EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1084R(02)

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1084 af 25. juni 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår harmoniseringen af listen over godkendte eller registrerede virksomheder, anlæg og driftsledere og sporbarheden af visse animalske biprodukter og afledte produkter (Den Europæiske Unions Tidende L 171 af 26. juni 2019)

C/2021/8726

OJ L 430, 2.12.2021, p. 45–46 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1084/corrigendum/2021-12-02/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

2.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 430/45


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1084 af 25. juni 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår harmoniseringen af listen over godkendte eller registrerede virksomheder, anlæg og driftsledere og sporbarheden af visse animalske biprodukter og afledte produkter

( Den Europæiske Unions Tidende L 171 af 26. juni 2019 )

Side 105, bilaget, punkt 1, litra c), om ændring af kapitel III, punkt 6, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011, handelsdokumentets, del I, rubrik I.25, sidste valgmulighed:

I stedet for:

»rensning«

læses:

»afgiftning«

Side 106, bilaget, punkt 1, litra c), om ændring af kapitel III, punkt 6, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011, handelsdokumentets del II, bemærkninger, del I, femte led om rubrik I.12 og I.13, andet underled:

I stedet for:

»rensning«

læses:

»afgiftning«

Side 107, bilaget, punkt 1, litra c), om ændring af kapitel III, punkt 6, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011, handelsdokumentets del II, bemærkninger, del I, 10. led om rubrik I.31, underrubrikken »Kategori«, sidste afsnit:

I stedet for:

»Fiskeolie eller fiskemel, der er bestemt til rensning, skal mærkes som »fiskeolie eller fiskemel med for høje mængder af dioxiner og/eller PCB'er i overensstemmelse med bilag I til direktiv 2002/32/EF, der er bestemt til rensning i en godkendt virksomhed«.«

læses:

»Fiskeolie eller fiskemel, der er bestemt til afgiftning, skal mærkes som »fiskeolie eller fiskemel med for høje mængder af dioxiner og/eller PCB'er i overensstemmelse med bilag I til direktiv 2002/32/EF, der er bestemt til afgiftning i en godkendt virksomhed«.«

Side 108, bilaget, punkt 2, om ændring af kapitel III, afsnit 10, i bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011, indledning:

I stedet for:

»rensning«

læses:

»afgiftning«

Side 108, bilaget, punkt 2, om ændring af kapitel III, afsnit 10, i bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011, skemaets side 1/2, sjette række, først kolonne, rubrikken »Animalske biprodukter/afledte produkter«, syvende valgmulighed:

I stedet for:

»rensning«

læses:

»afgiftning«

Side 108, bilaget, punkt 2, om ændring af kapitel III, afsnit 10, i bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011, skemaets side 1/2, sjette række, anden kolonne, rubrikken »Påtænkt anvendelse«, 13. valgmulighed:

I stedet for:

»rensning«

læses:

»afgiftning«

Side 109, bilaget, punkt 2, om ændring af kapitel III, afsnit 10, i bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011, skemaets side 2/2, tredje række:

I stedet for:

»rensning«

læses:

»afgiftning«.


Top