithe: 14.2.1975

Áit bhreithe: Minsk, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Sa phost ceannaireachta a bhí aige mar ChéadAire Internal Affairs (MoIA), is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí MoIA tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

Tá sé gníomhach go fóill i réimeas Lukashenka mar Leas-Aire Internal Affairs. Is Ceann é go fóill ar an Criminal Militia.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Post / poist: IarLeas-Aire Internal Affairs; Leifteanant-Ghinearál sa Militia (fórsa póilíneachta);

Cúntóir ag an Uachtarán ar Republic of Belarus – Cigire in Minsk Region/Oblast

Dáta breithe: 29.4.1965

Áit bhreithe: Vetkovski (Vetka) District, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Sa phost ceannaireachta a bhí aige mar Leas-Aire Internal Affairs (MoIA), is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí MoIA tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

Tá sé fós gníomhach i réimeas Lukashenka mar Chúntóir ag Uachtarán na Bealarúise – Cigire in Minsk Region/Oblast.

2.10.2020

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Post / poist: Leas-Aire Internal Affairs, Maorghinearál sa Militia (fórsa póilíneachta)

Dáta breithe: 21.9.1966

Áit bhreithe: Yasinovataya, iarUSSR (Ukraine anois)

Inscne: fireann

Sa phost ceannaireachta a bhí aige mar Leas-Aire of the Ministry of Internal Affairs (MoIA), is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí MoIA tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

2.10.2020

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Post / poist: IarLeas-Aire sa Ministry of Internal Affairs, iarCheannasaí ar na Internal Troops;

CéadLeas-Aire Internal Affairs, Ceann ar Public Security Police, Maorghhinearál sa Militia (fórsa póilíneachta)

Dáta breithe: 17.4.1976

Áit bhreithe: Slonim, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Sa phost ceannaireachta a bhí aige mar Leas-Aire of the Ministry of Internal Affairs (MoIA), agus Ceannasaí ar na MoIA Internal Troops is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí MoIA, go háirithe na Internal Troops a bhí faoina cheannas, tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

Tá sé gníomhach go fóill i réimeas Lukashenka mar ChéadLeas-Aire of Internal Affairs agus ceann an Public Security Police.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Post / poist: Leas-Cheannasaí na Internal Troops

Dáta breithe: 18.3.1967

Inscne: fireann

Ina phost mar Leas-Cheannasaí na Internal Troops de chuid an Ministry of Internal Affairs (MoIA), is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí MoIA, go háirithe na Internal Troops a bhí faoina cheannas, tar éis thoghcháin uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер'евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Post / poist Ceannasaí ar an Special Rapid Response Unit (SOBR), Leifteanantchoirnéal

Inscne: fireann

Ina phost mar Cheannasaí an Special Rapid Response Unit (SOBR) an Ministry of Internal Affairs, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí SOBR tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Post / poist: Ceann an Department for Safety and Security, Ministry of Internal Affairs

Dáta breithe: 14.10.1975

Áir briethe: village of Rublevsk, Kruglyanskiy district, Mogilev/Mahiliou Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois).

Inscne: fireann

Ina phost sinsearach mar Cheann an Department for Safety and Security san Ministry of Internal Affairs (MoIA), tá lámh aige san fheachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí MoIA tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Post / poist: Ceann ar OMON (Отряд милиции особого назначения, ('Special Purpose Police Detachment') le haghaidh Minsk City Executive Committee,

Dáta breithe: 1.6.1972

Áit breithe: village of Gorodilovo, Minsk Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois).

Inscne: fireann

Ina phost ceannasaíochta ar fhórsaí OMON i Mionsc, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí OMON i Mionsc tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Post / poist: Ceann ar an Main Internal Affairs Directorate de Minsk City Executive Committee

Aire Internal Affairs, Maor-Ghinearál an Militia (fórsa póilíneachta).

Dáta breithe: 5.5.1975

Áit bhreithe: village of Malinovka, Mogilev/Mahiliou Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois).

Inscne: fireann

Sa phost a bhí aige mar Cheann an Main Internal Affairs Directorate an Minsk City Executive Committee, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí póilíneachta tar éis thoghcháin uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta go háirithe mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

Tá sé gníomhach go fóill i réimeas Lukashenka mar Aire Gnóthaí Baile.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Post / poist: Iar-Cheann ar an Police Department in Moskovski District, Minsk;

Leas-cheann ar an Minsk City Police Department, Ceann ar an Criminal Police

Inscne: fireann

Sa phost a bhí aige mar Cheann ar an Police Department in Moskovski District, Mionsc, is é atá freagrach as feachtas cos ar bolg agus imeaglaithe sa dúiche sin i gcoinne agóideoirí síochánta tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe gabhálacha treallacha, úsáid iomarcach fornirt agus drochíde, lena n-áirítear céasadh.

Tá sé gníomhach i réimeas Lukashenka i gcónaí mar Leas-Cheann ar Minsk City Police Department agus mar Cheann ar an Criminal Police.

2.10.2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Post / poist: An ChéadLeas-Cheann ar an District Department of Internal Affairs in Moskovski District, Minsk, Ceann ar an Criminal Police

Inscne: fireann

Ina phost mar ChéadLeas-Cheann ar District Department of Internal Affairs in Moskovski District, Minsk, agus Ceann ar an Criminal Police, is é atá freagrach as feachtas cos ar bolg agus imeaglaithe sa dúiche sin i gcoinne agóideoirí síochánta tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe gabhálacha treallacha, úsáid iomarcach fornirt agus drochíde, lena n-áirítear céasadh.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Post / poist: Leas-Cheann ar an District Department of Internal Affairs in Moskovski District, Minsk, Ceann ar an Public Safety Police

Inscne: fireann

Ina phost mar Leas-Cheann ar District Department of Internal Affairs in Moskovski District, Minsk, agus Ceann ar an Public Safety Police, is é atá freagrach as feachtas cos ar bolg agus imeaglaithe sa dúiche sin i gcoinne agóideoirí síochánta tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe gabhálacha treallacha, úsáid iomarcach fornirt agus drochíde, lena n-áirítear céasadh.

