EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1585

Cinneadh (CBES) 2020/1585 ón gComhairle an 29 Deireadh Fómhair 2020 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2015/1763 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhurúin

IO L 362, 30.10.2020, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1585/oj

30.10.2020   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 362/27


CINNEADH (CBES) 2020/1585 ÓN gCOMHAIRLE

an 29 Deireadh Fómhair 2020

lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2015/1763 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhurúin

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 29 de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 1 Deireadh Fómhair 2015, ghlac an Chomhairle Cinneadh (CBES) 2015/1763 (1) maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhurúin.

(2)

Ar bhonn athbhreithniú a rinneadh ar Chinneadh (CBES) 2015/1763, ba cheart na bearta sriantacha a athnuachan go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2021 agus ba cheart an fhaisnéis a bhaineann le beirt daoine nádúrtha a leasú.

(3)

Ba cheart Cinneadh (CBES) 2015/1763 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Cinneadh (CBES) 2015/1763 mar a leanas:

(1)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara mír d’Airteagal 6:

“Beidh feidhm ag an gCinneadh seo go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2021.”;

(2)

leasaítear an Iarscríbhinn mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 29 Deireadh Fómhair 2020.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. ROTH


(1)  Cinneadh (CBES) 2015/1763 ón gComhairle an 1 Deireadh Fómhair 2015 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhurúin (IO L 257, 2.10.2015, lch. 37).


IARSCRÍBHINN

San Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh (CBES) 2015/1763, in ionad iontrálacha 1 agus 2 faoin gceannteideal “Liosta na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha, na n‐eintiteas agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagail 1 agus 2”, cuirtear an méid seo a leanas:

 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Forais ainmniúcháin

“1.

Godefroid BIZIMANA

Inscne: Fireann

Dáta breithe: 23.4.1968

Áit breithe: Nyagaseke, Mabayi, Cibitoke

Náisiúntacht: An Bhurúin. Uimhir an Phas: DP0001520

“Chargé de missions de la Présidence” agus iarLeas-Ard-Stiúrthóir na bPóilíní Náisiúnta. An 31 Nollaig 2019, tugadh ardú céime do Bizimana go Príomh-Choimisinéir Póilíneachta. Freagrach as an mbonn a bhaint den daonlathas trí chinntí oibríochtúla a dhéanamh as ar eascair úsáid dhíréireach an fhornirt agus gníomhartha de bhrú faoi chois foréigneach i gcoinne léirsithe síochánta a thosaigh an 26 Aibreán 2015 tar éis fhógairt iarrthóireacht uachtaránachta Uachtarán Nkurunziza.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA dá ngairtear freisin NDAKUGARIKA

Inscne: Fireann

Dáta Breithe: 1.8.1970

Náisiúntacht: An Bhurúin. Uimhir an Phas: DP0000761

An tAire Gnóthaí Baile, Forbartha Pobail agus Slándála Poiblí ó mhí an Mheithimh 2020 ar aghaidh. Iarcheannaire Oifig Rialtais na hUachtaránachta (“Présidence”) a bhí freagrach as cúrsaí a bhaineann leis na Póilíní Náisiúnta idir Bealtaine 2013 agus Samhain 2019, agus iar-Ard-Stiúrthóir na Seirbhíse Náisiúnta Faisnéise idir Samhain 2019 agus Meitheamh 2020. Freagrach as bac a chur ar an iarracht teacht ar réiteach polaitiúil sa Bhurúin trí threoracha a thabhairt as ar eascair úsáid dhíréireach an fhornirt, gníomhartha foréigin, gníomhartha diansmachta agus sáruithe ar an dlí idirnáisiúnta ar léirsitheoirí a bhí ag agóid ón 26 Aibreán 2015 ar aghaidh, tar éis fhógairt iarrthóireacht uachtaránachta an Uachtaráin Nkurunziza, lena n‐áirítear an 26, an 27 agus an 28 Aibreán 2015 sna dúichí Nyakabiga agus Musaga in Bujumbura.”


Top