EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0274

Rialachán cur chun Feidhme (AE) 2020/274 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 2019/1890 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise gníomhaíochtaí druileála neamhúdaraithe na Tuirce sa Mheánmhuir Thoir

ST/6018/2020/INIT

IO L 56I, 27.2.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/274/oj

27.2.2020   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 56/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2020/274 ÓN gCOMHAIRLE

an 27 Feabhra 2020

lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 2019/1890 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise gníomhaíochtaí druileála neamhúdaraithe na Tuirce sa Mheánmhuir Thoir

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1890 ón gComhairle an 11 Samhain 2019 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise gníomhaíochtaí druileála neamhúdaraithe na Tuirce sa Mheánmhuir Thoir (1), agus go háirithe Airteagal 12(1) de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an méid a leanas:

(1)

Ar an 11 Samhain 2019, ghlac an Chomhairle Rialachán (AE) 2019/1890.

(2)

Ar an 12 Nollaig 2019, mheabhraigh an Chomhairle Eorpach di féin na conclúidí a ghlac sí an 22 Márta agus an 20 Meitheamh 2019 maidir leis an Tuirc. D’athdhearbhaigh sí na conclúidí uaithi an 17-18 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíochtaí druileála neamhdhleathacha i Limistéar Eacnamaíoch Eisiach na Cipire agus d’athdheimhnigh sí a dlúthpháirtíocht leis an gCipir go neamhbhalbh.

(3)

Sa chomhthéacs sin, agus i bhfianaise gníomhaíochtaí druileála neamhúdaraithe leanúnacha na Tuirce sa Mheánmhuir Thoir, ba cheart beirt a áireamh ar an liosta de dhaoine nádúrtha agus dlíthiúla, d’eintitis agus de chomhlachtaí in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1890.

(4)

Ba cheart Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1890 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1890 mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm dáta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 27 Feabhra 2020.

Ar son na Comhairle

An tUachtarán

D. HORVAT


(1)  IO L 291, 12.11.2019, lch. 3.


IARSCRÍBHINN

Cuirtear na daoine a leanas ar an liosta de dhaoine nádúrtha agus dlítheanacha, d’eintitis agus de chomhlachtaí a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1890:

 

Ainm

Faisnéis sainaitheantais

Cúiseanna

Dáta an liostaithe

"1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Dáta breithe: 9.12.1960

Uimhir Phas nó Aitheantais: 13571379758

Náisiúntacht: Turcach

Inscne: fireann

Tá Mehmet Ferruh Akalin ina Leas-Uachtarán (Bainisteoir Cúnta Ginearálta) agus ina chomhalta ar Bhord Stiúrthóirí Chorparáid Pheitriliam na Tuirce (TPAO). Tá sé ina cheann ar na Ranna Taiscéalaíochta, Taighde agus Forbartha agus Teicneolaíochtaí Faisnéise de chuid TPAO.

Ina cháil mar Leas-Uachtarán TPAO agus mar cheann na Roinne Taiscéalaíochta, tá Mehmet Ferruh Akalin freagrach as gníomhaíochtaí taiscéalaíochta hidreacarbóin amach ón gcósta de chuid TPAO a phleanáil, a stiúradh agus a chur chun feidhme. Áirítear orthu siúd gníomhaíochtaí druileála TPAO nár údaraigh Poblacht na Cipire iad, mar a leagtar amach thíos.

Rinne na soithí seo a leanas na gníomhaíochtaí druileála neamhúdaraithe sin:

(a)

soitheach druileála TPAO Yavuz i bhfarraige theorann Phoblacht na Cipire idir mí Iúil agus mí Mheán Fómhair 2019;

(b)

soitheach druileála TPAO Yavuz i limistéar den limistéar eacnamaíoch eisiach de chuid Phoblacht na Cipire ar thug sí fógra ina leith do na Náisiúin Aontaithe agus atá teormharcáilte i gcomhaontú leis an Éigipt, idir mí Dheireadh Fómhair 2019 agus mí Eanáir 2020;

(c)

soitheach druileála TPAO Fatih sa limistéar eacnamaíoch eisiach de chuid Phoblacht na Cipire ar thug sí fógra ina leith do na Náisiúin Aontaithe, an‐ghar dá farraige theorann, ó mhí na Samhna 2019 i leith;

(d)

soitheach druileála TPAO Fatih i limistéar thiar den limistéar eacnamaíoch eisiach de chuid Phoblacht na Cipire ar thug sí fógra do na Náisiúin Aontaithe ina leith, idir mí na Bealtaine agus mí na Samhna 2019.

Tá sé fógartha ag TPAO freisin go bhfuil tuilleadh gníomhaíochtaí druileála beartaithe le cur i gcrích, gan údarú ó Phoblacht na Cipire, ag an soitheach druileála TPAO Yavuz i limistéar den limistéar eacnamaíoch eisiach de chuid Phoblacht na Cipire ar thug sí fógra do na Náisiúin Aontaithe ina leith agus atá teormharcáilte i gcomhaontuithe leis an Éigipt agus le hIosrael, idir mí Eanáir agus mí na Bealtaine 2020.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Dáta breithe: 27.11.1956

Uimhir Phas nó Aitheantais: 11096919534

Náisiúntacht: Turcach

Inscne: fireann

Tá Ali Coscun Namoglu ina Leas-stiúrthóir ar Roinn Taiscéalaíochta Chorparáid Pheitriliam na Tuirce (TPAO).

Sa cháil sin, tá Ali Coscun Namoglu páirteach i ngníomhaíochtaí taiscéalaíochta hidreacarbóin amach ón gcósta de chuid TPAO a phleanáil, a stiúradh agus a chur chun feidhme. Áirítear orthu siúd gníomhaíochtaí druileála TPAO nár údaraigh Poblacht na Cipire iad, mar a leagtar amach thíos.

Rinne na soithí seo a leanas na gníomhaíochtaí druileála neamhúdaraithe sin:

(a)

soitheach druileála TPAO Yavuz i bhfarraige theorann Phoblacht na Cipire idir mí Iúil agus mí Mheán Fómhair 2019;

(b)

soitheach druileála TPAO Yavuz i limistéar den limistéar eacnamaíoch eisiach de chuid Phoblacht na Cipire ar thug sí fógra ina leith do na Náisiúin Aontaithe agus atá teormharcáilte i gcomhaontú leis an Éigipt, idir mí Dheireadh Fómhair 2019 agus mí Eanáir 2020;

(c)

soitheach druileála TPAO Fatih i sa limistéar eacnamaíoch eisiach de chuid Phoblacht na Cipire ar thug sí fógra ina leith do na Náisiúin Aontaithe, an‐ghar dá farraige theorann, ó mhí na Samhna 2019 i leith;

(d)

soitheach druileála TPAO Fatih i limistéar thiar den limistéar eacnamaíoch eisiach de chuid Phoblacht na Cipire ar thug sí fógra do na Náisiúin Aontaithe ina leith, idir mí na Bealtaine agus mí na Samhna 2019.

Tá sé fógartha ag TPAO freisin go bhfuil tuilleadh gníomhaíochtaí druileála beartaithe le cur i gcrích, gan údarú ó Phoblacht na Cipire, ag an soitheach druileála TPAO Yavuz i limistéar den limistéar eacnamaíoch eisiach de chuid Phoblacht na Cipire ar thug sí fógra do na Náisiúin Aontaithe ina leith agus atá teormharcáilte i gcomhaontuithe leis an Éigipt agus le hIosrael, idir mí Eanáir agus mí na Bealtaine 2020."

27.2.2020


Top