2.10.2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Post / poist:Ceann ar an Department of Internal Affairs of Gomel/Homyel Region/ Oblast Executive Committee

Dáta breithe: 24.3.1975

Áit bhreithe: Mogilev/Mahilou, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost mar Cheann ar an Department of Internal Affairs of Gomel/HomyelRegion/Oblast Executive Committee, is é atá freagrach as feachtas cos ar bolg agus imeaglaithe sa réigiún sin/oblast i gcoinne agóideoirí síochánta tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe gabhálacha treallacha, úsáid iomarcach fornirt agus drochíde, lena n-áirítear céasadh,.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Post / poist:An ChéadLeas-Cheann ar an Department of Internal Affairs of Gomel/Homel Region/Oblast Executive Committee, Ceann ar an Criminal Police

Dáta breithe: 26.7.1977

Inscne: fireann

Ina phost mar ChéadLeas-Cheann ar Department of Internal Affairs of Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee agus Ceann ar an Criminal Police, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe sa réigiún sin/oblast i gcoinne agóideoirí síochánta tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe gabhálacha treallacha, úsáid iomarcach fornirt agus drochíde, lena n-áirítear céasadh.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Post / poist: Leas-Cheann ar an Department of Internal Affairs of Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee, Ceann ar an Public Safety Police

Dáta breithe: 26.1.1972

Áit bhreithe: Gomel/Homyel, Gomel/Homyel Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost mar Leas-Cheann ar an Department of Internal Affairs of Gomel/HomyelRegion/Oblast Executive Committee agus Ceann ar Public Safety, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe sa réigiún sin/oblast i gcoinne agóideoirí síochánta tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe gabhálacha treallacha, úsáid iomarcach fornirt agus drochíde, lena n-áirítear céasadh.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Post / poist: Ceann ar an Department of Internal Affairs of Brest Region/Oblast Executive Committee, Maor-Ghinearál an Militia (fórsa póilíneachta)

Dáta breithe: 22.12.1971

Áit bhreithe: Kapyl, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost mar Cheann ar Department of Internal Affairs of Brest Region/Oblast Executive Committee agus Maor-Ghinearál an Militia, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe sa réigiún sin/oblast i gcoinne agóideoirí síochánta tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe gabhálacha treallacha, úsáid iomarcach fornirt agus drochíde, lena n-áirítear céasadh, i gcoinne léirsitheoirí síochánta.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Post / poist: Ceann ar OMON (‘Special Purpose Police Detachment’) in Vitebsk/Viciebsk

Dáta breithe: 20.9.1975

Inscne: fireann

Ina phost ceannasaíochta os cionn fhórsaí OMON in Vitebsk/Viciebsk, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí OMON in Vitebsk/Viciebsk tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe gabhálacha treallacha agus drochíde a thabhairt do léirsitheoirí síochánta.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Post / poist: Ceann ar OMON (‘Special Purpose Police Detachment’) in Gomel/Homyel

Inscne: fireann

Ina phost ceannasaíochta os cionn fhórsaí OMON in Gomel/Homyel, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí OMON in Gomel/Homyel tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe gabhálacha treallacha agus drochíde a thabhairt do léirsitheoirí síochánta.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Post / poist: Ceann ar OMON (‘Special Purpose Police Detachment’) in Brest, Leifteanant-Choirnéal

Inscne: fireann

Ina phost ceannasaíochta os cionn fhórsaí OMON in Brest, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fórsaí OMON in Brest tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe gabhálacha treallacha agus drochíde a thabhairt do léirsitheoirí síochánta.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Post / poist: Ceann ar an Penal Correction Department sa Ministry of Internal Affairs, Maor-Ghinearál Militia (fórsa póilíneachta)

Inscne: fireann

Ina phost mar Cheann ar an Penal Correction Department a bhfuil údarás aici ar shaoráidí coinneála de chuid Ministry of Internal Affairs, is é atá freagrach as an íde mhídhaonna tháireach, lena n-áirítear céasadh, a tugadh sna saoráidí coinneála sin ar shaoránaigh atá á gcoinneáil ó thoghchán uachtaránachta 2020 i leith agus as an gcniogbheartaíocht bhrúidiúil ghinearálta a rinneadh ar agóideoirí síochánta.

2.10.2020

26.

Ivan Yurevich SOKOLOVSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Post / poist: Stiúrthóir ar ionad coinneála Akrestina, Minsk

Inscne: fireann

Ina cháil mar Stiúrthóir ar ionad coinneála Akrestina i Mionsc, is é atá freagrach as an íde mhídhaonna agus tháireach, lena n-áirítear céasadh, a tugadh do shaoránaigh atá á gcoinneáil tar éis thoghchán uachtaránachta 2020.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Post / poist: IarChathaoirleach ar an State Security Committee (KGB);

Iar-Státrúnaí ar an Security Council;

Cúntóir ag Uachtarán Republic of Belarus – Cigire don Brest Region/Oblast

Dáta breithe: 19.6.1964

Áit bhreithe: Radostovo, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina iarphost ceannaireachta mar Chathaoirleach ar an State Security Committee (KGB), is é a bhí freagrach as rannpháirtíocht an KGB san fheachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a tharla tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, agus comhaltaí an fhreasúra.

Tá sé fós gníomhach i réimeas Lukashenka mar chúntóir ag Uachtarán Belarus – Cigire don Brest Region/Oblast.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Post / poist: CéadLeas-Chathaoirleach an State Security Committee (KGB)

Dáta breithe: 1972

Áit bhreithe: Borisov/Barisaw, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar ChéadLeas-Chathaoirleach ar an State Security Committee (KGB), is é atá freagrach as rannpháirtíocht an KGB san fheachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a tharla tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta agus comhaltaí an fhreasúra.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Post / poist: Leas-Chathaoirleach ar an State Security Committee (KGB)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Leas-Chathaoirleach ar an State Security Committee (KGB), is é atá freagrach as rannpháirtíocht an KGB san fheachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a tharla tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, agus comhaltaí an fhreasúra.

2.10.2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Post / poist: Leas-Chathaoirleach ar an State Security Committee (KGB)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Leas-Chathaoirleach ar an State Security Committee (KGB), is é atá freagrach as rannpháirtíocht an KGB san fheachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a tharla tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta agus comhaltaí an fhreasúra.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Post / poist: Leas-Chathaoirleach ar an State Security Committee (KGB)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Leas-Chathaoirleach ar an State Security Committee (KGB), is é atá freagrach as rannpháirtíocht an KGB san fheachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a tharla tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, agus comhaltaí an fhreasúra.

2.10.2020

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Post / poist: IarIonchúisitheoir Ginearálta Republic of Belarus

Ambasadóir Republic of Belarus do Armenia

Dáta breithe: 11.7.1960

Áit bhreithe: Grodno/Hrodna, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost roimhe seo mar Phríomh-Ionchúisitheoir, is é atá freagrach as úsáid fhorleathan a bhaint as imeachtaí coiriúla chun iarrthóirí de chuid an fhreasúra a dhícháiliú roimh thoghchán uachtaránachta 2020 agus cosc a chur ar dhaoine a bheith páirteach sa Coordination Council a sheol an freasúra chun agóid a dhéanamh in aghaidh thoradh an toghcháin sin.

Tá sé gníomhach go fóill i réimeas Lukashenka mar ambasadóir na Bealarúise chuig an Airméin.

2.10.2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Post / poist: Cathaoirleach ar an Central Electoral Commission (CEC)

Dáta breithe: 29.1.1953

Áit bhreithe: Slutsk, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: baineann

Ina cáil mar Chathaoirleach ar CEC, tá sí freagrach as an místiúradh a rinne CEC ar phróiseas toghchánach thoghchán uachtaránachta 2020, gan caighdeáin idirnáisiúnta bhunúsacha i dtaca le cothromaíocht agus trédhearcacht a bheith á gcomhlíonadh le linn an phróisis, agus as torthaí an toghcháin a fhalsú.

Is é CEC agus an ceannaireacht air, go háirithe, a d’fhág gur briseadh as a bpost, ar fhorais bhréige, iarrthóirí áirithe de chuid an fhreasúra agus gur cuireadh srianta neamhchomhréireacha ar bhreathnóirí sna stáisiúin vótála. Ina theannta sin, d’áirithigh CEC go bhfuil coimisiúin na dtoghchán, atá faoina mhaoirseacht, comhdhéanta ar bhealach aontaobhach.

2.10.2020

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Post / poist: IarChathaoirleach ar an Central Electoral Commission (CEC)

Dáta breithe: 30.10.1964

Áit bhreithe: Kolomyia, Ivano-Frankivsk Region/Oblast, iarUSSR (Ukraine anois)

Inscne: fireann

Ina cháil mar Leas-Chathaoirleach ar CEC, tá sé freagrach as an místiúradh a rinne CEC ar phróiseas toghchánach thoghchán uachtaránachta 2020, gan caighdeáin idirnáisiúnta bhunúsacha i dtaca le cothromaíocht agus trédhearcacht a bheith á gcomhlíonadh le linn an phróisis, agus as torthaí an toghcháin a fhalsú.

Is é CEC agus an ceannaireacht air, go háirithe, a d’fhág gur briseadh as a bpost, ar fhorais bhréige, iarrthóirí áirithe de chuid an fhreasúra agus gur cuireadh srianta neamhchomhréireacha ar bhreathnóirí sna stáisiúin vótála. Ina theannta sin, d’áirithigh CEC go bhfuil coimisiúin na dtoghchán, atá faoina mhaoirseacht, comhdhéanta ar bhealach aontaobhach.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Post / poist: Rúnaí ar an Central Electoral Commission (CEC)

Dáta breithe: 1.7.1971

Inscne: baineann

Ina cáil mar Chathaoirleach ar CEC, tá sí freagrach as an místiúradh a rinne CEC ar phróiseas toghchánach thoghchán uachtaránachta 2020, gan caighdeáin idirnáisiúnta bhunúsacha i dtaca le cothromaíocht agus trédhearcacht a bheith á gcomhlíonadh le linn an phróisis, agus as torthaí an toghcháin a fhalsú.

Is é CEC agus an ceannaireacht air, go háirithe, a d’fhág gur briseadh as a bpost, ar fhorais bhréige, iarrthóirí áirithe de chuid an fhreasúra agus gur cuireadh srianta neamhchomhréireacha ar bhreathnóirí sna stáisiúin vótála. Ina theannta sin, d’áirithigh CEC go bhfuil coimisiúin na dtoghchán, atá faoina mhaoirseacht, comhdhéanta ar bhealach aontaobhach.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Post / poist: Comhalta den Central Electoral Commission (CEC)

Dáta breithe: 10.10.1975

Inscne: fireann

Ina cháil mar chomhalta de choláiste CEC, tá sé freagrach as an místiúradh a rinne CEC ar phróiseas toghchánach thoghchán uachtaránachta 2020, gan caighdeáin idirnáisiúnta bhunúsacha i dtaca le cothromaíocht agus trédhearcacht a bheith á gcomhlíonadh le linn an phróisis, agus as torthaí an toghcháin a fhalsú.

Is é CEC agus a choláiste, go háirithe, a d’fhág gur briseadh as a bpost, ar fhorais bhréige, iarrthóirí áirithe de chuid an fhreasúra agus gur cuireadh srianta neamhchomhréireacha ar bhreathnóirí sna stáisiúin vótála. Ina theannta sin, d’áirithigh CEC go bhfuil coimisiúin na dtoghchán, atá faoina mhaoirseacht, comhdhéanta ar bhealach aontaobhach.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Post / poist: Comhalta den Central Electoral Commission (CEC)

Dáta breithe: 1976

Inscne: baineann

Ina cáil mar chomhalta den choláiste CEC, tá sí freagrach as an místiúradh a rinne CEC ar phróiseas toghchánach thoghchán uachtaránachta 2020, gan caighdeáin idirnáisiúnta bhunúsacha i dtaca le cothromaíocht agus trédhearcacht a bheith á gcomhlíonadh le linn an phróisis, agus as torthaí an toghcháin a fhalsú.

Is é CEC agus a choláiste, go háirithe, a d’fhág gur briseadh as a bpost, ar fhorais bhréige, iarrthóirí áirithe de chuid an fhreasúra agus gur cuireadh srianta neamhchomhréireacha ar bhreathnóirí sna stáisiúin vótála. Ina theannta sin, d’áirithigh CEC go bhfuil coimisiúin na dtoghchán, atá faoina mhaoirseacht, comhdhéanta ar bhealach aontaobhach.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Post / poist: Ball den Central Electoral Commission (CEC)

Dáta breithe: 3.1.1969

Inscne: fireann

Ina cháil mar chomhalta den choláiste CEC, tá sé freagrach as an místiúradh a rinne CEC ar phróiseas toghchánach thoghchán uachtaránachta 2020, gan caighdeáin idirnáisiúnta bhunúsacha i dtaca le cothromaíocht agus trédhearcacht a bheith á gcomhlíonadh le linn an phróisis, agus as torthaí an toghcháin a fhalsú.

Is é CEC agus a choláiste, go háirithe, a d'fhág gur briseadh as a bpost, ar fhorais bhréige, iarrthóirí áirithe de chuid an fhreasúra agus gur cuireadh srianta neamhchomhréireacha ar bhreathnóirí sna stáisiúin vótála. Ina theannta sin, d'áirithigh CEC go bhfuil coimisiúin na dtoghchán, atá faoina mhaoirseacht, comhdhéanta ar bhealach aontaobhach.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Post / poist: Ball den Central Electoral Commission (CEC)

Dáta breithe: 6.8.1959

Áit bhreithe: Podilsk, Odessa Region/Oblast, iarUSSR (Ukraine anois)

Inscne: baineann

Ina cáil mar chomhalta den choláiste CEC, tá sí freagrach as an místiúradh a rinne CEC ar phróiseas toghchánach thoghchán uachtaránachta 2020, gan caighdeáin idirnáisiúnta bhunúsacha i dtaca le cothromaíocht agus trédhearcacht a bheith á gcomhlíonadh le linn an phróisis, agus as torthaí an toghcháin a fhalsú.

Is é CEC agus a choláiste, go háirithe, a d'fhág gur briseadh as a bpost, ar fhorais bhréige, iarrthóirí áirithe de chuid an fhreasúra agus gur cuireadh srianta neamhchomhréireacha ar bhreathnóirí sna stáisiúin vótála. Ina theannta sin, d'áirithigh CEC go bhfuil coimisiúin na dtoghchán, atá faoina mhaoirseacht, comhdhéanta ar bhealach aontaobhach.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Post / poist: Comhalta den Central Electoral Commission (CEC)

Dáta breithe: 21.7.1957

Inscne: fireann

Ina cháil mar chomhalta den choláiste CEC, tá sé freagrach as an místiúradh a rinne CEC ar phróiseas toghchánach thoghchán uachtaránachta 2020, gan caighdeáin idirnáisiúnta bhunúsacha i dtaca le cothromaíocht agus trédhearcacht a bheith á gcomhlíonadh le linn an phróisis, agus as torthaí an toghcháin a fhalsú.

Is é CEC agus a choláiste, go háirithe, a d'fhág gur briseadh as a bpost, ar fhorais bhréige, iarrthóirí áirithe de chuid an fhreasúra agus gur cuireadh srianta neamhchomhréireacha ar bhreathnóirí sna stáisiúin vótála. Ina theannta sin, d'áirithigh CEC go bhfuil coimisiúin na dtoghchán, atá faoina mhaoirseacht, comhdhéanta ar bhealach aontaobhach.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Post / poist: Comhalta den Central Electoral Commission (CEC)

Dáta breithe: 19.2.1979

Áit bhreithe: Lyuban, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina cháil mar chomhalta den choláiste CEC, tá sé freagrach as an místiúradh a rinne CEC ar phróiseas toghchánach na dtoghchán uachtaránachta, gan caighdeáin idirnáisiúnta bhunúsacha i dtaca le cothromaíocht agus trédhearcacht a bheith á gcomhlíonadh le linn an phróisis, agus as torthaí an toghcháin a fhalsú.

Is é CEC agus a choláiste, go háirithe, a d'fhág gur briseadh as a bpost, ar fhorais bhréige, iarrthóirí áirithe de chuid an fhreasúra agus gur cuireadh srianta neamhchomhréireacha ar bhreathnóirí sna stáisiúin vótála. Ina theannta sin, d'áirithigh CEC go bhfuil coimisiúin na dtoghchán, atá faoina mhaoirseacht, comhdhéanta ar bhealach aontaobhach.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр'еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Post / poist: Comhalta den Central Electoral Commission (CEC)

Dáta breithe: 26.9.1970

Inscne: baineann

Ina cáil mar chomhalta den choláiste CEC, tá sí freagrach as an místiúradh a rinne CEC ar phróiseas toghchánach thoghchán uachtaránachta 2020, gan caighdeáin idirnáisiúnta bhunúsacha i dtaca le cothromaíocht agus trédhearcacht a bheith á gcomhlíonadh le linn an phróisis, agus as torthaí an toghcháin a fhalsú.

Is é CEC agus a choláiste, go háirithe, a d'fhág gur briseadh as a bpost, ar fhorais bhréige, iarrthóirí áirithe de chuid an fhreasúra agus gur cuireadh srianta neamhchomhréireacha ar bhreathnóirí sna stáisiúin vótála. Ina theannta sin, d'áirithigh CEC go bhfuil coimisiúin na dtoghchán, atá faoina mhaoirseacht, comhdhéanta ar bhealach aontaobhach.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Post / poist: Comhalta den Central Electoral Commission (CEC)

Dáta breithe: 16.8.1972

Áit bhreithe: Grodno/Hrodna, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina cháil mar chomhalta den choláiste CEC, tá sé freagrach as an místiúradh a rinne CEC ar phróiseas toghchánach thoghchán uachtaránachta 2020, gan caighdeáin idirnáisiúnta bhunúsacha i dtaca le cothromaíocht agus trédhearcacht a bheith á gcomhlíonadh le linn an phróisis, agus as torthaí an toghcháin a fhalsú.

Is é CEC agus a choláiste, go háirithe, a d'fhág gur briseadh as a bpost, ar fhorais bhréige, iarrthóirí áirithe de chuid an fhreasúra agus gur cuireadh srianta neamhchomhréireacha ar bhreathnóirí sna stáisiúin vótála. Ina theannta sin, d'áirithigh CEC go bhfuil coimisiúin na dtoghchán, atá faoina mhaoirseacht, comhdhéanta ar bhealach aontaobhach.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Post / poist: Comhalta den Central Electoral Commission (CEC)

Dáta breithe: 2.11.1976

Áit bhreithe: Zhlobin, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: baineann

Ina cáil mar chomhalta den choláiste CEC, tá sí freagrach as an místiúradh a rinne CEC ar phróiseas toghchánach thoghchán uachtaránachta 2020, gan caighdeáin idirnáisiúnta bhunúsacha i dtaca le cothromaíocht agus trédhearcacht a bheith á gcomhlíonadh le linn an phróisis, agus as torthaí an toghcháin a fhalsú.

Is é CEC agus a choláiste, go háirithe, a d'fhág gur briseadh as a bpost, ar fhorais bhréige, iarrthóirí áirithe de chuid an fhreasúra agus gur cuireadh srianta neamhchomhréireacha ar bhreathnóirí sna stáisiúin vótála. Ina theannta sin, d'áirithigh CEC go bhfuil coimisiúin na dtoghchán, atá faoina mhaoirseacht, comhdhéanta ar bhealach aontaobhach.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Post / poist: Uachtarán Republic of Belarus

Dáta breithe: 30.8.1954

Áit bhreithe: Kopys settlement, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina cháil mar Uachtarán na Bealarúise agus údarás aige ar chomhlachtaí Stáit, tá sé freagrach as an gcos ar bolg foréigneach a rinne fearas an Stáit roimh thoghchán uachtaránachta 2020 agus ina dhiaidh, go háirithe maidir le hiarrthóirí lárnacha sa fhreasúra a bhriseadh as a bpost, gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta mar aon le himeaglú agus foréigean ar iriseoirí.

6.11.2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Post / poist: National Security Advisor to the President, Comhalta den Security Council

Dáta breithe: 28.11.1975

Áit bhreithe: Mogilev/ Mahiliou iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost mar National Security Advisor don uachtarán, agus comhalta den Security Council, chomh maith lena ról neamhfhoirmiúil faireacháin i ndáil le fórsaí slándála na Bealarúise, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fearas stáit tar éis thoghcháin uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde, céasadh san áireamh, ar léirsitheoirí síochánta go háirithe mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

6.11.2020

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Post / poist: Ceann Foirne an Presidential Administration

Dáta breithe: 14.1.1963

Áit bhreithe: Stolitsa village in Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost mar Cheann Foirne an Presidential Administration, tá dlúthbhaint aige leis an Uachtarán agus is é atá freagrach as cur chun feidhme na gcumhachtaí uachtaránachta a áirithiú i réimse na mbeartas intíre agus seachtrach. Dá bhrí sin, tá sé ag tacú le réimeas Lukashenka, lena n-áirítear an feachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fearas stáit tar éis thoghcháin uachtaránachta 2020.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Post / poist:Cathaoirleach ar an State Security Committee (KGB), iar-Chathaoirleach ar an State Control Committee

Dáta breithe: 8.9.1966

Áit bhreithe: Privalka/ Privalki village in Grodno/Hrodna Region/Oblast, iarUSSR, (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Chathaoirleach ar an State Security Committee (KGB) agus sa phost a bhí aige mar Chathaoirleach ar an State Control Committee, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fearas stáit tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde, céasadh san áireamh, go háirithe mar chuid de, léirsitheoirí síochánta chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

6.11.2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Post / poist: Ceann an Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention ag an Ministry of Internal Affairs

Dáta breithe: 29.5.1964

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Cheann an Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention ag an Ministry of Internal Affairs, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fearas Stáit tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde, céasadh san áireamh, go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Post / poist: Cathaoirleach ar an Investigative Committee

Dáta breithe: 25.3.1970

Áit bhreithe: village of Cierabličy in Brest Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Chathaoirleach ar an Investigative Committee, tá sé freagrach as an bhfeachtas diansmachta agus imeaglaithe a raibh an coiste i gceannas air tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe imscrúduithe a seoladh in aghaidh an Coordination Council agus i gcoinne léirsitheoirí síochánta.

6.11.2020

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Post / poist: IarChéadLeas-Chathaoirleach an Investigative Committee; Cathaoirleach an State Committee for Forensic Expertise faoi láthair

Dáta breithe: 7.9.1973

Áit bhreithe: Minsk, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Sa phost ceannaireachta a bhí aige mar ChéadLeas-Chathaoirleach ar an Investigative Committee, tá sé freagrach as an bhfeachtas diansmachta agus imeaglaithe a raibh an coiste i gceannas air tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe imscrúduithe a seoladh in aghaidh an Coordination Council agus i gcoinne léirsitheoirí síochánta.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Post / poist: Leas-Chathaoirleach ar an Investigative Committee

Dáta breithe: 17.7.1974

Áit bhreithe: Rechitsa, Gomel/Homyel Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Leas-Chathaoirleach ar an Investigative Committee, tá sé freagrach as an bhfeachtas diansmachta agus imeaglaithe a raibh an coiste i gceannas air tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe imscrúduithe a seoladh in aghaidh an Coordination Council agus i gcoinne léirsitheoirí síochánta.

6.11.2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Post / poist: Leas-Chathaoirleach ar an Investigative Committee

Dáta breithe: 1.8.1973

Áit bhreithe: Brest iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Leas-Chathaoirleach ar an Investigative Committee, tá sé freagrach as an bhfeachtas diansmachta agus imeaglaithe a raibh an Coiste i gceannas air tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe imscrúduithe a seoladh in aghaidh an Coordination Council agus i gcoinne léirsitheoirí síochánta.

6.11.2020

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр'евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Post / poist: Ceann an Operational-Analytical Center

Dáta breithe: 1.8.1971

Inscne: fireann

Agus ról ceannaireachta aige agus é mar Cheann ar an Operational-Analytical Center, tá dlúthbhaint aige leis an uachtarán agus tá sé freagrach as an gcos ar bolg ar an tsochaí shibhialta, go háirithe maidir leis an nasc le líonraí teileachumarsáide a bhriseadh mar uirlis chun cos ar bolg a dhéanamh ar an tsochaí shibhialta, ar léirsitheoirí síochánta agus ar iriseoirí.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Post / poist: Leas-Aire Faisnéise

Dáta breithe: 10.7.1972

Áit bhreithe: village of Koshelevo, Grodno/Hrodna Region/Oblast iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina ról ceannaireachta mar Leas-Aire Faisnéise, is é atá freagrach as an gcos ar bolg ar an tsochaí shibhialta, go háirithe maidir le cinneadh an Ministry of Information deireadh a chur leis an rochtain ar shuíomhanna gréasáin neamhspleácha agus an rochtain idirlín sa Bhealarúis a theorannú tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, mar uirlis chun cos ar bolg a dhéanamh ar an tsochaí shibhialta, ar léirsitheoirí síochánta agus ar iriseoirí.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Post / poist: Preas-Rúnaí Uachtarán Belarus

Dáta breithe: 16.2.1984

Áit bhreithe: Minsk, iarUSSR (Belarus anois)

Sloinne roimh phósadh: Kirsanova (litriú Rúisise: Кирсанова) nó Selyun (litriú Rúisise Селюн)

Inscne: baineann

Ina cáil mar Phreas-Rúnaí Uachtarán na Bealarúise, tá dlúthbhaint aici leis an uachtarán agus tá sí freagrach as gníomhaíochtaí meán an uachtaráin a chomhordú, lena n-áirítear ráitis a dhréachtú agus a láithreacht phoiblí a eagrú. Dá bhrí sin, tá sí ag tacú le réimeas Lukashenka, lena n-áirítear an feachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fearas Stáit tar éis thoghcháin uachtaránachta 2020. Go háirithe, leis na ráitis phoiblí a rinne sí a chosain an t-uachtarán agus a cháin gníomhaithe sa fhreasúra mar aon le léirsitheoirí síochánta, a rinneadh tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, chuidigh sí leis an mbonn a bhaint den daonlathas agus den smacht reachta sa Bhealarúis ar bhealach tromchúiseach.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Post / poist: Ceannasaí ar ALFA Unit

Dáta breithe: 21.8.1975

Inscne: fireann

Agus ról ceannaireachta aige ar fhórsaí ALFA Unit, tá sé freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a chuir na fórsaí sin ar bun tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Post / poist: IarStátrúnaí ar an Security Council

Ambasadóir Republic of Belarus chuig Azerbaijan

Dáta breithe: 25.6.1967

Áit bhreithe: village of Revyaki, Vitebsk/ Viciebsk Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Agus é ina iarStátrúnaí ar an Security Council, bhí dlúthbhaint aige leis an Uachtarán agus tá sé freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a chuir fearas an stáit ar bun tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde go háirithe mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

Tá sé gníomhach go fóill i réimeas Lukashenka mar ambasadóir na Bealarúise chuig an Asarbaiseáin.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Post / poist: Cathaoirleach ar an Constitutional Court of the Republic of Belarus

Dáta breithe: 18.10.1954

Áit bhreithe: Minsk Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Agus é ina Chathaoirleach ar an Constitutional Court, tá sé freagrach as cinneadh an Constitutional Court a glacadh an 25 Lúnasa 2020, trínar dlisteanaíodh torthaí na dtoghchán calaoiseach. Ar an gcaoi sin, thacaigh sé le gníomhartha agus d'éascaigh sé iad i bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe fhearas an Stáit i gcoinne léirsitheoirí síochánta agus iriseoirí agus tá sé freagrach, dá bhrí sin, as an mbonn a bhaint den daonlathas agus den smacht reachta sa Bhealarúis.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandrovich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Post / poist: Leas-Phríomh-Aire; iarChathaoirleach ar an Minsk City Executive Committee

Dáta breithe: 19.7.1962

Áit bhreithe: Zavoit, Narovlya District, Gomel/Homyel Region/Oblast, iar USSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina iarphost ceannaireachta mar Chathaoirleach ar an Minsk City Executive Committee, is é a bhí freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fearas áitiúil in Mions faoina mhaoirseacht tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde, céasadh san áireamh, ar léirsitheoirí síochánta mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu. Tá ráitis phoiblí go leor déanta aige inar cháin sé na hagóidí síochánta a bhí ar siúl sa Bhealarúis.

Ina phost ceannaireachta reatha mar Leas-Phríomh-Aire, leanann sé de thacaíocht a thabhairt do réimeas Lukashenka.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Post / poist: Cathaoirleach ar an Belarusian State Television and Radio Company, Ceann an Beltelradio Company

Dáta breithe: 20.1.1977

Áit bhreithe: Grodno/Hrodna, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta reatha mar Cheann ar an Belarusian State Television and Radio Company, is é atá freagrach as bolscaireacht de chuid an stáit a scaipeadh sna meáin phoiblí agus leanann sé de shíorthacaíocht a thabhairt do réimeas Lukashenka. Áirítear leis sin leas a bhaint as cainéil mheáin de thaca leis an Uachtarán leanúint dá théarma oifige, bíodh is gur toghchán uachtaránachta calaoiseach a reáchtáladh an 9 Lúnasa 2020, mar aon leis an gcniogbheartaíocht fhoréigneach leanúnach a imríodh ina dhiaidh sin le linn agóidí síochánta dlisteanacha.

Rinne Eismont ráitis phoiblí inar cháin sé na hagóideoirí síochánta agus dhiúltaigh sé tuairisciú a dhéanamh don agóid a bhí ar siúl. Anuas air sin, faoina bhainistíocht, thug sé bata agus bóthar d'fhostaithe de chuid Beltelradio Company a bhí i mbun stailce, rud a d'fhág go raibh sé freagrach as sárú ar chearta an duine.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Post / poist: Gobharnóir Grodno/Hrodna Region/Oblast, iarAire Cúraim Sláinte

Dáta breithe: 30.11.1973

Áit bhreithe: Grodno/Hrodna, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Aire Cúraim Sláinte, bhí sé freagrach as leas a bhaint as seirbhísí cúraim sláinte chun agóideoirí síochánta a bhrú faoi chois, lena n-áirítear leas a bhaint as otharchairr chun agóideoirí síochánta a raibh ospidéal agus cúram sláinte de dhíth orthu a sheoladh chuig barda leithlise seachas chuig ospidéil. Tá ráitis phoiblí go leor déanta aige inar cháin sé na hagóidí síochánta a bhí ar siúl sa Bhealarúis, chuir sé i leith léirsitheoir amháin go raibh sé ar meisce.

Ina phost ceannaireachta reatha mar Ghobharnóir ar Grodno/Hrodna Region/Oblast, leanann sé de thacaíocht a thabhairt do réimeas Lukashenka.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Post / poist: Cathaoirleach ar an Council of the Republic of the National Assembly of Belarus

Dáta breithe: 25.9.1960

Áit bhreithe: Polotsk, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: baineann

Ina post ceannaireachta reatha mar Chathaoirleach ar an Council of the Republic of the National Assembly sa Bhealarúis, is í atá freagrach as tacaíocht a thabhairt do chinntí an Uachtaráin i réimse na mbeartas intíre. Is í a bhí freagrach as an toghchán calaoiseach a reáchtáladh an 9 Lúnasa 2020, a eagrú. Rinne sí ráitis phoiblí inar sheas sí leis an gcniogbheartaíocht bhrúidiúil a rinne an fearas slándála ar léirsitheoirí síochánta.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Post / poist: An ChéadLeas-Aire Faisnéise

Dáta breithe: 30.5.1972

Áit bhreithe: Baranavichy, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina ról ceannaireachta mar an chéad Leas-Aire Faisnéise, is é atá freagrach as an gcos ar bolg ar an tsochaí shibhialta, go sonrach maidir le cinneadh an Ministry of Information deireadh a chur leis an rochtain ar shuíomhanna gréasáin neamhspleácha agus an rochtain idirlín sa Bhealarúis a theorannú tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, mar uirlis chun cos ar bolg a dhéanamh ar an tsochaí shibhialta, ar léirsitheoirí síochánta agus ar iriseoirí.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Post / poist: Aire Faisnéise

Dáta breithe: 31.10.1972

Áit bhreithe: Stolin, Brest Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Agus ról ceannaireachta aige mar Aire Faisnéise, tá sé freagrach as an gcos ar bolg ar an tsochaí shibhialta, agus go háirithe maidir le cinneadh an Ministry of Information deireadh a chur leis an rochtain ar shuíomhanna gréasáin neamhspleácha agus an rochtain idirlín sa Bhealarúis a theorannú tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, mar uirlis chun cos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta, ar léirsitheoirí síochánta agus ar iriseoirí.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Post / poist: Phríomh-Ionchúisitheoir Phoblacht na Bealarúise

Dáta breithe: 21.4.1973

Áit bhreithe: Glushkovichi, Gomel/Homyel Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina ról mar Phríomh-Ionchúisitheoir, is é atá freagrach as an gcos ar bolg leanúnach atá á imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach, go háirithe seoladh imeachtaí coiriúla iomadúla ar léirsitheoirí síochánta, ar cheannairí an fhreasúra, agus ar iriseoirí tar éis thoghcháin uachtaránachta 2020. Anuas air sin, rinne sé ráitis phoiblí inar bhagair sé pionós orthu siúd a bhí páirteach i “slógaí neamhúdaraithe”.

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Post / poist: Leas-Cheann ar an Belarus President Property Management Directorate

Dáta breithe: 8.1.1977

Inscne: fireann

Ina phost mar Leas-Cheann ar anBelarus President Property Management Directorate, is é a dhéanann feidhmiú fiontar éagsúil a mhaoirsiú. Tugann an comhlacht sin, faoina cheannaireacht, tacaíocht airgeadais, ábhair, theicniúil, shóisialta, teaghlaigh agus leighis d'fhearas an stáit agua do na húdaráis phoblachtacha. Tá dlúthbhaint aige leis an Uachtarán agus leanann sé de thacaíocht a thabhairt do réimeas Lukashenka.

17.12.2020

68.

Ihar BURMISTRAU

Igor BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь БУРМИСТРОВ

Post / poist: Ceann Foirne agus an ChéadLeas-Cheannasaí ar Internal Troops an Ministry of Internal Affairs

Dáta breithe: 30.9.1968

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar ChéadLeas-Cheannasaí ar Internal Troops an Ministry of Internal Affairs, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir na Internal Troops faoina cheannaireacht tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe an feachtas ina raibh gabhálacha treallacha agus drochíde mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Post / poist: Cigire Sinsearach maidir le Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee

Dáta breithe: 8.6.1990

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Chigire Sinsearach maidir le Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee, is é atá freagrach as feachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fearas an Stáit tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe na himscrúduithe arna seoladh i gcoinne ceannairí agus gníomhaithe sa fhreasúra.

17.12.2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Post / poist: Ceann an Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police den Ministry of Internal Affairs

Dáta breithe: 1.1.1979

Áit bhreithe: Minsk Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Cheann an Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police den Ministry of Internal Affairs, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fearas stáit tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde, céasadh san áireamh, ar léirsitheoirí síochánta mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Post / poist: Coirnéal Póilíní, Leas-Cheann an Main Department agus Ceann an Department of Law Enforcement sa Ministry of Internal Affairs

Dáta breithe: 3.10.1974

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Coirnéal Póilíní agus Leas-Cheann an Main Department agus Ceann an Department of Law Enforcement sa Ministry of Internal Affairs, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir na fórsaí póilíneachta tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta, céasadh san áireamh, mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Post / poist: Cathaoirleach Minsk Regional Executive Committee

Dáta breithe: 2.7.1975

Áit bhreithe: Novogrudok, Grodno/Hrodna Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost mar Chathaoirleach Minsk Regional Executive Committee, is é atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an riarachán áitiúil, lena n-áirítear roinnt coistí. Mar sin, is é atá freagrach as tacú le réimseas Lukashenka.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Post / poist: Leas-Cheann an department for mass events de GUVD de Minsk City Executive Committee

Dáta breithe: 26.7.1977

Inscne: fireann

Ina phost mar Leas-Cheann an department for mass events de GUVD de Minsk City Executive Committee, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fearas áitiúil tar éis thoghcháin uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta, céasadh san áireamh, mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

Tá doiciméadúchán ann gur ghlac sé féin páirt go pearsanta i gcoinneáil neamhdhleathach léirsitheoirí síochánta.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Post / poist: Leas-Cheannaire an Public Security Police in Grodno/Hrodna

Dáta breithe: 5.3.1976

Áit bhreithe: Grodno/Hrodna, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Ina phost mar Leas-Cheannaire an Public Security Police in Grodno/Hrodna, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fórsa póilíneachta áitiúil faoina cheannaireacht tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta, céasadh san áireamh, mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

De réir finnéithe, rinne sé féin maoirseacht go pearsanta ar choinneáil neamhdhleathach léirsitheoirí síochánta.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Post / poist: Coirnéal Póilíní, Ceannaire an Soviet District Police Department of Minsk

Dáta breithe: 23.7.1979

Inscne: fireann

Ina phost mar Cheannaire an Soviet District Police Department of Minsk, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fórsa póilíneachta áitiúil faoina cheannaireacht tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta, céasadh san áireamh, mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

De réir finnéithe, rinne sé féin maoirseacht agus ghlac sé páirt go pearsanta i gcéasadh léirsitheoirí a coinníodh go neamhdhleathach.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Post / poist: Leifteanantchoirnéal na bPóilíní, Ceann an District Police Department in Molodechno

Dáta breithe: 31.10.1980

Inscne: fireann

Ina phost mar Cheannaire an District Police Department i Molodechno, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fórsa póilíneachta áitiúil faoina cheannaireacht tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta, céasadh san áireamh, mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

De réir finnéithe rinne sé féin maoirseacht go pearsanta ar léasadh léirsitheoirí a coinníodh go neamhdhleathach. Dúirt sé an-chuid rudaí dímheasúla do na meáin faoi léirsitheoirí freisin.

17.12.2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Post / poist: Leas-Cheann an Police Department de Sovetsky District in Minsk, Ceann an Public Security Police

Dáta breithe: 27.1.1971

Inscne: fireann

Ina phost mar Leas-Cheann an Police Department de Sovetsky District in Minsk agus Ceann an Public Security Police, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fórsa póilíneachta áitiúil faoina cheannaireacht tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta, céasadh san áireamh, mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

De réir finnéithe, rinne sé féin maoirseacht go pearsanta ar choinneáil neamhdhleathach léirsitheoirí agus ar léasadh iad siúd a coinníodh go neamhdhleathach.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Post / poist: Cathaoirleach an Moskovski district court in Minsk

Dáta breithe: 16.5.1988

Inscne: fireann

Ina phost mar chathaoirleach an Moskovski district court in Minsk, is é atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe agus bhíothas ag brath ar ráitis ó fhinnéithe bréagacha le linn na dtrialacha a rinneadh faoina mhaoirseacht.

Bhí ról lárnach aige i léirsitheoirí, iriseoirí agus ceannairí an fhreasúra a choinneáil agus fíneáil a ghearradh orthu tar éis thoghchán uachtaránachta 2020.

Dá bhrí sin, is é atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Post / poist: Breitheamh sa Sovetsky district court in Gomel/ Homyel

Inscne: fireann

Ina phost mar bhreitheamh sa Sovetsky district court in Gomel/Homyel, is é atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí. Tuairiscíodh go ndearnadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina mhaoirseacht.

Dá bhrí sin, is é atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Post / poist: Breitheamh sa Leninsky district court in Mogilev/Mahiliou

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Leninsky district court in Mogilev/Mahiliou, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí, go háirithe as an bpianbhreith arna forchur ar Siarhei Tsikhanousky – gníomhaí freasúra agus fear chéile Svetlana Tsikhanouskaya a bhí ina hiarrthóir don uachtaránacht. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina maoirseacht.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta, mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер'еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Post / poist: Breitheamh sa Central district court in Minsk

Dáta breithe: 27.2.1974

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Central district court in Minsk, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí, go háirithe as an bpianbhreith arna forchur ar Sergei Dylevsky – comhalta an Coordination Council agus ceannaire coiste stailce. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina maoirseacht.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta, mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Post / poist: Breitheamh sa Oktyabrsky district court in Minsk

Dáta breithe: 9.4.1990

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Oktyabrsky district court in Minsk, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina maoirseacht.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta, mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Post / poist: Breitheamh sa Partizanski district court in Minsk

Dáta breithe: 2.12.1979

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Partizanski district court in Minsk, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí, go háirithe as an bpianbhreith arna forchur ar Mariya Kalesnikava – ceannaire an Coordination Council. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina maoirseacht.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta, mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Post / poist: Breitheamh sa Sovetsky district court in Minsk

Dáta breithe: 11.9.1965

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Sovetsky district court in Minsk, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina maoirseacht.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta, mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Post / poist: Breitheamh sa Central district court in Minsk

Dáta breithe: 14.1.1984

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Central district court in Minsk, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí, go háirithe as an bpianbhreith arna forchur ar Viktar Babarika a bhí ina iarrthóir don uachtaránacht. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina maoirseacht.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta, mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Post / poist: Breitheamh sa Zavodsky district court in Minsk

Dáta breithe: 26.11.1974

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Zavodsky district court in Minsk, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina maoirseacht.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta, mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Post / poist: Fear gnó agus úinéir Amkodor Holding

Dáta breithe: 12.1.1959

Áit bhreithe: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebsk/ Viciebsk Region/Oblast, iarUSSR (Belarus anois)

Inscne: fireann

Tá sé ar cheann de na fir ghnó cheannródaíocha a oibríonn sa Bhealarúis, agus tá leasanna gnó aige san earnáil tógála, tógála innealra, talmhaíochta agus in earnálacha eile.

Tuairiscítear gurb é duine de na daoine is mó a thairbhigh as príobháidiú le linn sheal Lukashenka mar Uachtarán. Tá sé ina chomhalta de phraesaidiam an chomhlachais phoiblí atá ar son Lukashenka ‘Belaya Rus’ agus ina chomhalta den Council for the Development of Entrepreneurship in the Republic of Belarus.

Dá bhrí sin, tá sé ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus as an tacaíocht a thugann sé don réimeas.

I mí Iúil 2020, nocht sé tuairimí inar cháin sé agóidí an fhreasúra sa Bhealarúis, agus ar an gcaoi sin, rannchuidigh sé le cos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Post / poist: Fear gnó, comhúinéir Bremino Group

Dáta breithe: 4.5.1963

Áit bhreithe: iarUkrainian SSR (anois Ukraine)

Inscne: fireann

Tá sé ar cheann de na fir ghnó cheannródaíocha a oibríonn sa Bhealarúis, agus tá leasanna gnó aige in earnáil an pheitriliaim, iompair guail, san earnáil baincéireachta agus in earnálacha eile.

Is comhúinéir é ar Bremino Group - cuideachta a bhain tairbhe as buntáistí cánach agus as cineálacha eile tacaíochta ó réimeas na Bealarúise.

Dá bhrí sin, tá sé ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus as an tacaíocht a thugann sé don réimeas.

17.12.2020

B.   Daoine dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 2(1)

 

Ainmneacha

(Traslitriú an litrithe Bealarúisise)

(Traslitriú an litrithe Rúisise)

Ainmneacha

(litriú Bealarúisise)

(litriú Rúisise)

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna lena liostú

Dáta an liostaithe

'1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Seoladh: Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk, Belarus

Suíomh gréasáin: https://bte.by/

Seoladh ríomhphoist: mail@bte.by

Is eintiteas príobháideach é Beltechexport a onnmhairíonn airm agus trealamh míleata arna dtáirgeadh ag cuideachtaí faoi úinéireacht stáit na Bealarúise go tíortha san Afraic, i Meiriceá Theas, san Áise agus sa Mheánoirthear. Tá ceangal láidir ag Beltechexport le Ministry of Defense na Bealarúise.

Dá bhrí sin, tá Beltechexport ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus tá sé ag tacú leis, trí bhuntáistí a thabhairt do Riarachán an Uachtaráin.

17.12.2020

2.

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

Seoladh: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Belarus

Cláruimhir: Dana Astra- 191295361

Suíomh gréasáin: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

Seoladh ríomhphoist: PR@bir.by

Teil.: +375 17 26-93-290; +375 17 39-39-465

Tá Dana Holdings / Dana Astra ar cheann de na forbróirí réadmhaoine agus na tógálaithe príomhúla sa Bhealarúis. Fuair an chuideachta dáileachtaí talún chun roinnt coimpléasc cónaitheach mór agus ionad gnó mór a fhorbairt.

Tá dlúthchaidreamh idir úinéirí Dana Holdings / Dana Astra agus Uachtarán Lukashenka. Bhí post mór ag Liliya Lukashenka, banchliamhain an Uachtaráin, sa chuideachta.

Da bhrí sin, tá Dana Holdings / Dana Astra ag baint tairbhe as an gceangal atá aici le réimeas Lukashenka agus tá sí ag tacú leis.

17.12.2020

3.

GHU – Main Economic Department of the Belarus President Property Management Directorate

Главное хозяйственное управление

Seoladh: Miasnikova str. 37, Minsk, Belarus

Suíomh gréasáin: http://ghu.by

Seoladh ríomhphoist: ghu@ghu.by

Is é Main Economic Department (GHU) of the Belarus President Property Management Directorate an t-oibreoir is mó ar mhargadh réadmhaoine neamhchónaithigh sa Bhealarúis agus déanann sé maoirseacht ar chuid mhór cuideachtaí.

D'iarr an tUachtarán Lukashenka ar Viktor Sheiman, mar cheann ar Belarus President Property Management Directoratea dhéanann rialú díreach ar GHU, sábháilteacht toghcháin uachtaránachta 2020 a mhaoirsiú.

Dá bhrí sin, tá GHU ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus tá sé ag tacú leis.

17.12.2020

4.

LLC SYNESIS

ООО ‘Синезис’

Seoladh: Platonova 20B, 220005, Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia

Cláruimhir (УНН/ИНН): 190950894 (Belarus); 7704734000/770301001 (Russia)

Suíomh gréasáin: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Teil.: +375 17 240-36-50

Seoladh ríomhphoist: s@synesis.by

Cuireann LLCSynesis ardán maoirseachta ar fáil d'údaráis na Bealarúise, lena mbeifear in ann fís sleachta a cheadú agus a anailísiú agus bogearraí aghaidh-aithinte a úsáid, agus mar sin, tá an chuideachta freagrach as an gcos ar bolg atá á imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra ag an bhfearas stáit sa Bhealarúis.

Níl cead ag fostaithe Synesis cumarsáid a dhéanamh sa Bhealarúisis, agus, mar sin, tá tacaíocht á tabhairt don bheartas idirdhealaithe ar bhonn teanga atá i bhfeidhm ag réimeas Lukashenka.

Liostaítear Belarusian State Security Committee (KGB) agus an Ministry of Internal Affairs mar úsáideoirí córais a chruthaigh Synesis. Mar sin, tá an chuideachta ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus tá sí ag tacú leis.

Cháin príomhoifigeach feidhmiúcháin Synesis, Alexander Shatrov, go poiblí iad siúd a bhí ag agóid i gcoinne réimeas Lukashenka agus rinne beag is fiú den easpa daonlathais sa Bhealarúis.

17.12.2020

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Seoladh:.Nezavisimosti ave., 115, 220114, Minsk, Belarus

Teil.:

+375 17 272-01-32

+375 17 570-41-45

Seoladh ríomhphoist : marketing@agat-emz.by

Suíomh gréasáin: https://agat-emz.by/

Tá AGAT electromechanical Plant OJSC mar chuid den Belarussian State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (dá ngairtear freisin SAMI nó State Military Industrial Committee), atá freagrach as beartas míleata-teicniúil an Stáit a chur chun feidhme agus atá faoi réir an Council of Ministers agus Uachtarán na Bealarúise. Dá bhrí sin, tá AGAT electromechanical Plant OJSC ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus tá sé ag tacú leis.

Monaraíonn an chuideachta 'Rubezh' – córas bacainní a ceapadh le haghaidh círéib a smachtú. Úsáideadh Rubezh in aghaidh léirsithe síochánta a bhí ar siúl tar éis na dtoghchán uachtaránachta an 9 Lúnasa 2020, agus ar an gcaoi sin, tá an chuideachta freagrach as cos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Suíomh gréasáin: 140zavod.org

Tá 140 Repair Plant mar chuid den Belarussian State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (dá ngairtear freisin SAMI nó State Military Industrial Committee), atá freagrach as beartas míleata-teicniúil an Stáit a chur chun feidhme agus atá faoi réir an Council of Ministers agus Uachtarán na Bealarúise. Dá bhrí sin, tá 140 Repair Plant ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus tá sé ag tacú leis.

Monaraíonn an chuideachta feithiclí iompair agus feithiclí armúrtha a úsáideadh in aghaidh léirsithe síochánta a bhí ar siúl tar éis na dtoghchán uachtaránachta an 9 Lúnasa 2020, agus an gcaoi sin, tá an chuideachta freagrach as cos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

7.

MZKT (dá ngairtear freisin VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Suíomh gréasáin: www.mzkt.by

Tá MZKT (dá ngairtear freisin VOLAT) mar chuid den Belarussian State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (dá ngairtear freisin SAMI nó State Military Industrial Committee), atá freagrach as beartas míleata-teicniúil an Stáit a chur chun feidhme agus atá faoi réir an Council of Ministers agus Uachtarán na Bealarúise. Dá bhrí sin, tá MZKT (dá ngairtear freisin VOLAT) ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus tá sé ag tacú leis.

Briseadh as a bpost fostaithe ZKT a chuaigh i mbun agóide nuair a thug an tUachtaránLukashenka cuairt ar an monarcha agus a chuaigh ar stailc tar éis na dtoghchán uachtaránachta sa Bhealarúis in 2020, agus mar sin, tá an chuideachta freagrach as cearta an duine a shárú.

17.12.2020


Top